<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

การพิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

คุณจำเป็นต้องแสดงบัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่พิมพ์ออกมาเพื่อขึ้นเครื่อง บางสายการบินอนุญาตให้คุณพิมพ์บัตรโดยสารเองได้ บางสายการบินกำหนดให้ต้องพิมพ์ที่เคาน์เตอร์เช็ตอิน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา