ค้นหาข้อบังคับการเดินทางของคุณ

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้รับข้อบังคับที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โปรดกรอกทั้งชื่อเมือง/ประเทศต้นทางและชื่อเมือง/ประเทศปลายทางของคุณ

เพิ่มจุดต่อเครื่อง (ถ้ามี)

เลือกเมืองหรือประเทศ
ตรวจสอบข้อบังคับ

กรุงเทพ
เปิดให้เดินทางได้
to Singapore
เปิดให้เดินทางได้

การอัปเดตล่าสุด: Apr 6, 2022
ดูคำอธิบายสถานะ

คำอธิบายสถานะเมือง/ประเทศ

ปิด
เปิดให้เดินทางได้
นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเดินทางเข้าและออกจากเมือง/ประเทศได้ตราบเท่าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์และคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
เปิดให้เดินทางได้บางส่วน
เฉพาะนักท่องเที่ยวบางคนเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าและออกจากเมือง/ประเทศได้ หรือเฉพาะบางพื้นที่ของเมือง/ประเทศเท่านั้นที่เปิดให้เดินทางได้
ปิด
ขณะนี้ทุกพื้นที่ในเมือง/ประเทศนี้ยังไม่เปิดให้เดินทาง

การขอคืนเงินและการเปลี่ยนเที่ยวบิน

  • ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 90 วัน
  • หากวันที่ออกเดินทางของคุณได้ผ่านไปแล้ว แต่คำขอคืนเงินของคุณยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราอีก Traveloka ทำงานกับสายการบินพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอคืนเงินของคุณได้รับการดำเนินการตามขั้นตอน
Share This Page
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่