ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม

ค้นหาข้อบังคับการเดินทางของคุณ

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้รับข้อบังคับที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โปรดกรอกทั้งชื่อเมือง/ประเทศต้นทางและชื่อเมือง/ประเทศปลายทางของคุณ
ตรวจสอบข้อบังคับ

การขอคืนเงินและการเปลี่ยนเที่ยวบิน

  • ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 90 วัน
  • หากวันที่ออกเดินทางของคุณได้ผ่านไปแล้ว แต่คำขอคืนเงินของคุณยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราอีก Traveloka ทำงานกับสายการบินพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอคืนเงินของคุณได้รับการดำเนินการตามขั้นตอน
Share This Page
Need a Helping Hand?