Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Traveloka

Được chỉnh sửa lần cuối vào: Tháng 11 Năm 2023

Mục Lục

Chúng tôi hy vọng bạn có thể đưa ra các quyết định cẩn trọng về dữ liệu cá nhân của mình khi đã nắm rõ những nội dung được trình bày dưới đây. Chính Sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách thức mà Traveloka Vietnam Co.,Ltd, các công ty con, các công ty liên kết và các đơn vị được đồng kiểm soát (gọi chung là “Traveloka” hoặc “chúng tôi”) xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Việc xử lý dữ liệu được đề cập ở đây bao gồm các công việc thu thập, ghi, nắm giữ, tổ chức, sắp xếp, cất, lưu trữ, điều chỉnh, thay đổi, truy xuất, tham khảo, sử dụng, tiết lộ, xóa hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân (gọi chung là “xử lý”), được thực hiện cả trên trang web www.traveloka.com (“Trang Web”) và ứng dụng di động Traveloka (“Ứng Dụng”) của chúng tôi.


Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho người dùng, người ứng tuyển, nhà cung cấp, bên bán hàng và đối tác của Traveloka (“Bạn”)


Vui lòng dành thời gian xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

1. Dữ Liệu Cá Nhân Được Thu Thập

Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ khối thông tin nào về bạn hoặc thông qua đó có thể định danh bạn. Trong đó bao gồm một mẫu thông tin hoặc tập hợp của nhiều mẫu thông tin khác nhau về bạn – ví dụ như tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh, chi tiết tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, giới tính hoặc mã định danh, thông tin tài chính liên quan khác do chính phủ cấp cho bạn ("Dữ Liệu Cá Nhân").


Với tư cách là bên kiểm soát hoặc bên xử lý dữ liệu (tùy từng trường hợp có thể áp dụng), chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, theo những phương thức được liệt kê dưới đây:

1.1 Thu Thập Dữ Liệu Vào Mọi Thời Điểm Khi Bạn Sử Dụng Trang Web/Ứng Dụng

 • Nếu Bạn là người dùng

  Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân định danh hoặc được dùng để định danh, liên hệ hoặc định vị người dùng. Nếu không thu thập những Dữ Liệu Cá Nhân này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ trên Trang Web hoặc Ứng Dụng theo yêu cầu của bạn một cách trọn vẹn. Dữ Liệu Cá Nhân được chúng tôi trực tiếp thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

  • (i) Họ tên đầy đủ
  • (ii) Địa chỉ email
  • (iii) Số điện thoại
  • (iv) Ngày sinh
  • (v) Giới tính
  • (vi) Số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu
  • (vii) Mã đặt chỗ của bạn (BID)
  • (viii) Chi tiết đặt chỗ của bạn (như tên khách sạn, vị trí khách sạn, và thời gian nghỉ lại tại khách sạn)
  • (ix) Sở thích du lịch của bạn
  • (x) Chi tiết thành viên khách hàng thân thiết tại hãng hàng không của bạn
  • (xi) Bài đánh giá của bạn

  Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp cho chúng tôi các tài liệu do chính phủ ban hành như một phần trong quy trình nhận biết khách hàng của chúng tôi, mà theo pháp luật hiện hành hoặc Điều Khoản & Điều Kiện Của Chúng Tôi là cần thiết, để định danh bạn và xử lý các yêu cầu và/hoặc cung cấp các các dịch vụ phụ trợ cho bạn như dịch vụ tài chính, hoàn tiền, yêu cầu thanh toán bảo hiểm và hủy đặt chỗ.

 • Nếu bạn là nhà cung cấp hoặc bên bán hàng

  Để Trang Web và các tính năng của Trang Web được phát huy đầy đủ, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá Nhân mang tính định danh hoặc được dùng để định danh, liên hệ hoặc định vị một cá nhân hoặc bất kỳ tài sản hoặc doanh nghiệp nào liên quan đến các dịch vụ Nhà Cung Cấp đang cung cấp trên Trang Web. Chúng tôi cũng sẽ thu thập Dữ liệu Cá Chân khác cần thiết cho việc thực hiện mọi nghĩa vụ thanh toán giữa bạn và chúng tôi, bao gồm toàn bộ nghĩa vụ thuế có liên quan.

