ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม

ค้นหาข้อบังคับการเดินทางของคุณ

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้รับข้อบังคับที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โปรดกรอกทั้งชื่อเมือง/ประเทศต้นทางและชื่อเมือง/ประเทศปลายทางของคุณ
ตรวจสอบข้อบังคับ
การอัปเดตข้อบังคับ COVID-19
การอัปเดตล่าสุด: Dec 8, 2021
  • อัพเดท: ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประเทศไทย ในแบบ Test&Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้คนที่ลงทะเบียนแล้ว จะต้องทำการข้อปฎิบัติดังต่อไปนี้:
(1) คนที่ลงทะเบียน และได้รับการอนุมัติ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ (2) ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ และรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass (QR code) และถ้าหากว่าได้รับการอนุมัติจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ (3) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในรูปแบบของการกักตัว (AQ) และรูปแบบของ Sandbox ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ (4) โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว หรือได้รับการอนุมัติให้เข้าประเทศไทยในรูปแบบของ Test&Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR ที่สถานที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  • สิงคโปร์อนุญาตให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ผู้โดยสารสัญชาติไทยจะต้องใช้ the Vaccinated Travel Lane (Land) เพื่อเดินทางจากไทยไปยังสิงคโปร์ โดยสามารถจองไฟลท์บินของ Singapore Airlines ได้ดังต่อไปนี้: BKK-SIN เที่ยวบิน SQ 705 (359M) และ BKK-SIN เที่ยวบิน SQ 707 (359). (2) ลงทะเบียน Vaccinated Travel Pass (Air) (VTP Air) ได้ที่นี่ (3) รายละเอียดของการลงทะเบียน VTP และ VTLเช็คได้ที่นี่ (4) เมื่อผู้โดยสารทำการเช็คอินก่อนเดินทางไปยังสิงคโปร์จะต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เช็คได้ที่นี่ (5) เมื่อผู้โดยสารเดินทางไปถึงสิงคโปร์แล้วจะต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เช็คได้ที่นี่  

ข้อมูลทั่วไปของ Vaccinated Travel Lane (VTL)

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2021 ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2022 จะมีการหยุดรับไฟลท์บิน VTL เข้าประเทศสิงคโปร์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศจากทางรัฐบาลสิงคโปร์
  • สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่อง หรือ ผู้โดยสารที่คอนเฟิร์มเที่ยวบิน VTL ในช่วงเวลาดังกล่าวจะยังไม่ได้รับผลกระทบและอาจจะดำเนินการต่อได้
  • จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง VTL หรือเงื่อนไขการตรวจ COVID-19 โดยผู้โดยสารที่มีเที่ยวบิน VTL อยู่แล้ว จะสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเงื่อนไข quarantine free ตราบใดที่ผู้โดยสารปฎิบัติตามกฎของ VTL อย่างเคร่งครัด สามารถดูเงื่อนไขได้ ที่นี่

การขอคืนเงินและการเปลี่ยนเที่ยวบิน

  • ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 90 วัน
  • หากวันที่ออกเดินทางของคุณได้ผ่านไปแล้ว แต่คำขอคืนเงินของคุณยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราอีก Traveloka ทำงานกับสายการบินพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอคืนเงินของคุณได้รับการดำเนินการตามขั้นตอน
Share This Page
Need a Helping Hand?