ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Udon Thani (UTH)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรอุดรธานี (Udon Thani) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 449 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 123 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร ใครอยากไปเที่ยวอุดรธานี ก็จองตั๋วไปอุดรธานีกันได้ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดหนองคาย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง โดยทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าไม้ติดต่อกันเป็นแนวยาว มีทิวเขาสำคัญคือ ทิวเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงทางใต้สุด  ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูง และค่อยๆ เอียงลาดลงสู่ที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด และมีสายน้ำไหลรวมกันสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย      อุดรธานี แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี โดยมีหลักฐานจากการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ  หลังจากยุคบ้านเชียงแล้ว ที่นี่ก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต่อมา กระทั่งล่วงเข้าสมัยทวาราวดี สมัยลพบุลี และสมัยสุโขทัย ในปี พ.ศ. 2428 เมืองอุดรธานีปรากฏอยู่ในชื่อบ้านหมากแข้ง หรือบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ในสังกัดเมืองหนองคาย ขึ้นอยู่กับการปกครองกับมณฑลลาวพวน เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครองมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการยกเลิกการปกครองในระบบมณฑล คงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอ มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัดอุดรธานีตราบจนทุกวันนี้    อุดรธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่างๆ ในภูมิภาค เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion - GMS) หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่ง มีแหล่งหัตถกรรมที่น่าสนใจ ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะสนามบิน เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานีจำนวนมากในแต่ละปี    เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดอุดรธานีได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB) ฤดูกาลของอุดรธานี   หากใครที่อยากไปเที่ยวอุดรธานี แนะนำว่าให้เช็คสภาพก่อนที่จะจองตั๋วเครื่องบินไปอุดร ภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และมีเทือกเขาติดต่อกันเป็นแนวยาวทำให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.4 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 43.9 องศาเซลเซียส  และมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 2.5 องศาเซลเซียส ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม โดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม  เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี คือเดือนเมษายน 
 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี 
  สายการบินที่มาลงอุดรธานี 
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานี มีบริการ 160 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที ระยะทาง 459 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ  ไปยังสนามบินอุดรธานี  ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) ไทยสมายล์ (Thai Smile) ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) และ เวียดเจ็ทแอร์ (VietJet Air)
 •  สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินอุดรธานี ได้แก่ แอร์เอเชีย (AirAsia) ไทยแอร์เอเชีย(Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และนกแอร์ (Nok Air)
 •  สายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ – อุดรธานี ได้แก่ การบินไทย (Thai Airways) ฮ่องกงเอ็กซ์เพรส (Hong Kong Express) และ ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern)
  วิธีการเดินทางในอุดรธานี
 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินและรถยนต์ สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • อุดรซิตี้บัส รถประจำทางปรับอากาศ มี 2 สาย ให้เลือกใช้บริการ คือ สาย 20 สายสีแดง เริ่มจากแยกบิ๊กซี-สนามกีฬาเทศบาล-ยูดีทาว์น-สถานีรถไฟ-ห้างเซ็นทรัล-บขส.1-ห้าแยกน้ำพุ-โรงแรมบ้านเชียง-ถนนศรีสุข-วัดโพธิสมภรณ์-บขส.2-สิ้นสุดสนามบิน  และสาย 21 สายสีน้ำเงิน เริ่มจากแยกฮอนด้า-ถนนทหาร-มรภ.อุดร-แยกน้ำพุ-แยกเฉลิมพระเกียรติ-ตลาดบ้านห้วย-สิ้นสุดแยกทางต่างประดับ ทั้ง 2 สายมีจุดต่อกันที่ห้าแยกน้ำพุ ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย
