<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

มีสายการบินใดบ้างที่ได้รวมค่าบริการผู้โดยสาร (PSC) หรือภาษีสนามบินไว้ในค่าโดยสารแล้ว?

ทุกสายการบินได้รวมค่าบริการผู้โดยสาร (PSC) หรือภาษีสนามบินไว้ในค่าโดยสารแล้ว ดังนั้น ราคาที่แสดงบนใบเสร็จรับเงินจาก Traveloka จึงเป็นราคาสุดท้าย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา