โปรโมชั่น
ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรา
รายการที่บันทึก
การจองของฉัน
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
Xperience
/
อินโดนีเซีย
/
จาการ์ตา
/
จาการ์ตาตอนกลาง
จาการ์ตาตอนกลาง

เกี่ยวกับ จาการ์ตาตอนกลาง

จาการ์ตาตอนกลาง (Central Jakarta) คือศูนย์กลางด้านการปกครองและธุรกิจ เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและสถานที่ราชการ ทั้งยังมีหมู่อาคารเก่าแก่ตกทอดมาจากยุคอาณานิคมซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของจาการ์ตา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Monument) ซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์ของกรุงจาการ์ตา ตั้งอยู่ ณ ใจกลางจัตุรัสเมอร์ดกา (Merdeka Square) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่โดยรอบต่างแวดล้อมไปด้วยแลนด์มาร์กสำคัญๆ เช่น มัสยิดอิสตีกลัล (Istiqlal Mosque) มหาวิหารแห่งกรุงจาการ์ตา (Jakarta Cathedral) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งจัดแสดงสิ่งของชั้นยอดเอาไว้มากมาย ทั้งงานประติมากรรมหินยุคโบราณ ผ้าและสิ่งทอเก่าแก่แต่ดั้งเดิม และสมบัติล...
อ่านเพิ่มเติม