 • รถสองแถว ให้บริการรับส่งในตัวเมือง มีทั้งหมด 6 สาย คือ สาย 2 ห้าแยกน้ำพุ (หน้าธนาคาร ยูโอบี)   - ห้างเซนต์มอลล์  สาย 6 โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น - ห้างเทสโก้โลตัส  สาย 7 สถานีขนส่งใหม่ – สถานีขนส่งเก่า สาย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎอดุรธานี - อบต.บ้านเชียงยืน สาย 15 ห้างบิ๊กซี – สนามบินนานาชาติอุดรธานี สาย 44 บ้านโนนสมบูรณ์ - โรงเรียนเทศบาล 7 หลังโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี
 • รถสามล้อสกายแลปและสามล้อถีบ ให้บริการรับส่งภายในตัวเมือง คิดราคาตามระยะทางและความสามารถในการต่อราคา 
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในตัวเมืองสะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองอุดรมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
  ที่เที่ยวสำคัญในอุดรธานี
 1. 1. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ (Nongprajak Public Park)  เดิมชื่อ หนองนาเกลือ  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น หนองประจักษ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์มีพื้นที่ทั้งหมด328 ไร่ เป็นพื้นเกาะประมาณ 68 ไร่ พื้นน้ำประมาณ 247 ไร่ ในอดีตนั้นหนองน้ำแห่งนี้ใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภค บริโภคและการเพาะพันธุ์ปลา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวบ้าน มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของหนองประจักษ์และพื้นที่รอบๆ อีกหลายครั้ง หนองประจักษ์ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับชาวอุดรฯ และนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานี ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชม เพราะมีกิจกรรมหลายอย่างให้เพลิดเพลิน เช่น เดินเที่ยวชมสวนสวนหย่อมสวยๆ โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีสนามเด็กเล่นพร้อมลู่วิ่ง หรือจะนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่ศาลาสบายๆ ส่วนพื้นที่รอบหนองประจักษ์ด้านหนึ่งมี ร้านอาหารยามเช้ายันเย็น ตลอดจนถึงประมาณ 3-4 ทุ่ม หากใครรู้สึกปวดเมื่อยก็มีร้านนวดเพื่อสุขภาพของชุมชนต่างๆ ไว้บริการ นอกจากนั้นรอบๆ หนองประจักษ์ยังมีทางเดินขนาดกว้างที่สามารถเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานได้อีกด้วย พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายภาพสวยๆ ทั้งภายนอกและภายในเกาะ ปัจจุบันภายในเกาะจะมีเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงยักษ์ตั้งโดดเด่นเป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับครอบครัวเป็ดเหลืองที่นิยมก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ไม่ไกลจากหนองประจักษ์ด้านทิศเหนือยังมีพระตำหนักหนองประจักษ์ และศาลเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ควรกราบไหว้  และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งที่ไม่ควรก็อยู่ไม่ไกลจากหนองประจักษ์ เช่นวัดโพธิสมภรณ์อารามหลวง ศาลเจ้าพ่อหลักที่ตั้งอยู่ในทุ่งศรีเมือง 
 2. ศาลเจ้าปู่ย่า (San Chao Pu Ya)  จองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานีทั้งที ก็อย่าลืมไปเที่ยวที่ศาลเจ้าปู่ย่า ที่แต่เดิมสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า ศาลปู่ย่าหรือศาลเจ้าหนองบัว 1 ใน 7 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี ศาลปู่ย่าเป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนทั้งในอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวจีนในต่างประเทศให้ความเคารพศรัทธา และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญๆ ของชาวอุดรฯ เชื้อสายจีนประวัติ ความเป็นมาของศาลปู่ย่าไม่มีบันทึกที่ชัดเจนว่าก่อสร้างเมื่อใด นอกจากคำบอกเล่าจากคนจีนรุ่นเก่าก่อนว่าได้มีก่อสร้างศาลปู่ย่าประมาณปี 2488   และมีการพัฒนาปรับปรุงอีกครั้งในช่วงปีในปี พ.