ระวัง

โรงแรม3ดาวในอำเภอเมืองจันทบุรี, ประเทศไทย

ระดับของโรงแรมใน อำเภอเมืองจันทบุรี

★ ที่พัก 5 ดาว

★ ที่พัก 4 ดาว

★ ที่พัก 3 ดาว

★ ที่พัก 2 ดาว

Ban Chankrajang

ท่าช้าง

9.0/10

ดีเยี่ยม

8.4/10

ดีมาก

Eastern Hotel Chanthaburi

วัดใหม่

7.2/10

ดี

ท่ามาจัน

วัดใหม่

8.7/10

ดีมาก

Chanpraya Resort

วัดใหม่

8.3/10

ดีมาก

9.1/10

ดีเยี่ยม

8.7/10

ดีมาก

Nata Resort

ท่าช้าง

8.5/10

ดีมาก

9.7/10

ดีเยี่ยม

Samedngam Resort

ตลาด

Sranrom Resort, Chanthaburi

เกาะขวาง

เกษมศานติ์

จันทนิมิต

Hotel Chansawang

ท่าช้าง