ระวัง

โรงแรม4ดาวในแม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย

สถานที่ๆน่าสนใจ

See more hotels

โรงแรม โยมา

เวียงใต้

8.4/10

ดีมาก

Ai Pai Hotel

ตัวเมืองปาย

8.4/10

ดีมาก

8.4/10

ดีมาก

ปายวิมานรีสอร์ท

ริมแม่น้ำปาย

8.9/10

ดีมาก

The Oia Pai Resort

แม่ฮี้

ภูริปาย วิลล่า

แม่นาเติง

9.1/10

ดีเยี่ยม

Bura Lumpai Resort

ทุ่งยาว

Montis Resort

เวียงใต้

9.1/10

ดีเยี่ยม

Reverie Siam Resort

เวียงใต้

Bura Lumpai Villa

ทุ่งยาว

Pai Island Resort

ริมแม่น้ำปาย