ระวัง

โรงแรมราคาถูกในโฮจิมินห์, เวียดนาม

Nouveau Happy Inn

Ben Thanh Ward

7.4/10

ดี

8.2/10

ดีมาก

Hong Kong Kaiteki Hotel

Cau Ong Lanh ward

8.4/10

ดีมาก

Sen Hotel Saigon

Ben Thanh Ward

7.4/10

ดี

Onetel Saigon Hostel

Ben Thanh Ward

8.9/10

ดีมาก

Hotel Room@saigon

Pham Ngu Lao ward

8.3/10

ดีมาก

7.1/10

ดี

8.0/10

ดีมาก

Le Petit Saigon Hotel

Pham Ngu Lao ward

7.0/10

ดี

8.2/10

ดีมาก

Saigon Night Hotel

Ben Thanh Ward

8.4/10

ดีมาก

8.5/10

ดีมาก

7.6/10

ดี

City View Hotel

Ben Thanh Ward

8.3/10

ดีมาก

Goldland Hotel

Ben Thanh Ward

7.8/10

ดี

8.0/10

ดีมาก

8.6/10

ดีมาก

Hong Hac Hotel

Ben Thanh Ward

8.0/10

ดีมาก

GoCo Hostel

Nguyen Cu Trinh ward

8.3/10

ดีมาก

7.5/10

ดี

New Saigon Hostel

Pham Ngu Lao ward

8.6/10

ดีมาก

8.6/10

ดีมาก

Legend Saigon Hotel

Pham Ngu Lao ward

7.2/10

ดี

Anh Duy Hotel

Nguyen Thai Binh ward

8.4/10

ดีมาก

Sakura Hostel Saigon

Ben Thanh Ward

8.2/10

ดีมาก

Nguyen Khang Hotel

Nguyen Thai Binh ward

7.6/10

ดี

Ava Saigon 3 Hotel

Co Giang ward

8.2/10

ดีมาก

Meraki Boutique Hotel

Pham Ngu Lao ward

8.8/10

ดีมาก

8.7/10

ดีมาก

Phung Hoang Golden Hotel

Pham Ngu Lao ward

7.9/10

ดี

Anh Dao Guesthouse

Pham Ngu Lao ward

7.3/10

ดี

8.7/10

ดีมาก

You & Me Hotel

Binh Hung Commune

8.7/10

ดีมาก

8.2/10

ดีมาก

Hoang Phi Hotel

Pham Ngu Lao ward

7.9/10

ดี

7.7/10

ดี

Holiday Hotel Saigon

Ben Thanh Ward

7.7/10

ดี

Yumi Hotel

Pham Ngu Lao ward

8.0/10

ดีมาก

7.7/10

ดี

8.2/10

ดีมาก

Mekong Hotel

Tan Thoi Nhat Ward

8.3/10

ดีมาก

8.6/10

ดีมาก

Saigon Marvel Hostel

Pham Ngu Lao ward

9.1/10

ดีเยี่ยม

8.3/10

ดีมาก

An House

Ward 5

8.7/10

ดีมาก

Hoan Thai Hotel

Ben Thanh Ward

8.5/10

ดีมาก

8.2/10

ดีมาก

8.0/10

ดีมาก

8.2/10

ดีมาก

Vintage Hostel Saigon

Pham Ngu Lao ward

8.7/10

ดีมาก

Bali Boutique Hotel

Pham Ngu Lao ward

8.0/10

ดีมาก

7.1/10

ดี

8.5/10

ดีมาก

Sky Center Hostel

Co Giang ward

8.6/10

ดีมาก

Quy Hung Hotel

Nguyen Thai Binh ward

7.7/10

ดี

Graceful Saigon Hotel

Pham Ngu Lao ward

9.0/10

ดีเยี่ยม

Onetel City Point

Ben Thanh Ward

8.5/10

ดีมาก

Violet Star Hotel and Spa

Pham Ngu Lao ward

8.7/10

ดีมาก

Charner Hotel

Ben Thanh Ward

8.7/10

ดีมาก

Eros Hotel

Ward 14

7.6/10

ดี

Hotel 175

Ward 3

7.9/10

ดี

Saigon Pink 2 Hotel

Ben Thanh Ward

8.3/10

ดีมาก

Dinh Phat Hotel

Nguyen Thai Binh ward

8.9/10

ดีมาก

7.6/10

ดี

8.3/10

ดีมาก

An Nam Corner - Bui Vien

Pham Ngu Lao ward

7.0/10

ดี

Saigon River Hotel

Binh An Ward

8.4/10

ดีมาก

8.4/10

ดีมาก

7.5/10

ดี

8.2/10

ดีมาก

Diamond Suite Parkview

Pham Ngu Lao ward

8.2/10

ดีมาก

Le Soleil de Van

Nguyen Cu Trinh ward

9.0/10

ดีเยี่ยม

Galaxy Hotel & Capsule

Pham Ngu Lao ward

9.0/10

ดีเยี่ยม

8.8/10

ดีมาก

8.5/10

ดีมาก

8.8/10

ดีมาก

7.7/10

ดี

7.7/10

ดี

Phuc Khanh Hotel

Cau Ong Lanh ward

7.7/10

ดี

8.4/10

ดีมาก

The Nomad Saigon

Co Giang ward

8.8/10

ดีมาก

Tan 58 Hotel

Pham Ngu Lao ward

7.7/10

ดี

7.7/10

ดี

DDA Hotel District 1

Pham Ngu Lao ward

8.4/10

ดีมาก

Golden Star Hotel

Ben Nghe ward

7.9/10

ดี

Town House 23 Saigon

Nguyen Thai Binh ward

8.4/10

ดีมาก

7.9/10

ดี

Della Boutique Hotel

Nguyen Thai Binh ward

9.1/10

ดีเยี่ยม

Thanh Long Tan Hotel

Ben Thanh Ward

8.0/10

ดีมาก

Urban House Saigon

Nguyen Cu Trinh ward

7.8/10

ดี

7.8/10

ดี

Pravina Hotel

Ben Thanh Ward

8.1/10

ดีมาก

IPeace Hotel

Pham Ngu Lao ward

8.4/10

ดีมาก

8.7/10

ดีมาก

8.2/10

ดีมาก

Bui Vien Hostel

Pham Ngu Lao ward

9.0/10

ดีเยี่ยม

8.0/10

ดีมาก

tableOfContent

aboutContent