ระวัง

โรงแรม4ดาวในปาดังเบซาร์, อำเภอสะเดา

evtbvsrwfq