0

Opor P. Suthini

15 Jun 2022 - 1 min read

ขั้นตอนการทำวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) สำหรับเดินทางเข้ายุโรป อัพเดต 2022

จากสถานการณ์โควิด-19 เกือบ ๆ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศต้องปิด ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาด แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีประเทศโซนยุโรป รวมไปถึงโซนเอเชียควบคุมโรคระบาดได้แล้ว และ กลับมาเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นในบทความนี้ Traveloka จะพาไป อัพเดทข้อมูลการทำวีซ่าเชงเก็น และ ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้ายุโรปของปี 2022 นี้กัน

กดจองที่พัก โรงแรม กิจกรรม ตั๋วเครื่องบินไปยุโรป กับ Traveloka

ข้อมูลอัพเดตการทำวีซ่าเชงเก็น

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) คืออะไร?

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) เป็น วีซ่าระยะสั้นที่อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่ง แชงเก้น คือ กลุ่มร่วมมือของโซนยุโรป คล้าย ๆ กับ AEC ในโซนเอเชียบ้านเรา แต่วีซ่าแชงเก้นนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ต่อเนื่องไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ภายในกลุ่มแชงเก้น เพราะฉะนั้นถ้าหากนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้วีซ่าแชงเก้นแล้ว จะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแค่ 2 รอบ คือ ขาไป - ขากลับ เท่านั้น

ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก็น มีดังต่อไปนี้

เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม
สเปน
ไอซ์แลนด์
อิตาลี
ออสเตรีย
กรีซ
แลตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิธัวเนีย
ลักเซมเบอร์ก
มอลตา
นอร์เวย์
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
สวีเดน
สโลวัก
สโลวีเนีย
ฟินแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เดนมาร์ก
เชค
ฮังการี
เอสโตเนีย

ยื่นวีซ่าเชงเก็นต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? และ จะเข้ายุโรปมีค่าใช้จ่ายการเดินทาง 2022 อะไรบ้าง?

การยื่นวีซ่าเชงเก็นในประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานฑูตจะเน้นการพิจารณาทางด้านการเงินและการงานของผู้ยื่นเป็นหลัก โดยจะดูในเรื่องของ Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือน, Credit Card หรือ ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตต่างๆ, สลิปเงินเดือน (ถ้ามีให้ส่งไปพร้อมเอกสารยื่นวีซ่าด้วย), ใบรับรองการทำงาน, ใบจองโรงแรม (ยังไม่ต้องจ่ายเงินจริง), ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ยังไม่ต้องจ่ายจริง)

ซึ่งทุกคนจะต้องมีเงินในบัญชีประมาณ 4,000 บาท/วัน ของการท่องเที่ยวในประเทศที่เราต้องการไป เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินให้วีซ่าเชงเก็นของเรานั้นผ่านง่ายยิ่งขึ้น เช่น ถ้าหากเราจะไปสวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน ฝรั่งเศส 5 วัน เราควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 60,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องครอบคลุมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
ค่าที่พัก
ค่ารถโดยสารภายในประเทศ
ค่าอาหาร/วัน
ค่าช้อปปิ้ง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศนั้น

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก็น

1.
เอกสารใบคำร้องขอวีซ่า หรือ แบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก็น
2.
พาสปอร์ต
3.
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
4.
หนังสือรับรองการทำงาน
5.
หนังสือรับรองจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6.
เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
7.
แผนการเดินทาง
8.
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
9.
ผลตรวจโควิด-19 RT-PCR (ที่มีผลเป็นลบ)
10.
หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ประเทศนั้น ๆ รองรับ
11.
ฯลฯ

สถานที่รับคำร้องวีซ่าเชงเก็น มีที่ไหนบ้าง?

1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 404-405 ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

(Monday-Friday 08:30–16:00) Tel. (66) 2118-7015

2. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ชั้นที่ 12 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120

(Monday-Friday 08:00 – 16:30) Tel. (66) 2838-6688

3. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ห้อง A/1 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110

(Monday-Friday 08:30 – 16:00) Tel. (66) 2258-3524

4. หรือยื่นโดยตรงที่สถานฑูตของประเทศนั้น ๆ

ขั้นตอนการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2022

1. ตรวจสอบว่าต้องการยื่นวีซ่าประเภทใด โดยประเภทของวีซ่าแบ่งออกเป็น ดังต่อไปนี้

วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit visa)
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourism visa)
วีซ่าเยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเพื่อน (Visa for Visiting Family or Friends)
วีซ่าธุรกิจ (Business visa)
วีซ่าแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกีฬา (Visa for Culture and Sport activities)
วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ (Visa for Official Visits)
วีซ่านักเรียน (Study visa)
วีซ่าเข้ามารักษาพยาบาล (Visa for Medical Reasons)

2. ตรวจสอบเอกสารที่ขอยื่นวีซ่าเชงเก็นให้ครบถ้วน

3. จองวันนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารวีซ่าเชงเก็นซึ่งประเทศส่วนใหญ่เปิดให้จองผ่านออนไลน์ได้

4. ยื่นวีซ่าเชงเก็นที่สถานทูต (Embassies), สถานกงสุล (Consulates) หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น แต่งตั้งโดยสถานทูตของประเทศนั้น (Visa application center)

5. เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก็นตามที่นัดหมาย

6. ชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสารวีซ่าเชงเก็น ประมาณ 3,000 บาท

7. รอฟังผลการยื่นขอวีซ่าเชงเก็น ประมาณ 15 - 45 วัน

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หลาย ๆ ประเทศในโลกเริ่มเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโซนยุโรปเองก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้า-ออกมากยิ่งขึ้นทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศนั้น ๆ กลับมาคึกคักอีกครั้ง ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ให้ทุกคนได้ออกไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายหลังจากที่อัดอั้นไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนนานเกือบ 3 ปี อีกทั้งยังต้องอึดอัดอยู่ภายในประเทศและภายใต้หน้ากากเพื่อป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ประเทศต่าง ๆ ได้เปิดให้เดินทางอีกครั้ง อย่าลืมเช็คข้อมูลการขอวีซ่าเชงเก็นและค่าใช้จ่ายจะเข้ายุโรป อัพเดต 2022กันให้ดีนะคะ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Tags:
schengenvisa
%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b
%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b
%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99
รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา
สมัครรับจดหมายข่าวของเรา เพื่อคำแนะนำการท่องเที่ยวและรูปแบบการใช้ชีวิตที่มากขึ้น พร้อมด้วยข้อเสนอที่น่าตื่นเต้น
สมัคร