ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม

https://ik.imagekit.io/tvlk/image/imageResource/2022/08/15/1660552232947-dc8be9c197082cd981b1e543f98b23a5.jpeg?tr=q-75
จองตั๋วเครื่องบินไปมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) โดยมีกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวง ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก รองลงมาคือศาสนาพุทธ และคริสต์ตามลำดับ มีการใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย โดยประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม อุตสาหกรรมการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในประเทศที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศจะมากเพียงใดแต่ก็ยังสามารถผสมผสานเรื่องราวของวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของชาวมาเลเซียได้อย่างลงตัว
 
มาเลเซียเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ซึ่งแบ่งดินแดนออกเป็นสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันออกที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว และมาเลเซียตะวันตกที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นถ้ำบาตู (Batu Caves) ยอดเขาคินาบาลู (Mount Kinabalu) คาเมรอน ไฮแลนส์ (Cameron Highlands) อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) เกาะสิปาดัน (Sipadan Island) เป็นต้น ส่วนใครที่อยากชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างก็มีให้เที่ยวชมหลายแห่งเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) หอคอยกัวลาลัมเปอร์ (KL Tower) อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) เลโก้แลนด์ (LegoLand) ฯลฯ ทั้งนี้สำหรับคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวมาเลเซียสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปมาเลเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ในประเทศมาเลเซียได้มากสุดถึง 30 วัน
 

สกุลเงิน

ประเทศมาเลเซียใช้สกุลเงินริงกิต (MYR) โดย 1 MYR มีค่าประมาณ 7.5 บาท
 

ฤดูกาลของประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใกล้เส้นสูตรจึงได้รับอิทธิผลของลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี สภาพภูมิอากาศคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย แต่อากาศจะร้อนน้อยกว่า ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียแบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อน (กลางเดือนมกราคม – เดือนตุลาคม) อุณหภูมิประมาณ 21 - 36 องศาเซลเซียส สูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนและอบอ้าวมากที่สุด
ฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมกราคม) อุณหภูมิประมาณ 26 - 29 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด
 
 

ภูมิภาคของประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียแบ่งออก 2 ภูมิภาค ได้แก่ มาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตก มีทั้งหมด 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ดังนี้
1. มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว พรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ และ 1 ดินแดนสหพันธ์ ดังนี้ ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน, รัฐซาบะฮ์ และรัฐซาราวัก
2. มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย 11 รัฐ และ 2 ดินแดนสหพันธ์ ดังนี้ ดินแดนสหพันธ์แห่งกัวลาลัมเปอร์, ดินแดนสหพันธ์แห่งปูตราจายา, รัฐยะโฮร์, รัฐเกอดะฮ์, รัฐกลันตัน, รัฐมะละกา, รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน, รัฐปะหัง, รัฐเปรัก, รัฐปะลิส, รัฐปีนัง, รัฐเซอลาโงร์ และรัฐตรังกานู
 

สนามบินสำคัญของประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียมีสนามบินนานาชาติอยู่ 5 สนามบินด้วยกัน ดังนี้
1. สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur International Airport) ตั้งอยู่ที่รัฐเซอลาโงร์ เป็นสนามบินหลักและเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย
2. สนามบินนานาชาติปีนัง (Penang International Airport) ตั้งอยู่ที่รัฐปีนัง เป็นสนามบินหลักของเมืองปีนัง
3. สนามบินนานาชาติลังกาวี (Langkawi International Airport) ตั้งอยู่ที่รัฐเกอดะฮ์ บนเกาะลังกาวี
4. สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu International Airport) ตั้งอยู่ที่รัฐซาบะฮ์ เป็นสนามบินหลักของผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวโคตาคินาบาลูโดยเฉพาะ
5. สนามบินนานาชาติกูชิง (Kuching International Airport) ตั้งอยู่ที่รัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียว
 

การเดินทางไปมาเลเซีย

ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงไปประเทศมาเลเซีย ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 

