ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม

https://ik.imagekit.io/tvlk/image/imageResource/2022/10/07/1665126412791-3aad2f8aa73654b44a8b34d6a542a170.jpeg?tr=q-75
จองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 

หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก รูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซีก มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีเพียงแค่ประมาณ 6,000 เกาะเท่านั้นที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในเกาะหลักๆ 5 เกาะใหญ่ คือ ได้แก่ สุมาตราซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บอร์เนียว นิวกินี สุลาเวสีและชวาซึ่งเป็นเกาะที่เล็กที่สุด แต่มีประชากรมากกว่า 200 ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะนี้ และเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยมีพรมแดนดินต่อกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว และพรมแดนติดต่อกับประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี
อินโดนีเซีย หรือ “แดนอิเหนา” นับเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากเกาะบาหลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในความงดงามของธรรมชาติ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย มีที่เที่ยวทางทะเลและชายหาดสวยงาม เขตภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ป่าฝนอุดมสมบูรณ์ ไร่นาขั้นบันได ชุมชนเมืองที่คึกคัก ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอาณาจักรโบราณก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลงเหลือความอลังการแห่งสถาปัตยกรรมให้ได้ชม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำลึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก แนวปะการังหลากสีอันงดงาม และมีจุดเล่นกระดานโต้คลื่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงเป็นจุดหมายของเหล่านักท่องเที่ยวในการจองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซีย เพื่อไปสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติ ชายหาดสีขาว อาหารระดับโลก ความน่าอัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม รอยยิ้มอันอบอุ่น และสินค้าแฟชั่นคุณภาพ สำหรับใครที่หลงรักเสน่ห์ของประเทศอินโดนีเซีย สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซีย ในวันและเวลาที่คุณว่างได้ 
 

สกุลเงิน

อินโดนีเซียใช้สกุลเงิน “รูปียะห์” (Rupiah) โดย 1 รูปียะห์ = 0.002172 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 10,000 รูเปียห์ ประมาณ 24 บาท
 

ฤดูกาลของประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะ ภูมิอากาศจึงมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 33 องศาเซลเซียสแบ่งเป็น 2 ฤดู ได้แก่
 • ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
 • ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
 

ภูมิภาคของประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด 2 เขตปกครองพิเศษ และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ โดยมีเมืองหลวงหลักของแต่ละจังหวัด ดังนี้
 • เกาะสุมาตรา จังหวัดสุมาตราเหนือ,สุมาตราใต้, สุมาตราตะวันตก, เรียว,จัมบี, เบงกูลู, ลัมปุง เขตปกครองพิเศษอาเจะห์หมู่เกาะเรียวและหมู่เกาะบังกาเบลีตุง
 • เกาะชวา จังหวัดชวากลาง, ชวาตะวันออก, ชวาตะวันตกและบันเตน เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา และเขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา
 • หมู่เกาะซุนดาน้อย จังหวัดบาหลี,นูซาเต็งการาตะวันออก,นูซาเต็งการาตะวันตก
 • เกาะบอร์เนียว จังหวัดกาลีมันตันกลาง, กาลีมันตันใต้, กาลีมันตันตะวันออกและกาลีมันตันตะวันตก
 • เกาะซูลาเวซี จังหวัดโกรอนตาโล, ซูลาเวซีเหนือ, ซูลาเวซีกลาง, ซูลาเวซีใต้, ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ และซูลาเวซีตะวันตก
 • หมู่เกาะโมลุกกะ จังหวัดมาลูกู และมาลูกูเหนือ
 • เกาะนิวกินี จังหวัดปาปัว และปาปัวตะวันตก
 

สนามบินสำคัญ

 1. ท่าอากาศยานนานาชาติซูคาร์โนฮัตต้า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินซูคาร์โนฮัตต้า”เป็นสนามบินหลักของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ต้า การเดินทางสู่ตัวเมืองมีหลายวิธี ได้แก่ ใช้บริการรถบัสสนามบิน รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่หรือรถเช่า โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50-60 นาที
 2. สนามบินกัวลานามู เป็นสนามบินนานาชาติในเขตเดอลีเซอร์ดังของสุมาตราเหนือ อยู่ห่างจากเมืองเมดานไปประมาณ 39 กิโลเมตร การเดินทางเข้าตัวเมืองโดยรถไฟเป็นวิธีที่ดีและสะดวกที่สุด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที นอกจากรถแท็กซี่ก็ยังมีรถบัสให้บริการอีกด้วย
 3. สนามบินงูระห์ไร หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “สนามบินเดนปาซาร์” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะบาหลี ห่างจากเด็นปาซาร์ไปทางใต้ 13 กิโลเมตร การเดินทางไปยังจุดต่างๆ มีหลายวิธี ได้แก่ ใช้บริการรถแท็กซี่ท้องถิ่น หรือใช้แอพเรียกรถต่างๆ เช่น GrabTaxi หรือ Uber นั่งรถโดยสาร Kura Kura Bus หรือใช้บริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ
 4. ท่าอากาศยานนานาชาติสุลต่านฮาซานุดดิน หรือสนามบินสุลต่านฮาซานุดดิน ห่างจากตัวเมืองมากัซซาร์ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองด้วยการใช้บริการรถโดยสารประจำทางประมาณ 15-20 นาที หรือใช้บริการรถแท็กซี่
 5. สนามบินภายในประเทศที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองได้แก่ สนามบินสุราบายา สนามบินมาคาสซาร์ สนามบินปาเลมบัง สนามบินยอกยาการ์ตา สนามบินมาลัง สนามบินลากาลิโก สนามบินเซมารัง สนามบินปาดัง ฯลฯ 
 

การเดินทางไปอินโดนีเซีย

 

การเดินทางในประเทศอินโดนีเซีย

 1. เครื่องบิน สายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียคือ การูดาแอร์ไลน์ (Garuda Airline) ให้บริการการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ส่วนสายการบินในประเทศ ได้แก่ เมอร์ปาตี นูซันตาราแอร์ไลน์ (Merpati Nusantara Airlines), สายการบินแมนดาลา (Mandala Airlines), ไลออนแอร์ไลน์ (Lion Airlines) และสตาร์แอร์ (Star Air)
 2. เรือโดยสาร การเดินทางระหว่างหมู่เกาะต่างๆ ทางน้ำถือว่าสะดวกที่สุด และราคาไม่แพง ท่าเรือสำคัญที่สุดในอินโดนีเซียคือ ท่าเรือตันจุง ให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างเกาะ
  รถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่มีให้บริการบนเกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี บางสายให้บริการแบบรถด่วน ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง ส่วนรถมินิบัส มีให้บริการระหว่างหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก ๆ เท่านั้น
 3. รถโดยสารปรับอากาศ ในอินโดนีเซียมีการเดินรถโดยสารปรับอากาศระหว่างเมืองให้บริการ เส้นทางเดินรถที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ เส้นทางบาหลี-บันดาอะเจห์ เปิดบริการทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนั้นยังมีบริการเดินรถโดยสารอีกหลายสาย วิ่งรับผู้โดยสารระหว่างเมืองสำคัญต่างๆ ในเกาะชวา
  รถไฟ ทางรถไฟของอินโดนีเซีย 2 ใน 3 อยู่บนเกาะชวา ที่เหลืออยู่บนเกาะสุมาตรา ระยะทางรวม 6, 482 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระยะไกล เส้นทางรถไฟที่สำคัญมีดังนี้
 • Bima รถไฟตู้นอน เชื่อมระหว่างยอร์กยาการ์ต้าและโซโล่
 • Mutiara รถไฟตู้นอน ผ่านจังหวัดต่างๆ ขึ้นไปทางตอนเหนือของเกาะชวา
 • Senja Utama รถด่วนช่วงกลางวันเชื่อมยอร์กยาการ์ต้าและโซโล่
 • Parahyangan เชื่อมจาการ์ตาและบันดุง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกหลายสายให้บริการทุกวันระหว่างจาการ์ต้ากับสุราบายา รวมถึงรถไฟฟ้า "Jabo Tabek" ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการเส้นทางจาการ์ต้า-บอกอร์-ทังเกอรัง-เบกาสี
 1. รถมินิแวน มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Angkot เป็นรถตู้โดยสารวิ่งระหว่างเมือง มีทั้งรถแบบที่มีแอร์และไม่มีแอร์ มีทั้งหมด 267สาย ราคาเริ่มต้นที่ 3000 รูเปียห์
 2. สามล้อถีบรับจ้าง หรือ “เบจะก์” คล้ายสามล้อถีบของไทย ต่างกันตรงที่คนถีบรถจะอยู่ข้างหลังคนขับ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมในเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองยอกยาการ์ตา ส่วนในเขตเมืองมีสามล้อเครื่อง เรียกว่า “เบโม”
 3. รถแท็กซี่ นอกจากรถแท็กซี่ท้องถิ่น ยังมี Grab และ Uber ซึ่งให้บริการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
 4. มอเตอร์ไซค์ การเช่ารถมอเตอร์ไซค์เดินทางในเกาะต่างๆ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว แอพฯ เรียกมอเตอร์ไซค์ Go Jek ช่วยให้คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจราจรที่วุ่นวายและราคาถูกกว่า
 5. รถรับส่งสนามบิน หากใครที่ต้องการความสะดวกสบาย อยากเดินทางจากสนามบินมายังที่พัก หรือว่าจากที่พักไปยังสนามบินก็สามารถใช้บริการรถรับส่งสนามบินจาก Traveloka ได้ นอกจากสะดวกแล้วนั้น ยังสามารถจองล่วงหน้าได้ด้วย 
 

