cảnh báo

Cách thanh toán trên Traveloka

Thanh toán an toàn, không thu phí đặt chỗ bất kể phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán tin cậy của Traveloka

Nếu cần trợ giúp hoặc nếu bạn không nhận được vé điện tử/phiếu thanh toán sau 60 phút, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng liên tục 24/7 của chúng tôi.