<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

วิธีการขอแก้ไขชื่อ- นามสกุลบนบัตรโดยสาร

การแก้ไขชื่อ

ชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณต้องตรงตามชื่อที่ปรากฏในเอกสารการเดินทาง โปรดทราบว่าสายการบินอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่องหากปรากฏการสะกดชื่อผิดบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

โดยคุณสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยนได้ก่อนวันที่ออกเดินทาง คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำร้องการแก้ไขชื่อของคุณ

การแก้ไขคำนำหน้าชื่อ

หากคำนำหน้าชื่อของคุณไม่ถูกต้อง (นาย หรือ Mr., นาง หรือ Mrs., นางสาว หรือ Ms.) บนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อส่งคำร้องการแก้ไขคำนำหน้าของคุณ

โปรดทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏในเอกสารการเดินทาง หากตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีการสะกดชื่อผิด กรุณาคลิกที่นี่เพื่อส่งคำร้องการแก้ไขชื่อของคุณ โดยต้องระบุชื่อที่ถูกต้อง รหัสการจองของ Traveloka และหนังสือเดินทางฉบับสแกน

โปรดทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา