<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

เอกสารยืนยันตัวตนที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ คุณสามารถใช้บัตรยืนยันตัวตนใดๆ ก็ได้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา