ระวัง

วิธีการจองเที่ยวบินกับ Traveloka

จองและจ่ายภายในเวลาเพียง 5 นาที

ค้นหาเที่ยวบิน

เริ่มการค้นหาโดยระบุรายละเอียดเที่ยวบิน

เลือกและจองเที่ยวบิน

รายละเอียดเที่ยวบิน (สายการบิน, ตารางบิน, ค่าโดยสาร ฯลฯ) จะปรากฏอยู่บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา

กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร

หลังจากที่คุณเลือกเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร

ดำเนินการชำระเงิน

เรามีช่องทางการชำระเงินหลากหลายให้คุณเลือก
เลือกช่องทางที่คุณต้องการ

Proceed with payment

รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณแล้ว เราจะส่งตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ของคุณ ภายใน 60 นาที

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์/ใบยืนยันการจองโรงแรมภายใน 60 นาที ภายหลังจากการชำระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง