Vận chuyển
Chỗ ở
Hoạt động và giải trí
Sản phẩm bổ sung

Nhận thêm điểm thưởng ngay với Thanh toán khi nhận phòng!

Mùa lễ hội đang đến! Đặt ngay khách sạn bạn yêu thích, chọn thanh toán khi nhận phòng để được thêm 500 điểm (tương ứng 50k VND).

Thông tin chi tiết ở bên dưới.

Thời gian đặt phòng: Từ 01/12/2021 đến hết 06/02/2022

Thời gian lưu trú: Từ 01/12/2021 đến hết 31/03/2021.

Điểm thưởng sẽ được cộng thêm và có hiệu lực sau khi người dùng nhận phòng thành công, không quá 20 ngày sau khi trả phòng.

Điều Khoản & Điều Kiện
1.
Nhận thêm 500 điểm (tương đương 50k VND) khi đặt phòng với phương thức thanh toán khi nhận phòng.
2.
Ưu đãi chỉ áp dụng với các cơ sở lưu trú có nhãn “thêm điểm” và các giao dịch đặt phòng thực hiện trên ứng dụng điện thoại Traveloka.
3.
Ưu đãi chỉ áp dụng khi bạn có cài đặt mục “Quốc gia"" và ""Ngôn ngữ” trên ứng dụng điện thoại là “Việt Nam"" và ""Tiếng Anh”, hoặc “Việt Nam"" và ""Tiếng Việt”, với đơn vị tiền tệ là VND.  
4.
Thời gian đặt phòng: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 06/02/2022.
5.
Thời gian lưu trú: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/03/2022.
6.
Điểm sẽ được hệ thống cộng vào tài khoản của bạn sau khi nhận phòng thành công và không trễ hơn 20 ngày sau ngày trả phòng.
7.
Mỗi tài khoản sẽ được nhận tối đa 02 (hai) lần cộng điểm mỗi tháng.

Xem thêm Ưu đãi Thanh toán khi nhận phòng