ระวัง

โรงแรม3ดาวในท่าพระ, อำเภอเมืองขอนแก่น

evtbvsrwfq