ศ. 2489-2493  จากนั้นศาลปู่ย่าได้รับการพัฒนาเรื่อยมาหลังจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้าบริหารจัดการ  ภายในบริเวณเดียวกันจะมีเสามังกรฟ้า หรือเสาทีกงเต็ง ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง โหลยตึ้งหรือศาลอเนกประสงค์ และมีศาลเจ้าอีก 6 ศาล อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ศาลเจ้าปู่-ย่าเป็นศาลหลัก ตั้งอยู่ตรงกลาง  ทีตี่แป่ม้อหรือศาลเทพยาดาฟ้าดิน  ศาลเจ้าพ่อหนองบัว ตี่จู้เอี๊ยหรือศาลเจ้าที่  ศาลพระสังกัจจายน์ ที่เพิ่งพบเจอในพื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2530 และศาลฉั่งง่วนส่วยหรือเทพแห่งปราชญ์ มีหนองบัวกว้างใหญ่พร้อมทางเดินที่สามารถวิ่งออกกำลังกายได้รอบหนองและศาลาพักผ่อน  ภายในพื้นที่เดียวกันยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมี พลโทหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ ทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี จึงได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอัยการศาลจังหวัดอุดรธานี 
 3. 3. ทะเลบัวแดง (Red Lotus Lake) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหนองหาน 1 ใน Unseen Thailand และ 1 ใน ทะเลสาบสุดแปลกที่สุดในโลก หนองน้ำจืดขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอกุมภาวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอกู่แก้ว  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาพันธุ์นกและพืชน้ำหลากหลายชนิด  ซึ่งชาวกุมภวาปีใช้ประโยชน์จากหนองหานนี้ในการดำรงชีวิตตลอดมา ซึ่งพันธุ์ไม้น้ำที่โดดเด่นของบึงหนองหานก็คือ บัวสาย  หรือ  บัวแดง ที่พร้อมใจกันเบ่งบานอวดสีสันสดสวยละลานตาบนเนื้อที่ 20,000 กว่าไร่  ในช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเดือนมกราคมจะบานเยอะที่สุด  นับเป็นช่วงที่ดีที่สุดในจองตั๋วเครื่องบินไปอุดร เพื่อชมความงามของทะเลบัวแดง โดยดอกบัวจะเริ่มบานสะพรั่งช่วงเช้าจนถึงประมาณก่อนเที่ยงวันเล็กน้อย ดอกบัวสายสีชมพูอมแดงเบ่งบานโดดเด่นเห็นชัดเจน อวดความสวยงามตื่นตาตื่นใจ ทำให้หนองหานส่วนที่มีดอกบัวถูกเรียกว่า “ทะเลบัวแดง” กลายเป็นจุดเช็กอินขึ้นชื่อ สำหรับการไปถ่ายรูปและสัมผัสชมความงามของทุ่งดอกบัวอย่างใกล้ชิดนี้ สามารถใช้บริการเรือนำเที่ยวได้ ซึ่งเรือมีหลายขนาดหลายราคา เรือทุกลำจะมีหลังคาให้ร่มเงาแก่นักท่องเที่ยวจากแสงแดดยามสาย เพื่อความเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่แสนสวยงามเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือชื่นชมกับภาพทุ่งดอกบัวกว้างไกลสุดสายตา โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าตรู่จะเห็นม่านหมอกลอยอ้อยอิ่งเหนือผืนน้ำตัดสีสันของดอกบัวชวนหลงใหล บางมุมจะเห็นชาวบ้านกับเรือ หรือภาพนกน้ำกระจายออกทำมากินด้วย ยิ่งเพิ่มความประทับใจในวิถีธรรมชาติที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการล่องเรือชมทุ่งดอกบัวแห่งนี้
 4.  4. วัดป่าภูก้อน (Wat Pa Phu Kon) ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง  อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดแห่งนี้กำเนิดขึ้นจากแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของพุทธบริษัทสี่  ผู้ต้องการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นธารสายน้ำให้คงอยู่ต่อไป ตัววัดตั้งอยู่กลางผืนป่าบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ มีความโดดเด่นของโครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีอาคารรอบลานเขา จนได้รับการขนานนามว่า “ป่าห่มศรัทธา” ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน  ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ระหว่างทางขึ้นสู่ตัววัด นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานีจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นตลอดเส้นทางด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะเห็นพระอุโบสถหลังใหญ่ที่ออกแบบได้สวยงามแปลกและมีป้ายบอกประวัติของวัดส่วนด้านนอกรอบพระอุโบสถสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้ที่อยู่รอบๆ เขตวัดได้อย่างชัดเจนในมุมกว้าง  ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมวัดป่าภูก้อนแห่งนี้ ควรแต่งกายให้สุภาพโดยเฉพาะสุภาพสตรี โดยทางวัดก็มีผ้าถุงและผ้าคลุมให้ยืมด้วย 
 5. 5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง (Ban Chiang National Museum) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ในฐานะแหล่งกำเนิดของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับอีกด้วย  แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000 – 7,500 ปี  และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดแสดงเรื่องราวความเป็น วิถีชีวิตเอกลักษณ์และภูมิปัญญา รวมทั้งประเพณีต่างๆ ของชาวไทพวน บ้านเชียง ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว 200 ปี ที่่ผ่านมา โดยตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านเชียง" และได้อาศัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปอุดรธานีเพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