 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán và/hoặc giao dịch trên Trang Web hoặc Ứng Dụng

  Chúng tôi sẽ thu thập một số Dữ liệu Cá Nhân nhất định liên quan đến dịch vụ thanh toán và/hoặc giao dịch mà bạn sử dụng. Những dữ liệu này bao gồm (nhưng không giới hạn) số thẻ thanh toán hoặc mã định danh tài khoản, thông tin chủ thẻ thanh toán hoặc chủ tài khoản, chi tiết người gửi và người nhận cũng như lịch sử giao dịch.

 • Nếu bạn ứng tuyển cho một công việc tại Traveloka

  Chúng tôi sẽ thu thập sơ yếu lý lịch, lịch sử làm việc và trình độ học vấn của bạn như một phần của quá trình ứng tuyển, gia nhập, và xem xét đánh giá/ chấp thuận nhân sự.

1.2. Dữ Liệu Từ Thiết Bị Của Bạn

Bất kỳ lúc nào bạn sử dụng Trang Web, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá Nhân của bạn dưới dạng dữ liệu kỹ thuật về thiết bị và việc sử dụng thiết bị của bạn, như thông tin về các trang web đã duyệt, thời lượng duyệt web, xác định thiết bị internet (ID), và có thể bao gồm:

 • Vị Trí Địa Lý: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí thực tế của bạn để cung cấp cho bạn các ưu đãi ở địa điểm tương ứng được cung cấp trên Trang Web. Chúng tôi cũng có thể định vị được vị trí gần chính xác của bạn từ địa chỉ IP, GPS và thông tin khác do thiết bị di động của bạn cung cấp.
 • Nhật ký hoạt động: Khi bạn sử dụng Trang Web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà chúng tôi gọi là "nhật ký hoạt động". Nhật ký hoạt động có thể được thu thập ngay cả khi bạn không tạo tài khoản trên Trang Web. Nhật ký hoạt động này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, quốc gia, các trang đã truy cập, nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin thiết bị của bạn cũng như các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng Internet. Chúng tôi sử dụng nhật ký hoạt động để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Trang Web.
 • Cookies và các công nghệ tương tự: Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng Internet của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie trong một số email thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn sau mỗi giao dịch mua hàng hoặc đặt dịch vụ trên Trang Web. Bạn có thể vô hiệu hóa tùy chọn cookie nếu muốn chúng tôi dừng tính năng này, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu cookie bị vô hiệu hóa, bạn có thể không truy cập vào một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ chức năng của Trang Web.
 • Thông Tin Thiết Bị và Ứng Dụng Đã Cài Đặt: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu và thông tin từ điện thoại của bạn và/hoặc từ các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị của bạn để có thể cung cấp một lược đồ đánh giá rủi ro theo từng phân đoạn và thống kê tổng hợp thông tin chỉ khi thật cần thiết, bao gồm trường hợp các thông tin này được yêu cầu cho việc kiểm tra liên quan đến dịch vụ tài chính của Traveloka. Để bảo vệ danh tính của bạn, chúng tôi xóa tất cả thông tin định danh cá nhân của bạn (nếu có) và đặt tên gọi khác cho các khối thông tin đó. Bất kỳ siêu dữ liệu nào được xử lý theo cách này sẽ không thể được tái tạo lại thành dữ liệu gốc được thu thập trước đó.

1.3. Dữ Liệu thu thập từ Bên Thứ Ba

Thông thường, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ chủ thể dữ liệu, tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ chúng tôi vẫn sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ bên thứ ba (“Bên Thứ Ba”) như:

 • Công ty và/hoặc tổ chức đóng vai trò là nhà cung cấp và các bên khác thay mặt chúng tôi thực hiện một công đoạn bất kỳ, cung cấp dịch vụ trên Trang Web, bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc bên mà chúng tôi hợp tác theo bất kỳ hợp đồng (hoặc dạng cam kết khác);
 • Bên cố vấn được ủy quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn kế toán, kiểm toán viên, luật sư, cố vấn tài chính, hoặc các cố vấn chuyên môn khác);
 • Bất kỳ cá nhân nào được bạn thông báo làm người đại diện theo ủy quyền cho bạn; hoặc
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý, hoặc bên thứ ba nào mà chúng tôi được phép hoặc được yêu cầu phải tiết lộ dữ liệu theo pháp luật.
 • Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được thu thập từ người sử dụng lao động của bạn, như một phần trong việc đăng ký dịch vụ trên Trang Web cho doanh nghiệp hoặc tổ chức, mà việc đăng ký đó đã được chấp thuận bởi tập thể người lao động.
 • Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập liên quan đến thông tin tài chính hoặc lịch sử khi bạn đăng ký, đăng nhập, bổ sung, và/hoặc liên kết (nếu có liên quan) thẻ thanh toán, sản phẩm vay, bảo hiểm, hoặc các sản phẩm dịch vụ tài chính khác hoặc tài khoản thông qua Trang Web. Dữ Liệu Cá Nhân này bao gồm nhưng không giới hạn lịch sử thẻ thanh toán hoặc tài khoản giao dịch, chi tiết thẻ thanh toán hoặc tài khoản, và lập bản đồ thanh toán và/hoặc thẻ thanh toán hoặc trạng thái tài khoản hoặc tình trạng từ khoản thanh toán liên quan hoặc bên cung cấp dịch vụ tài chính hay bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong các trường hợp trên, việc thu thập dữ liệu sẽ được thực hiện dựa trên sự xác nhận/chỉ đạo của bạn đối với Bên Thứ Ba liên quan, hoặc phụ thuộc vào việc Bên Thứ Ba đó có nhân được chấp thuận rõ ràng từ Bạn trước khi thu thập đó hay không.

1.4. Dữ Liệu Của Bên Thứ Ba Do Bạn Cung Cấp

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến các cá nhân là bên thứ ba (bao gồm khi bạn thêm vào bất kỳ dữ liệu của cá nhân bên thứ ba nào như hành khách chuyến bay hoặc khách đặt khách sạn). Trong trường hợp trên, bạn cam kết và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đã có được sự chấp thuận bằng văn bản từ cá nhân bên thứ ba liên quan đó, và theo đó bạn có thẩm quyền đại diện cho cá nhân đó cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ nếu không thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân tương ứng.

2. Cách Thức Thu Thập, Xử Lý, Sử Dụng, hoặc Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân

2.1. Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể xử lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn căn cứ vào yêu cầu của bạn và/hoặc thỏa thuận hay Điều Khoản Sử Dụng mà bạn đã chấp thuận và đồng ý để bị ràng buộc cho các mục đích sau đây (“Mục Đích”), bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Để xác định bạn là người dùng hay Nhà Cung Cấp, bao gồm việc đăng ký, duy trì và quản lý tài khoản của bạn trên Trang Web của Chúng Tôi;
 • Cung cấp cho bạn các gói dịch vụ và phong cách sống phù hợp với sở thích của bạn;
 • Xác minh tài khoản, giao dịch, và/hoặc việc đăng ký của bạn mà chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, cho là cần thiết, trước khi cung cấp dịch vụ trên Trang Web nếu bạn là một nhà cung cấp hoặc, trước khi cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi nếu bạn là một người dùng;
 • Quản lý, vận hành và quản trị Trang Web;
 • Liên hệ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng và đăng nhập vào Trang Web cũng như quản lý các truy vấn và yêu cầu bạn gửi qua Trang Web;
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Trang Web;
 • Đánh giá và cải thiện trải nghiệm và độ hài lòng của quý khách hàng bao gồm cả quản lý số điểm thưởng của bạn, cung cấp cho bạn các hoạt động tiếp thị trực tiếp hoặc cá nhân hóa, và đồng thời cung cấp hoặc đề xuất các dịch vụ từ chúng tôi hoặc từ Nhà Cung Cấp hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • Quan sát và đánh giá các hoạt động, dữ liệu nhân khẩu học, hành vi, các truy vấn tìm kiếm, thời gian phản hồi của bạn cho nhiều dịch vụ khác nhau được cung cấp trên Trang Web, và bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào bạn đã cung cấp cho Trang Web để hỗ trợ và cải thiện hiệu suất, trải nghiệm người dùng, sự phát triển và các chức năng của Trang Web. Chúng tôi sẽ ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (hoặc sử dụng phương thức khác được yêu cầu theo pháp luật hiện hành) trước khi chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những mục đích trên;
 • Phát hiện và ngăn ngừa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, hành vi lạm dụng, và phương hại hoặc hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm việc tuân thủ theo pháp luật hiện hành, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi;
 • Công khai bài đánh giá của bạn về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cũng như các sản phẩm mà chúng tôi bày bán trên Trang Web;
 • Thi hành các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng của Traveloka;
 • Giải quyết tranh chấp, thu hồi công nợ, và giải quyết sự cố; và
 • Cho bất kỳ mục đích khác mà chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho bạn khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá Nhân.

2.2. Cách chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các hoạt động tiếp thị:

 • Cho việc tiếp thị kỹ thuật số bao gồm nhưng không giới hạn mạng xã hội, quảng cáo hiển thị, Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm (SEO), Tiếp Thị Trên Công Cụ Tìm Kiếm (SEM), và thông báo đẩy, ví dụ: sử dụng kỹ thuật biểu đồ mở, v.v.;
 • Cho các mục đích tiếp thị thông thường bao gồm, nhưng không giới hạn việc gửi cho bạn các email hoặc thông báo về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt, các sản phẩm của Traveloka có thể liên quan đến bạn, các bản tin, bản cập nhật, tài liệu quảng cáo, quyền ưu tiên, lời chúc nhân các dịp lễ, phiếu khảo sát và/hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể sẽ quan tâm.
 • Cho việc đăng ký, sử dụng, truy cập của bạn và tạo một hoặc nhiều tài khoản cho bạn trên trang web/ứng dụng của các công ty con và/hoặc các công ty liên kết.
 • Cho việc chuyển các bài đánh giá của bạn trên Trang Web của chúng tôi qua trang web/ứng dụng của các công ty con và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi (“Chuyển Đổi Dữ Liệu”).
 • Chúng tôi cũng có thể thông báo các hoạt động tiếp thị trên cho bạn bằng nhiều phương thức, nếu có thể (bao gồm qua tin nhắn SMS, WhatsApp, thông báo đẩy, hoặc email).

Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bao gồm cả việc Chuyển Đổi Dữ Liệu bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong tài liệu tiếp thị của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ bên dưới để chúng tôi hỗ trợ thực hiện theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối này sẽ có hiệu lực trong vòng 7 (bảy) Ngày Làm Việc sau khi bạn hủy đăng ký dịch vụ thành công.

2.3. Cơ Sở Cho Việc Xử Lý Dữ Liệu

Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng, hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi cho phép, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này như sau:

 • Chấp thuận:

  Thông thường, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này căn cứ vào chấp thuận của bạn khi bạn truy cập vào Trang Web và/hoặc đặt chỗ với chúng tôi.

 • Hợp Đồng:

  Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được xử lý để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng khi Bạn xác lập giao dịch hoặc đặt chỗ với chúng tôi, theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi và bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư này khi sử dụng dịch vụ có sẵn của chúng tôi trên Trang Web/Ứng Dụng.

 • Nghĩa Vụ Pháp Lý:

  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích tuân thủ các nghĩa vụ và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu của cơ quan nhà nước, hoặc cơ quan quản lý chuyên môn.

 • Lợi Ích Thiết Yếu:

  Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của những người khác.

 • Lợi Ích Hợp Pháp:

  Dữ Liệu Cá Nhân có thể được xử lý phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như để cải thiện chất lượng dịch vụ, quản trị bảo mật và ngăn chặn lừa đảo, trong khi vẫn đảm bảo quyền và lợi ích của bạn, như được trình bày tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

3. Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các công ty, tổ chức và cá nhân khác bao gồm các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, những người đã đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn với mức độ bảo mật không thấp hơn tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này (mỗi bên được gọi là “Bên Thứ Ba”) trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn và các khách hàng khác của Traveloka và cho bất kỳ mục đích nào dưới đây hoặc các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành:

 • tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chỗ hoặc các tương tác khác giữa người dùng và/hoặc Nhà Cung Cấp, nếu bạn là người dùng;
 • cho phép chúng tôi và/hoặc Nhà Cung Cấp thực hiện hoặc cung cấp dịch vụ/tính năng trên Trang Web, nếu bạn là người dùng;
 • cho phép người dùng yêu cầu, nhận và hoàn thành mọi yêu cầu đặt chỗ hoặc giữ chỗ từ người dùng gửi tới bạn, nếu bạn là Nhà Cung Cấp;
 • cho phép Bên Thứ Ba thực hiện xác minh, xác thực, đánh giá rủi ro, phòng chống gian lận cũng như phát triển và bảo trì sản phẩm mà chúng tôi hoặc Bên Thứ Ba khác cho là cần thiết cho bạn khi cung cấp các dịch vụ, bao gồm mọi hoạt động liên quan đến phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và kiểm tra điều kiện tín dụng;
 • trong trường hợp giao dịch sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu, tái cơ cấu và/hoặc bán tài sản công ty trong hoạt động kinh doanh của Traveloka thì Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được tiết lộ và chuyển giao như một phần của giao dịch (ngay cả khi cuối cùng giao dịch không được thực hiện).
 • liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các Nhà Cung Cấp dịch vụ lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, khuyến mãi, xử lý giao dịch thẻ tín dụng, đánh giá mức tín dụng và các dịch vụ liên quan khác;
 • hỗ trợ quá trình hoàn tiền hoặc yêu cầu bảo hiểm với Nhà Cung Cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, nếu bạn là người dùng; và/hoặc
 • hỗ trợ quá trình xác minh với bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi, nếu bạn là người dùng.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi cần và xin chấp thuận của bạn nếu chúng tôi cần thu thập, sử dụng hoặc xử lý thêm Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài mục đích được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

4. Chuyển Dữ Liệu Xuyên Biên Giới

Bạn có thể sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp qua Trang Web trên toàn thế giới. Để thực hiện được điều đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc truy cập bởi các tổ chức trên khắp thế giới. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ một quốc gia (“Nước Truyền Dữ Liệu”) mà bạn đang lưu trú khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sang các quốc gia khác (“Nước Nhận Dữ Liệu”).


Khi chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Nước Truyền Dữ Liệu sang Nước Nhận Dữ Liệu, chúng tôi sẽ tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến dữ liệu của bạn một cách thận trọng để chắc chắn rằng dữ liệu của bạn phải được bảo vệ. Nội dung bảo vệ bao gồm yêu cầu xuất trình lý do chính đáng cho việc chuyển giao dữ liệu qua biên giới và thực hiện các biện pháp phù hợp để duy trì mức độ bảo vệ tương đương giữa các quốc gia đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên nhận dữ liệu tại Nước Nhận Dữ Liệu có nghĩa vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn theo pháp luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vẫn tuân theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu được quy định theo pháp luật của quốc gia của bạn.

5. Quyền đối với Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Theo quy định của pháp luật liên quan, bạn được thực hiện các quyền sau liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình:

 • Bạn có thể yêu cầu được cung cấp thông tin về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình và nhận bản sao của các thông tin đã yêu cầu.
 • Bạn có thể tạo một tài khoản người dùng dựa trên thông tin mà bạn cung cấp. Bằng cách cung cấp thông tin đó, đăng ký và tạo tài khoản, bạn cam kết rằng thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác, được cập nhật và đầy đủ.
 • Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Trong một số hoàn cảnh cụ thể, bạn có thể yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Bạn có thể rút lại chấp thuận đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nếu việc xử lý đó phụ thuộc vào chấp thuận của Bạn.
 • Bạn có thể yêu cầu nhận hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của mình đến một tổ chức khác ở định dạng có thể đọc được bằng máy, trong đó dữ liệu của bạn được xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn hoặc như một phần của việc thực hiện hợp đồng.
 • Nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị vi phạm hoặc bạn bị xâm hại do hành vi xử lý bất hợp pháp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan.

Bạn luôn có quyền tùy chọn có chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của mình với chúng tôi hay không. Nếu bạn đã từng chấp thuận cho việc xử lý dữ liệu trước đây và sau đó quyết định rút lại chấp thuận đó, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn theo nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của chúng tôi.


Tuy nhiên, việc không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự chấp thuận hoặc không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi thực hiện các hành động cần thiết cho các mục đích được nêu trong hoặc có thể hạn chế việc bạn sử dụng Ứng Dụng hoặc Trang Web.


Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu sẽ được sàng lọc và xác minh kỹ lưỡng. Để xác nhận danh tính và thẩm quyền đưa ra yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ. Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong khung thời gian theo quy định của pháp luật có liên quan.

6. Điều chỉnh & Cập Nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư

Tùy từng thời điểm, Traveloka có thể điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư này để cập nhật những thay đổi về pháp luật và các quy định, thực tiễn sử dụng của chúng tôi, các tính năng trên Trang Web của chúng tôi và/hoặc những cải tiến về mặt công nghệ. Trong trường hợp các điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi trong cách thức mà chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn:

 • chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ điều chỉnh nào như vậy bằng thông báo chung được đăng trên Trang Web hoặc bằng cách khác được gửi tới địa chỉ email được thiết lập trong tài khoản của bạn,
 • những điều chỉnh như vậy sẽ được đăng trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày có hiệu lực sẽ được ghi chú ở phần đầu của mỗi Chính Sách Quyền Riêng Tư được điều chỉnh tương ứng đó, và
 • việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web, liên lạc với chúng tôi hoặc truy cập và sử dụng các dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư như vậy sẽ tạo thành chấp thuận của bạn đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này và tất cả các nội dung điều chỉnh trong đó.

Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ, Ứng Dụng và/hoặc Trang Web của Traveloka sau ngày có hiệu lực của các chỉnh sửa, cập nhật hoặc điều chỉnh đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, cho dù bạn đã xem xét trước đó hay chưa, cũng sẽ tạo thành sự chấp thuận của bạn để bị ràng buộc bởi những nội dung điều chỉnh đó.

7. Xóa Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi lưu trữ khỏi hệ thống của mình. Bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới để yêu cầu xóa dữ liệu.


Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý, không trì hoãn mà không có lý do chính đáng, hoặc trong khoảng thời gian theo quy định của luật hiện hành, để xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc sẽ nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện hoặc thông tin định danh cá nhân mà Dữ Liệu Cá Nhân có thể liên quan đến bạn với tư cách là cá nhân, nếu:

 • việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ cho mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa;
 • chúng tôi không được pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân; và/hoặc
 • Trong trường hợp pháp luật hiện hành bắt buộc, căn cứ vào yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng một khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho bạn một số dịch vụ của chúng tôi và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ đó.

8. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Trừ khi chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi sau khi nhận được yêu cầu từ bạn, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ miễn là tài khoản của bạn vẫn tồn tại, và để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi khi cần, và/hoặc vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó là bắt buộc hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành.


Chúng tôi sẽ xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sau 5 (năm) năm hoặc lâu hơn theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành kể từ ngày bạn chấm dứt/hủy đăng ký tài khoản của mình với chúng tôi.

9. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng cách duy trì các thỏa thuận bảo mật hợp lý, bao gồm các biện pháp vật lý, kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Tuy nhiên, vui lòng đặc biệt lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có gì trên internet được bảo mật 100% và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.


Nếu chúng tôi gặp phải hành vi xâm phạm dữ liệu liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trong phạm vi được yêu cầu theo pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua các kênh của chúng tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp, để cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về hành vi xâm phạm dữ liệu đó và sẽ nỗ lực bảo vệ cho Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không bị lạm dụng.

10. Liên Kết đến Các Trang Web Khác

Trang Web có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác. Tuy nhiên, chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web được liên kết như vậy. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc thực tiễn thực hiện công tác bảo vệ quyền riêng tư của các trang web đó và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kĩ chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập có thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

11. Khiếu Nại

Nếu bạn có khiếu nại về việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Thông Tin Liên Hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại của bạn một cách bảo mật. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian hợp lý sau khi nhận được khiếu nại của bạn để trao đổi về vấn đề đó và đưa ra các lựa chọn về cách giải quyết khiếu nại của bạn.


Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi không giải quyết được, bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan. Mọi Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập trong khi xử lý hoặc giải quyết khiếu nại của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giải quyết khiếu nại đó.

12. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc nếu bạn muốn truy cập và/hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu (DPO) có liên quan tại quốc gia của bạn:

 • Đội ngũ DPO và Tuân Thủ của Traveloka

  Email: privacy@traveloka.com

  Địa chỉ: PT Traveloka Indonesia
  Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) North Tower, Jl Grand Boulevard, BSD Green Office Park, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab.Tangerang, Prov. Banten 15345

 • Traveloka Singapore

  Địa chỉ: Robinson 77, 77 Robinson Rd, Level 9 & 11 Singapore 068896

 • Traveloka Việt Nam

  Email: dpo.vn@traveloka.com

  Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Traveloka Philippines

  Email: dpo.ph@traveloka.com

  Địa chỉ: Level 10-1 Fort Legend Tower, 31st Street & 3rd Avenue, Bonifacio Global City, Taguig 1634, Metro Manila

 • Traveloka Thái Lan

  Địa chỉ: 3 Rajanakarn Building 28th floor, South Sathorn Rd, Sathorn, Bangkok 10120

 • Traveloka Malaysia

  Address: Tower 2 Level 14 Menara Kembar Bank Rakyat, 33 Jalan Rakyat, Brickfields, KL

13. Ngôn Ngữ & Giải thích

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và các phiên bản được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


Mọi thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có cùng nghĩa như được nêu trong bản Điều Khoản và Điều Kiện của Traveloka, cũng như trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

14. Yêu Cầu Cụ Thể của Các Quốc Gia

14.1 Singapore

Thẻ Nhận Dạng Đăng Ký (“NRIC”) hoặc số định danh quốc gia khác cho các mục đích liên quan đến Trang Web hoặc Ứng Dụng, trong phạm vi được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ số NRIC hoặc Số Định Danh Nước Ngoài (FIN) của bạn theo pháp luật hiện hành để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi cũng như ngăn chặn, phát hiện và điều tra hoạt động gian lận tại Trang Web hoặc Ứng Dụng.

14.2 Việt Nam

Xin lưu ý rằng trong số Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập như đã nói ở trên, có thể có một số dữ liệu cá nhân được xác định là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Trong trường hợp đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra cẩn thận dữ liệu sắp chia sẻ trước khi tiếp tục giao dịch với chúng tôi.


Trừ khi pháp luật có quy định khác, nếu có cá nhân thứ ba là trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên, bạn cam kết và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản hợp lệ của trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ đối với việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ bao gồm ngày sinh để xác minh độ tuổi và các thông tin khác tùy thuộc vào yêu cầu truy vấn hoặc dịch vụ bạn muốn sử dụng. Chúng tôi cam kết việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

15. Chính Sách Quyền Riêng Tư ở Các Quốc Gia Khác

Vui lòng kiểm tra Chính Sách Quyền Riêng Tư này được điều chỉnh hoặc dịch sang quốc gia/ngôn ngữ của bạn:

Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và các phiên bản được dịch sang ngôn ngữ khác thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.