cảnh báo

Danh sách các khách sạn ở Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Hai Long Hotel

Phường 2

8.9/10

Rất tốt

Loc Xuan Hotel

Thắng Tam

8.7/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

7.6/10

Tốt

8.8/10

Rất tốt

Corvin Hotel

Phường 2

8.3/10

Rất tốt

Romeliess Hotel

Phường 2

8.6/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

Hoang Phuc Hotel

Phường 2

8.9/10

Rất tốt

8.4/10

Rất tốt

Malibu Hotel

Thắng Tam

8.9/10

Rất tốt

8.9/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

8.4/10

Rất tốt

Amis Hotel

Thắng Tam

7.7/10

Tốt

8.7/10

Rất tốt

9.1/10

Xuất sắc

9.2/10

Xuất sắc

8.1/10

Rất tốt

Petrosetco Hotel

Phường 2

7.7/10

Tốt

8.1/10

Rất tốt

Dory Hotel

Thắng Tam

9.0/10

Xuất sắc

Gio Bien Resort

Thắng Tam

8.1/10

Rất tốt

Minh Dang Hotel

Thắng Tam

8.3/10

Rất tốt

Ocean Star Hotel

Phường 2

8.3/10

Rất tốt

Ruby Land Hotel

Phường 7

8.7/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

Chau Tran Hotel

Thắng Tam

9.0/10

Xuất sắc

8.5/10

Rất tốt

Doi Dua Hotel

Phường 2

7.7/10

Tốt

8.5/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

Pho Chau Motel

Phường 2

7.9/10

Tốt

9.0/10

Xuất sắc

8.9/10

Rất tốt

Lan Huong Hotel

Thắng Tam

8.8/10

Rất tốt

8.8/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

The Coast Hotel

Phường 2

8.3/10

Rất tốt

Spring Hotel

Phường 8

7.6/10

Tốt

8.3/10

Rất tốt

8.0/10

Rất tốt

Xuan Binh Hotel

Thắng Tam

8.6/10

Rất tốt

8.2/10

Rất tốt

Ha Long Hotel

Phường 2

8.1/10

Rất tốt

SeaSala Hotel

Thắng Tam

8.6/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

Thai Quang Hotel

Phường 2

8.6/10

Rất tốt

7.9/10

Tốt

Sunny Hotel

Thắng Tam

8.7/10

Rất tốt

8.9/10

Rất tốt

8.5/10

Rất tốt

Pullman Vung Tau

Phường 8

8.8/10

Rất tốt

Sky Luck Hotel

Phường 2

8.8/10

Rất tốt

Hai Au Hotel

Phường 2

7.5/10

Tốt

8.2/10

Rất tốt

Aris Hotel

Thắng Tam

8.8/10

Rất tốt

Sao Mai Motel

Phường 8

8.3/10

Rất tốt

6.8/10

Tạm ổn

Ho May Resort

Phường 1

7.7/10

Tốt

Gecko Hostel

Phường 3

8.7/10

Rất tốt

My Van Hotel

Phường 2

8.5/10

Rất tốt

8.1/10

Rất tốt

8.0/10

Rất tốt

8.2/10

Rất tốt

Hoang Linh Hotel

Phường 2

7.8/10

Tốt

BH Residence Inn

Phường 2

8.4/10

Rất tốt

VeeVoo Hotel

Thắng Tam

8.9/10

Rất tốt

Sunvilla Hotel

Phường 2

9.1/10

Xuất sắc

Gold Hotel

Phường 2

8.5/10

Rất tốt

Hoang Chau Motel

Phường 2

Tigon Hotel

Thắng Tam

8.7/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

8.7/10

Rất tốt

Ruby Hotel

Phường 2

8.2/10

Rất tốt

Nguyen Ha Hotel

Thắng Tam

8.8/10

Rất tốt

Hoang Hoa Hotel

Phường 2

9.1/10

Xuất sắc

7.0/10

Tốt

Cao Su Hotel

Phường 2

8.2/10

Rất tốt

Laska Hotel

Thắng Tam

7.6/10

Tốt

8.5/10

Rất tốt

Lam Son Hotel

Phường 1

8.0/10

Rất tốt

8.6/10

Rất tốt

8.3/10

Rất tốt

Dragon Hostel

Phường 3

Umbala Motel

Phường 10

Bao Linh Motel

Phường 10

La Vita Hotel

Thắng Tam

8.3/10

Rất tốt

Manning Hotel

Phường 4

8.6/10

Rất tốt

TN Residence

Phường 2

7.7/10

Tốt