สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสถานะการจองและนโยบายของสายการบินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

dismiss
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ปีนัง
An icon button

เกี่ยวกับ ปีนัง

ปีนัง (Penang) เป็นรัฐที่หลอมรวมไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันหลากหลายและน่าสนใจในมาเลเซีย ทั้งยังมีเมืองจอร์จทาวน์ (Georgetown) เมืองหลวงของปีนังที่ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) นอกจากสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลอันโดดเด่นสวยงามแล้ว ปีนังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายตั้งแต่ชายหาดไปจนถึงยอดเขาที่งดงามดังภาพในจินตนาการ แหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อในปีนังนั้นยังมีอยู่อีกมาก รวมถึงย่านแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกและถนนอาร์เมเนียน (UNESCO World Heritage Sites Zone & Armenian Street) (ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองจอร์จทาวน์) วัดเกะก์โละก์ซี (Kek Lok Si Temple) สวนเครื่องเทศเมืองร้อน (Tropical Spice Gardens) สวนพฤกษศ...
อ่านเพิ่มเติม