   อ่านบทความที่เที่ยวอุดรธานี ได้ที่นี่  15 ที่เที่ยวสุดว้าวในอุดรธานี ไปเมืองอุดรฯคราวนี้ไม่มีเบื่อแน่นอน   เทศกาลที่สำคัญอุดรธานี
 1. 1. งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี (Tung Sri Muang Festival) งานประจำปีเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ชาวอุดรเรียกสั้นๆ ว่า งานทุ่งศรีเมือง เป็นงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคมของทุกปี ที่ทุ่งศรีเมือง กลางใจเมืองอุดรธานี ภายในงานชมขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย ตกแต่งอย่างสวยงาม มีขบวนแห่สิงโต มังกร ล่อโก๊ะ เอ็งกอ ของชุมชนชาวจีนเข้าร่วมทุกปี และเป็นสีสันเด่นของวันเปิดงาน  ทุกขบวนที่เข้าร่วมพิธีจะมีการรวมตัวเรียงลำดับตามที่กำหนด แล้วเริ่มเดินมุ่งสู่ทุ่งศรีเมืองอันเป็นจุดปลายทาง ซึ่งตลอดทางที่ขบวนผ่านจะมีประชาชนเรียงรายรอชมความสวยงามตลอดสองข้างทาง เมื่อพิธีเปิดยามกลางวันจบลง กลางคืนคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่ประชาชนรอคอยเข้าเที่ยวงาน  ภายในงานมีมหรสพหลากหลาย มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย  มีคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังของประเทศ มีการประกวดธิดากาชาด พร้อมจับสลากชิงของรางวัลมากมาย  นอกจากนี้ยังได้ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลเจ้าจีนที่อยู่ในบริเวณภายในทุ่งศรีเมืองอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปอุดรเพื่อร่วมงานได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม
 2.  2. พิธีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (Anniversary of Udon Thani Establishment) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม ของทุกปี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ต้นราชสกุลทองใหญ่ ทรงตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2436 โดยช่วงเวลาพิธีบวงสรวงสักการะนี้เริ่มต้นในวันที่ 17 มกราคม มีพิธีกรรมอัญเชิญศาสตราวุธที่เป็นอาวุธประจำกายของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด และผู้สืบสกุลราชสกุลทองใหญ่ มายังอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองอุดร ส่วนวันที่ 18 มกราคม มีการจัดทำพิธีมีรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งจะมีหญิงสาวลูกหลานชาวอุดรจากทุกพื้นที่ทั้งในจังหวัดและที่อื่นๆ ของประเทศจำนวนหลายหมื่นคน แต่งชุดไทยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ด้วยเสื้อผ้าไหมแขนยาวสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดอุดร นุ่งซิ่นหรือซิ่นหมี่ขิตสีดำหรือสีทึบ คาดเฉียงสไบดำ เข้าร่วมขบวนฟ้อนรำโดยพร้อมเพรียงยิ่งใหญ่อลังการ ในตอนค่ำจะมีการจุดพลุฉลอง พร้อมมีมหรสพ ผู้ที่สนใจควรจองตั๋วเครื่องบินไปอุดรไว้แต่เนิ่นๆ
 3. 3. งานมรดกโลกบ้านเชียง (Ban Chiang World Heritage Festival) งานท่องเที่ยวสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งสืบเนื่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้บ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 359 ในปี 2535 นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองการได้รับสภานะมรดกโลกของบ้านเชียง ซึ่งแต่ละปีมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุบ้านเชียงแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเชียง และวัตถุโบราณในพื้นที่ และยังมีการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเชียงที่สวยงามน่าชม การแสดงแสงสีเสียง สื่อถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวนอันเป็นชนพื้นถิ่นของบ้านเชียง พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์   และมีการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาวและเวียดนาม มาร่วมสร้างสีสันให้ความรู้ด้วย การแข่งขันกีฬา โฮมพาแลง มีการออกร้านขายสินค้าอาหารการกิน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับห้าดาว ยามค่ำมีกิจกรรมบันเทิงอีกหลากหลาย เสริมสร้างความสุขแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ ผู้สนใจไปเที่ยวชมงานฉลองมรดกบ้านเชียง สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปอุดรได้ล่วงหน้า

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

Xperience อื่นๆ ใน Udon Thani

เส้นทางยอดนิยม