ปาเล็มบัง

ค้นหา

เกี่ยวกับ ปาเล็มบัง

ปาเล็มบังเป็นเมืองเอกของสุมาตราใต้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะสุมาตรา เคยเลื่องชื่อตั้งแต่อดีตในฐานะอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งยังมีร่องรอยอารยธรรมประวัติศาสตร์ให้พบเห็นอยู่ตามอาคารเก่าแก่หลายแห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เมืองใหญ่นี้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยแม่น้ำมูซี ด้านหนึ่งเรียกว่าเซอเบรังอูลู อีกด้านเรียกว่าเซอเบรังอีลีร์ โดย 2 ฝั่งแม่น้ำเชื่อมกันด้วยสะพานอัมเปรา เมืองปาเล็มบังก็เหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองรสโอชา เช่น ลูกชิ้นเป็มเป็ก โมเด็ล ซุปเต็กวัน และแกงปินดัง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเมืองนี้เพื่อจะลิ้มรสชาติแท้ๆ ของอาหารเหล่านี้จากถิ่นกำเนิด นอกจากนั้น ปาเล็มบังยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาส...
อ่านเพิ่มเติม