cảnh báo

Danh sách các khách sạn ở Manado, Indonesia

8.3/10

Rất tốt

8.2/10

Rất tốt

8.9/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

Skyward Hotel

Malalayang

8.2/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

7.6/10

Tốt

8.7/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

Novotel Manado Golf Resort & Convention Center

Thành phố đẳng cấp Quốc tế Grand Kawanua

8.4/10

Rất tốt

7.5/10

Tốt

7.2/10

Tốt

Bahu Bay

Malalayang

8.8/10

Rất tốt

7.9/10

Tốt

8.4/10

Rất tốt

D'Komo

Wenang

7.4/10

Tốt

8.8/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

7.3/10

Tốt

8.8/10

Rất tốt

Divachk Hotel

Malalayang

7.4/10

Tốt

7.6/10

Tốt

8.4/10

Rất tốt

7.2/10

Tốt

8.1/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

7.9/10

Tốt

8.0/10

Rất tốt

8.2/10

Rất tốt

8.9/10

Rất tốt

7.9/10

Tốt

7.5/10

Tốt

8.7/10

Rất tốt

7.8/10

Tốt

6.5/10

Tạm ổn

8.0/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

d'Kanaka

Wenang

8.0/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.4/10

Rất tốt

8.2/10

Rất tốt

7.4/10

Tốt

8.2/10

Rất tốt

7.9/10

Tốt

8.1/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

8.4/10

Rất tốt

8.0/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

7.3/10

Tốt

8.6/10

Rất tốt

9.0/10

Xuất sắc

Mapia Resort

Malalayang

9.1/10

Xuất sắc

The 4 Fish

Bunaken

7.9/10

Tốt

8.0/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

9.2/10

Xuất sắc

8.8/10

Rất tốt

Mae Villa

Bunaken

Villa Dahlia

Malalayang

  • 2