สถานที่เที่ยวสำคัญในอินโดนีเซีย

 1. เกาะบาหลี (Bali) เป็นเกาะในหมู่เกาะซุนดาน้อย ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งชายฝั่งทะเล ชายหาดสีดำและนาข้าวขั้นบันได จึงถูกขนานนามว่า "อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย" สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ “เกาะนูซาเปอนีดา” แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง “ปุระเคเฮน” วัดที่มีอายุเก่าแก่ในบาหลี “วิหารทานาต์ลอต” 1 ใน 7 วัดริมชายฝั่งทะเลของบาหลี “หาดคูต้า” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องชมตะวันตกดิน 
 2. หมู่เกาะราชาอัมพัต (Raja Ampat Islands) “เกาะราชาทั้ง 4 พระองค์” ได้แก่เกาะมิซูล เกาะซาลาวาติ เกาะบาตันตา และ เกาะไวเกียว และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกกว่า 1500 เกาะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเบิร์ดเฮดของปาปัวนิวกินีเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากมีดินแดนสามเหลี่ยมปะการังอันเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้น้ำ
 3. มหาสถูปโบโรบูดูร์ (Borobudur) พุทธสถานนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าที่สุดในโลก ที่ชาวไทยรู้จักในชื่อ"บุโรพุทโธ"ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 70 ปีเศษ มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานดอกบัวที่ลดหลั่นไล่เรียงกันขึ้นไปเป็นฐานปีรามิด สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม 
 4. ทะเลสาบโทบา (Lake Toba) ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือ เป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งมหัศจรรย์นี้เกิดจากเหตุการณ์ซูเปอร์ภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 70,000 กว่าปีก่อน เชื่อกันว่าเป็นการระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของแอ่งภูเขาไฟ ปากปล่องขยายกว้างขึ้นตามกาลเวลาจนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์ และเป็นที่ตั้งของเกาะซาโมซีร์ ที่ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบ 
 5. เกาะบูนาเคน (Bunaken Island) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานทางทะเลของบูนาเคน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในห้วงน้ำรอยต่อระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ที่นี่จึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีสีสันแปลกตา นับเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำอย่างแท้จริง ม
 

เทศกาลสำคัญในอินโดนีเซีย

 1. เทศกาลกาลุงกัน(Galungan Festival) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ธรรมะเอาชนะอธรรมได้ ของชาวบาหลีที่เมืองเดนปาซาร์ เป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นทุกๆ 210 วันตามปฏิทินบาหลีงานฉลองจะเต็มไปด้วยสีสัน การแต่งตัวแบบพื้นเมืองตามประเพณี 
 2. เทศกาลสรัสวตี(Saraswati Festival) เป็นเทศกาลที่มีความเก่าเเก่เทศกาลหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นวันเฉลิมฉลองให้กับพระสุรัสวดี เทวีเเห่งความรู้และศิลปะ โดยจะมีการนำหนังสือธรรมะที่ทำจากใบลานและคัมภีร์พระเวท ออกมาทำพิธีสักการบูชานาข้าว และมีการนำเอาใบมะพร้าวมาทำเป็นรูปเทวีศรีเพื่อให้คอยปกปักษ์รักษานาข้าวนับเป็นเทศกาลแห่งวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียอย่างแท้จริง
 3. เทศกาลกาซาดา (Kasada) จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อบวงสรวงภูเขาไฟโบรโม ทางตะวันออกของเกาะชวา ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นแดนสวรรค์ คำว่า “โบรโม” ในภาษาชวาหมายถึง “พรหม” ซึ่งเป็นเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ชนเผ่าเถิงเกอจะเดินเท้าขึ้นไปประกอบพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าบนปากปล่องภูเขาไฟ เพื่อนำของบวงสรวงต่างๆ ไปโยนใส่ปากปล่องภูเขาไฟ เป็นการขอพรให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์และสงบสุข
 

เคล็ดลับการเดินทางไปอินโดนีเซีย

 • - นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถไปเที่ยวอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน แต่มีบางเมืองอาจต้องขอวีซ่า ควรตรวจสอบก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซีย
 • - เวลาในอินโดนีเซียแบ่งเป็น 3 เขตเวลา โดยเขตตะวันตกเวลาเทียบเท่ากับประเทศไทย เขตกลางเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่งโมง และเขตะวันออกเวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
 • - อินโดนีเซียยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จำนวนมาก และยังมีควันปะทุอยู่เนืองๆ ดังนั้น อย่าลืมพกหน้ากากกันฝุ่นละอองติดตัวไปด้วย
 • - ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทะเลสวยน้ำใส แต่ถ้าใครชอบเล่นเซิร์ฟ ต้องจองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซียช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ที่จะมีลมแรงและคลื่นลูกใหญ่ถูกใจนักโต้คลื่น
 • - สามารถต่อรองสินค้าได้ ถ้าถามราคาสินค้าแล้วไม่คิดจะซื้อ ก็ควรปฏิเสธตรงๆไม่ควรต่อรองราคา และตรวจสอบราคาตามที่ตกลงกันอีกครั้ง
 • - ชาวอินโดนีเซียนิยมเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมาก และมีคอร์สสั้นๆเปิดสอนสำหรับนักท่องเที่ยว
 • - เตรียมชุดเรียบร้อยสำหรับการเข้าชมวัด เสื้อมีแขนไม่เปิดไหล่ ไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น

Popular Destinations in Indonesia

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย