<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

ฉันสามารถดาวน์เกรดชั้นโดยสารได้หรือไม่

คุณไม่สามารถดาวน์เกรดชั้นโดยสารผ่าน Traveloka ได้ หากต้องการดาวน์เกรด คุณสามารถติดต่อกับสายการบินโดยตรง การดาวน์เกรดชั้นโดยสารจะขึ้นอยู่กับที่ว่างที่เหลืออยู่ และคุณจะไม่ได้รับค่าส่วนต่างของตั๋วเครื่องบินคืน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา