<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

เที่ยวบินใดที่รองรับฟีเจอร์การเลือกที่นั่งใน Traveloka?

ในขณะนี้ ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้สำหรับเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศที่กำหนดออกเดินทางมากกว่า 48 ชั่วโมงนับจากวันที่จอง กรุณาอัปเดตแอป Traveloka อยู่เสมอ เราจะเปิดใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับเที่ยวบินอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา