<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

สัญญาคืนเงิน Traveloka

สัญญาการคืนเงินของ Traveloka คือคำสัญญาที่สำคัญยิ่งของเราว่าคุณจะได้รับเงินคืนตรงเวลาไม่ว่าอย่างไรก็ตาม โดยมีให้บริการในบางเที่ยวบินเท่านั้น

เท่าที่ผ่านมา สัญญาของเราคือในเวลา 14 หรือ 30 วัน ซึ่งหมายความว่า หากคุณดำเนินการขอคืนเงินในลำดับถัดมา คุณจะได้รับการคืนเงินอย่างช้าที่สุด 14 หรือ 30 วัน หลังจากวันที่คุณส่งคำขอดังกล่าว 

 

ดังนั้น คุณไม่ต้องกังวลว่าการขอคืนเงินจะล่าช้าเมื่อมีสัญญาการคืนเงินของ Traveloka เพราะแม้ว่าสายการบินต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อประมวลผลการคืนเงินของคุณ เราก็จะชดเชยการคืนเงินและส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณก่อน

 

หากคุณสนใจจองเที่ยวบินที่มีสัญญาการคืนเงินของ Traveloka ลองดูรายการด้านล่างสำหรับสายการบินที่เข้าเกณฑ์

 

สายการบินที่เข้าเกณฑ์สำหรับสัญญาการคืนเงิน 14 วัน

1. Lion Air

2. Batik Air 

3. Wings Air

4. Citilink

5. Super Air Jet

6. Trigana Air

7. Susi Air

สายการบินที่เข้าเกณฑ์สำหรับสัญญาการคืนเงิน 30 วัน

1. Scoot

2. Singapore Airlines

3. Silk Air

4. All Nippon 

5. Cathay Pacific

6. Japan Airlines

7. China Airlines

8. Eva Air

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา