<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

จะรับรองได้ไหมว่าฉันจะได้นั่งที่นั่งที่จองไว้?

เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองคำขอของคุณ แต่กรุณาทราบว่าการเลือกที่นั่งจะเป็นไปตามที่นั่งที่ว่างของสายการบิน สำหรับที่นั่งที่ต้องชำระเงิน กรุณาตรวจสอบว่าได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการสำรองที่นั่งที่ได้เลือกไว้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา