<

ศูนย์ช่วยเหลือ - เที่ยวบิน

การซื้อประกันภัยการเดินทาง

หากต้องการซื้อประกันภัยการเดินทาง เพียงเพิ่มประกันภัยเข้าไปในการจองเที่ยวบินก่อนทำการชำระเงิน

ประกันภัยการเดินทางมีบริการให้ซื้อได้ในประเทศ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่

ไม่

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อเรา