สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสถานะการจองและนโยบายของสายการบินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

dismiss
THB
Log In
Register
Jakarta
An icon button

About Jakarta

A bustling melting pot where various cultures from across Indonesia collide, Jakarta is a place where traditional and modern lifestyle live side by side. Look beyond the gridlocked streets and discover why this sprawling metropolis remains one of the most electrifying capitals in Southeast Asia. The charming Old Town district reveals traces of the colonial era, yet the city's true charms lie in its dynamic nature. Savor delicious cuisines at the trendiest restaurants or taste local dishes at street food vendors. The ultimate Jakarta experience awaits at its traditional markets and shopping malls. Come night time, catch live band performance...
Read More