<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

วิธีเลือกเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับประเภทการคืนเงิน

คุณสามารถเลือกการคืนเงินได้ตามสถานการณ์และเงื่อนไขในการจองของคุณ และโปรดกรอกข้อมูลที่กำหนดเมื่อส่งคำขอคืนเงิน เพื่อให้กระบวนการคืนเงินดำเนินการได้อย่างราบรื่น

เหตุผลการคืนเงินที่อาจใช้ได้ มีดังนี้:

1. การยกเลิกด้วยตนเอง: คืนเงินเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

2. การจองซ้ำซ้อน: การคืนเงินเนื่องจากรายการซ้ำซ้อนที่ออกใน Traveloka

3. การเจ็บป่วย: การคืนเงินเนื่องจากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก การคืนเงินเนื่องจากการเจ็บป่วยและความจำเป็นต้องได้รับการรักษา การคืนเงินเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรง

4. การตั้งครรภ์: การคืนเงินเนื่องจากการตั้งครรภ์

5. การเสียชีวิตของผู้โดยสาร: การคืนเงินเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้โดยสาร

6. การยกเลิกเที่ยวบิน/การเปลี่ยนกำหนดการบินโดยสายการบิน: สายการบินยกเลิกการจองเที่ยวบินของคุณหรือเปลี่ยนกำหนดการบินในการจองเที่ยวบินของคุณ

7. เหตุสุดวิสัย: การคืนเงินเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ที่ตามมา การห้ามการเดินทาง คำเตือนไปยังหลายประเทศ การปิดสนามบิน

ก่อนยกเลิกการจองของคุณ โปรดตรวจสอบว่าการจองของคุณคืนเงินได้หรือไม่ เพียงแตะที่ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ, แตะ การคืนเงิน, แล้วเลือก นโยบาย

- คืนเงินได้ หมายถึงคุณสามารถรับเงินคืนจากการจองที่ยกเลิกของคุณได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกเที่ยวบินมีค่าธรรมเนียม ดังที่ระบุไว้บนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

- คืนเงินได้บางส่วน หมายถึงคุณสามารถรับเงินคืนได้เฉพาะเที่ยวบินขาเดียวบนตั๋วไป-กลับของคุณ

- คืนเงินไม่ได้ หมายถึงคุณจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ เนื่องจากการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำในการจองของคุณ

โปรดทราบว่าจำนวนเงินคืนที่คุณได้รับอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของสายการบิน เหตุผลการขอคืนเงินของคุณ และช่องว่างระหว่างวันขอคืนเงินและวันออกเดินทางของคุณ

หากเที่ยวบินของคุณได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ที่ตามมา การห้ามการเดินทาง คำเตือนไปยังหลายประเทศ เป็นต้น โปรดไปที่ การอัปเดต ของเราในหน้าการระบาดของโคโรนาไวรัส และตรวจสอบนโยบายของสายการบินของคุณ โดยคลิกที่ นโยบายและสถานะของสายการบิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ ข้อกำหนดและข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา