amaran

POLISI PRIVASI TRAVELOKA

Dikemaskini pada: Ogos 2019

Dalam usaha untuk memberikan anda pengalaman penggunaan sistem yang terbaik, kami mungkin mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses dan melindungi maklumat peribadi atau data peribadi anda. Sistem kami dimiliki dan dikendalikan oleh Traveloka Group of Companies (“Traveloka” atau “Kami”).

Kami menghormati dan percaya anda harus dimaklumkan mengenai jenis data peribadi yang kami kumpul dan cara kami menggunakannya dalam sistem kami, sama ada melalui laman web dan/atau aplikasi kami (“Laman”). Dengan membaca Polisi Privasi ini, anda sentiasa boleh membuat keputusan terbaik mengenai data peribadi yang anda kongsikan. Data peribadi di sini merangkumi sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang sebenar yang dikenal pasti atau dapat dikenali (“Data Peribadi”). Dengan mengklik “Setuju”, anda bersetuju dan mengizinkan kami untuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan Data Peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini dan/atau Terma dan Syarat.

Dari masa ke masa, Traveloka mungkin menyemak semula Polisi Privasi ini untuk mencerminkan perubahan undang-undang dan peraturan, amalan penggunaan kami, ciri-ciri Laman kami dan/atau kemajuan teknologi. Jika semakan yang dibuat mengubah cara kami mengumpul atau menggunakan Data Peribadi anda, perubahan tersebut akan dimaklumkan dalam Polisi Privasi ini dan tarikh penguatkuasaan akan tertera di permulaan Polisi Privasi ini. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk menyemak Polisi Privasi ini dari masa ke masa supaya anda mengetahui polisi dan amalan kami yang terkini. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan atau pengubahsuaian pada Polisi Privasi, sila hentikan penggunaan Laman. Anda akan dianggap telah memberikan persetujuan dengan apa-apa pengubahsuaian terhadap Polisi Privasi apabila anda menggunakan Laman selepas tarikh penguatkuasaan pengubahsuaian.

Polisi Privasi ini menerangkan:

  Maklumat yang Kami Kumpul

  Berikutan persetujuan anda, kami boleh mengumpul data peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan kami apabila anda menggunakan Laman. Selain itu, kami juga boleh mengumpul Data Peribadi untuk sebab-sebab lain sebagaimana yang diperuntukkan dalam Polisi Privasi. Data Peribadi terdiri daripada maklumat berikut.


  • Maklumat peribadi asas: apabila anda menggunakan Laman kami, kami mungkin meminta anda membuat akaun untuk meneruskan tempahan. Data Peribadi yang dikumpul akan termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, pengenalan pengguna dan butiran log masuk Traveloka, alamat emel dan nombor telefon.
  • Maklumat peribadi spesifik: kami mungkin mengumpul Data Peribadi anda berdasarkan pengalaman anda menggunakan Laman kami, contohnya: butiran tempahan hotel (seperti nama hotel, lokasi hotel dan/atau tempoh penginapan), pilihan perjalanan, butiran keahlian penumpang kerap syarikat penerbangan, serta ulasan anda. Kami juga mungkin mengumpul maklumat tertentu daripada anda semasa anda menggunakan Laman kami, seperti lokasi geografi, alamat IP, pilihan carian, serta data umum lain yang berkaitan dengan penggunaan Internet anda.
  • Lokasi geografi: atas persetujuan anda, kami mungkin mengumpul Data Peribadi anda tentang lokasi sebenar anda untuk memberikan anda tawaran di lokasi relevan yang tersedia di Laman kami. Kami juga mungkin mendapatkan anggaran lokasi anda daripada alamat IP dan GPS anda.
  • Maklumat Log: apabila anda menggunakan Laman kami, kami mungkin mengumpul data anda yang kami rujuk sebagai “maklumat log”. Maklumat log masih boleh dikumpulkan walaupun anda tidak membuat sebarang akaun di Laman kami. Maklumat log ini termasuk alamat IP, jenis pelayar, sistem operasi, kewarganegaraan, lokasi halaman yang dikunjungi, pembekal jaringan mudah alih, maklumat peranti dan sejarah carian, serta maklumat umum lain yang berkaitan dengan penggunaan internet. Kami menggunakan maklumat log untuk memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik semasa menggunakan Laman.
  • Cookies (“Kuki”) dan teknologi yang serupa: kami mungkin menggunakan kuki dan/atau teknologi yang serupa (seperti web beacon, tag, skrip). Kuki ialah data kecil yang disimpan dalam komputer atau peranti mudah alih anda untuk membantu kami mengesan anda. Seperti laman web lain, kami mungkin menggunakan kuki untuk memberikan anda pengalaman yang lebih baik, jadi komputer dan/atau peranti mudah alih anda akan mengenali anda apabila anda menggunakan Laman kami selepas ini. Sila nyahaktifkan pilihan kuki, jika anda ingin kami menghentikan ciri kuki.

  Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda

  Kami mungkin mengumpul, mengekalkan dan menyimpan maklumat anda untuk menawarkan pakej terbaik bersesuaian dengan pilihan anda. Selain itu, kami juga mungkin menggunakan maklumat anda yang dikumpul melalui Laman untuk tujuan berikut:


  • mendaftar penggunaan dan/atau akses anda kepada Laman;
  • mengurus, mengendali, mengelola dan/atau mengakses Laman;
  • menghubungi anda mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau akses anda kepada Laman dan mengurus pertanyaan dan/atau permintaan yang anda hantar melalui Laman;
  • menyesuaikan pengalaman anda semasa menggunakan Laman, dan memperbaiki pengalaman dan kepuasan pelanggan;
  • menerbitkan ulasan anda mengenai perkhidmatan kami serta produk yang tersenarai dalam Laman kami;
  • menguatkuasakan peruntukan dalam Terma dan Syarat kami;
  • menyelesaikan pertikaian, mengutip bayaran yang belum dijelaskan dan menyelesaikan masalah dan/atau;
  • tujuan lain yang akan dimaklumkan kepada anda pada masa pengumpulan.

  Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda dan maklumat lain yang dikumpul untuk:


  • pemasaran digital termasuk tetapi tidak terhad kepada media sosial, pemaparan iklan, Pengoptimuman Enjin Carian (“SEO”), Pemasaran Enjin Carian (“SEM”), notifikasi melalui aplikasi dengan menggunakan teknik graf terbuka, serta
  • tujuan pemasaran konvensional termasuk tetapi tidak terhad kepada penghantaran emel kepada anda mengenai produk baharu, tawaran istimewa, dan tinjauan atau maklumat lain yang kami rasa anda mungkin berminat.

  Sila ambil perhatian bahawa anda boleh memilih untuk dikecualikan daripada mana-mana bahan pemasaran yang mungkin kami hantar kepada anda dengan mengikuti panduan pemberhentian langganan yang dinyatakan dalam bahan pemasaran kami jika anda memilih untuk dikecualikan daripada mana-mana bahan pemasaran dan kami akan menghormati kehendak anda. Tetapi, harap maklum bahawa komunikasi pemasaran, cadangan pembelian dan maklumat perhubungan yang kami papar pada laman web dan aplikasi kami ditujukan kepada penerima sasaran dan diperibadikan mengikut gabungan data anda yang telah kami kumpul.


  Perkongsian Data Peribadi Anda

  Data Peribadi anda mungkin dikongsi dengan syarikat, organisasi dan/atau individu lain (“Pihak Ketiga”) untuk melengkapkan perkhidmatan kami kepada anda. Kami mungkin melibatkan Pihak Ketiga untuk mendapatkan perkhidmatan mereka termasuk tetapi tidak terhad kepada pengehosan laman web, analisis data, pemasaran, pemprosesan transaksi kad kredit dan perkhidmatan relevan yang lain.

  Bergantung pada lokasi anda, Traveloka dan Pihak Ketiga juga mungkin memindahkan Data Peribadi anda ke luar negara.

  Sila ambil perhatian bahawa Traveloka mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dalam situasi berikut:


  • Persetujuan: Kami hanya akan berkongsi Data Peribadi anda dengan Pihak Ketiga apabila kami mendapat persetujuan anda untuk berbuat demikian. Kami akan memerlukan persetujuan anda untuk berkongsi sebarang Data Peribadi sensitif, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan. Dengan mengklik butang "Setuju", anda telah mengambil tindakan afirmatif yang jelas dan memberi persetujuan percuma, spesifik, bermaklumat dan nyata untuk pemprosesan data peribadi. Hal ini termasuk perkongsian data peribadi yang dikumpulkan kepada Pihak Ketiga.
  • Kepada Pembeli: Hal ini berhubung dengan apa-apa jualan, penyerahan, atau pemindahan lain kesemua atau sebahagian daripada perniagaan atau syarikat kami.
  • Untuk Alasan Undang-undang: Berdasarkan budi bicara kami, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan Pihak Ketiga jika kami menganggap perkongsian data diperlukan untuk: i) mematuhi undang-undang dan peraturan berkenaan; ii) menguatkuasakan Terma dan Syarat kami; iii) menyiasat sebarang penipuan atau perbuatan yang menyalahi undang-undang; dan/atau iv) melindungi jenama kami, reputasi kami serta harta kami.

  Akses atau Pembetulan Data Peribadi Anda

  Apabila anda memberikan kami Data Peribadi anda, sila pastikan ia adalah tepat dan lengkap. Jika anda rasa mana-mana maklumat anda dalam milikan kami mengandungi kesilapan atau ketinggalan, sila log masuk ke akaun anda di Laman dan betulkan maklumat tersebut. Selain itu, sila kemas kini Data Peribadi anda melalui akaun anda dengan segera jika terdapat sebarang perubahan. Jika anda ingin membetulkan kesilapan atau ketinggalan mana-mana Data Peribadi dalam milikan kami yang tidak dapat dibetulkan melalui Laman kami, atau ingin mengakses Data Peribadi anda dalam milikan atau di bawah kawalan kami, atau sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang, sila hantar permintaan anda melalui butiran perhubungan kami yang dinyatakan di bawah


  Penarikan Balik Persetujuan

  Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Data Peribadi anda dengan memberikan kami sebab yang munasabah. Jika anda ingin menarik balik persetujuan anda, sila maklumkan kami melalui butiran perhubungan yang dinyatakan di bawah.

  Atas permintaan anda, kami akan berhenti mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda, melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami mempunyai tujuan perniagaan atau perundangan yang sah untuk mengekalkan data tersebut. Harap maklum bahawa dengan menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Data Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat meneruskan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda dan anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berpunca daripada atau berhubung dengan penamatan perkhidmatan sedemikian. Jika selepas penarikan balik persetujuan, anda membuat keputusan untuk menggunakan semula perkhidmatan kami, anda perlu mengklik “Setuju” sekali lagi untuk mengesahkan persetujuan anda seperti yang dinyatakan di atas dalam Polisi Privasi ini.


  Pembatalan Data Peribadi Anda

  Anda berhak meminta pemadaman Data Peribadi anda yang telah kami kumpul dan proses dengan memberikan kami sebab yang munasabah. Jika anda ingin memadam data anda, sila maklumkan kepada kami melalui butiran perhubungan yang dinyatakan di bawah.

  Atas permintaan anda, kami akan berusaha untuk memadamkan Data Peribadi anda dalam sistem kami. Kami juga akan berhenti mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami mempunyai tujuan perniagaan atau perundangan yang sah untuk mengekalkan data tersebut. Harap maklum bahawa dengan memadamkan Data Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat meneruskan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda dan anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berpunca daripada atau berhubung dengan penamatan perkhidmatan sedemikian.


  Akses atau Pembetulan Data Peribadi Anda

  Apabila anda memberikan kami Data Peribadi anda, sila pastikan ia adalah tepat dan lengkap. Jika anda rasa mana-mana maklumat anda dalam milikan atau di bawah kawalan kami mengandungi kesilapan atau ketinggalan, sila log masuk ke akaun anda di Laman dan betulkan maklumat tersebut. Selain itu, sila kemas kini Data Peribadi anda melalui akaun anda dengan segera jika terdapat sebarang perubahan.

  Jika anda ingin membetulkan kesilapan atau ketinggalan mana-mana Data Peribadi dalam milikan atau di bawah kawalan kami yang tidak dapat dibetulkan melalui Laman kami, atau ingin mengakses Data Peribadi anda dalam milikan atau di bawah kawalan kami, atau sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang, sila hantar permintaan anda melalui butiran perhubungan kami yang dinyatakan di bawah. Kami mungkin mengenakan fi munasabah bagi menampung kos tambahan untuk memproses permintaan akses kepada Data Peribadi.

  Untuk melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengesahkan identiti anda sebelum memberikan akses atau membuat perubahan ke atas Data Peribadi anda. Kami akan berusaha untuk menjawab permintaan akses atau pembetulan Data Peribadi anda secepat mungkin, melainkan terdapat pengecualian.  Melindungi Data Peribadi Anda

  Kami melindungi Data Peribadi dalam milikan atau di bawah kawalan kami dengan mengekalkan pengaturan keselamatan yang munasabah, termasuk prosedur fizikal, teknikal dan organisasi, untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa.  Pautan ke Laman Web Lain

  Laman kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang berminat. Tetapi, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan Laman kami, anda perlu mengambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web yang lain. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web lain dan anda dinasihatkan untuk membaca kenyataan privasi setiap laman web yang mengumpul maklumat peribadi semasa anda mengunjunginya.


  Pendaftaran dan Keahlian

  Laman ini membenarkan anda untuk membuat akaun pengguna dengan pendaftaran keahlian berdasarkan data yang anda berikan. Dengan memberikan data, mendaftar dan membuat akaun, anda menjamin bahawa:

  1. Anda sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
  2. Maklumat tentang anda adalah benar dan tepat, terkini dan lengkap seperti yang dikehendaki dalam borang pendaftaran di Laman ("Data Pendaftaran"); dan
  3. Anda akan mengemas kini Data Pendaftaran ini untuk memastikan ia benar, tepat dan lengkap.

  Selanjutnya, anda bersetuju bahawa Traveloka tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin dialami oleh kami, anda atau mana-mana pihak ketiga, jika kerugian atau kerosakan tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan atau ketidaklengkapan maklumat yang anda berikan. Selepas mendaftar, anda akan menerima kata laluan dan pengenalan pengguna ("Nama Pengguna"). Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan Nama Pengguna, dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti yang berkaitan dengan Nama Pengguna atau kata laluan. Anda hanya boleh menggunakan satu Nama Pengguna dan kata laluan pada satu masa dan tidak dibenarkan untuk menggunakan lebih daripada satu Nama Pengguna. Kata laluan anda hanya untuk kegunaan peribadi anda sahaja, dan anda bersetuju untuk memastikan kata laluan anda adalah sulit. Anda bersetuju untuk memaklumkan Traveloka dengan segera mengenai penggunaan tanpa kebenaran kata laluan atau akaun anda atau mana-mana pelanggaran keselamatan yang lain. Untuk keselamatan tambahan, sila pastikan anda log keluar atau keluar daripada akaun anda selepas setiap penggunaan Laman. Anda bersetuju bahawa Traveloka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh kami, anda atau pihak ketiga yang berpunca daripada kegagalan anda untuk mematuhi klausa ini.  Pemindahan Perniagaan

  Jika terdapat perubahan pengawalan atau pertukaran hak milik kesemua atau sebahagian daripada perniagaan atau syarikat Traveloka, termasuk Laman, maka semua Data Peribadi Pengguna mungkin/akan menjadi sebahagian daripada pemindahan aset tersebut.  Kelulusan Perubahan Polisi Privasi

  Dengan menggunakan Laman atau perkhidmatan yang kami sediakan, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. Selain itu, jika anda menggunakan perkhidmatan kami, kami mempunyai hak untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan memproses Data Peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini. Dari masa ke masa, Traveloka boleh mengubah Polisi Privasi ini. Seperti yang dinyatakan pada awal Polisi Privasi ini, kami akan memaparkan perubahan di Laman ini untuk makluman anda.  Susunan Keutamaan

  Jika anda telah bersetuju dengan Terma Laman Web kami, Terma Laman Web tersebut akan diguna pakai apabila terdapat percanggahan antara Terma Laman Web dengan Polisi Privasi ini.  Penafian

  Harap maklum bahawa kami ialah sebuah syarikat terdaftar di Singapura, dan Polisi Privasi ini dirangka hanya mengikut undang-undang Singapura. Kami tidak mewakili atau menjamin bahawa Polisi Privasi ini mematuhi undang-undang privasi mana-mana bidang kuasa lain, oleh itu anda tidak boleh mentafsirkan Polisi Privasi sedemikian.

  Untuk mengelakkan keraguan, jika terdapat pengecualian undang-undang yang membenarkan organisasi seperti Traveloka untuk mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda tanpa persetujuan anda, keizinan yang diberikan oleh undang-undang tersebut akan terus diguna pakai.  Hubungi Kami

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau permintaan berkaitan dengan Polisi Privasi ini, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui butiran berikut, atau hubungi individu yang mungkin dimaklumkan oleh Traveloka kepada anda melalui surat, invois, emel atau Laman: privacy@traveloka.com atau +603 7724 3501


  Berkuat kuasa mulai Ogos 2019

  Perlu Bantuan?