การเดินทางในประเทศมาเลเซีย

เครื่องบิน มีสายการบินมากกว่า 40 สายการบิน ที่มีเที่ยวบินมายังประเทศมาเลเซีย ทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจะมาที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) อันทันสมัยซึ่งอยู่ที่เมืองเซปัง ห่างจากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ไปทางใต้ 50 กิโลเมตรหรือหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์ จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ จะมีเที่ยวบินไปยังเมืองสำคัญและเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่
รถไฟฟ้ารางเบา แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสีแดง (สายเกอลานาจายา) เป็นรถไฟฟ้าสายสำคัญเชื่อมระหว่างย่านเกอลานาจายากับย่านกมบัก ทางตอนใต้และตอนกลางของกัวลาลัมเปอร์ และสายสีชมพู (สายอัมปัง) แบ่งออกเป็น 2 สายย่อยคือ สายอัมปัง และสายศรีเปตาลิง
รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีน้ำเงิน แบ่งออกเป็น สายพอร์ตกลังเริ่มตั้งแต่สถานีพอร์ตกลังถึงสถานีบาตูเคฟส์ สายเซอเร็มบันจากสถานีสุไหงกะดุ๊ตถึงสถานีตันจุงมาลิม
รถไฟระหว่างเมือง สายสีฟ้า (KTM Intercity) เป็นรถไฟที่เชื่อมระหว่าง ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน แบ่งเป็น สายสีม่วงอ่อน (KLIA Transit) จะเริ่มตั้งแต่ ศูนย์รถไฟกรุงกัวลาลัมเปอร์, บันดาร์ตาซิก์เซอลาตัน, ไซเบอร์จายา-ปูตราจายา, ซาลักติงยี, สนามบินกัวลาลัมเปอร์, สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 2 และ สายสีม่วงเข้ม (KLIA Express) เป็นรถด่วนมุ่งหน้าสู่สนามบิน ไม่จอดสถานีรายทาง
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว สายสีเขียว (KL Monorail) มีเส้นทางเดียว เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟเซ็นทรัลกัวลาลัมเปอร์ กับย่านบูกิตบินตัง
รถโดยสารประจำทาง เป็นวิธีการเดินทางที่ประหยัด คิดค่าโดยสารตามระยะทางที่ใช้บริการ มีให้บริการ 2 บริษัทคือ แรพิดเคแอลและเมโทรบัส แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รถด่วน, รถรับ-ส่งภายในตัวเมือง, รถเร็ว และ รถธรรมดา
เรือโดยสาร มีบริการเรือข้ามชายฝั่งวิ่งระหว่างเกาะปีนังและบัตเตอร์เวิร์ธ และจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะต่างๆ เรือเร็วและเรือแม่น้ำขนาดเล็กเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมในแคว้นซาบาห์และซาราวัก และยังมีเรือท่องเที่ยววันหยุดที่รับส่งผู้โดยสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
 

เทศกาลสำคัญในมาเลเซีย

1. เทศกาลไทปูซัม : เทศกาลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของพระขันธกุมาร ภายในงานจะมีนักแสวงบุญและผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจัดขบวนแห่ร่ายรำและแบกกาวาดีจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในเมืองกัวลาลัมเปอร์ถึงถ้ำบาตู เพื่อขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
2. เทศกาลดีปาวาลี : เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูที่มีการบูชาพระนางลักษมีเทวี โดยงานจะจัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงกลางเดือนตุลาคม มีการบูชาดวงจันทร์ด้วยการจุดเทียน จุดตะเกียงน้ำมัน และดอกไม้ไฟในแต่ละบ้านตามความเชื่อของชาวฮินดูว่าไฟคือสัญลักษณ์แห่งชัย และเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ของชาวฮินดูอีกด้วย
3. เทศกาลซาบาห์ : เทศกาลที่จัดขึ้นในรัฐซาบาห์ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมยาวไปตลอด 2 สัปดาห์ โดยงานนี้เป็นการจัดงานรื่นเริงและเป็นงานรวมตัวของชนเผ่าต่างๆ ประมาณ 30 เพื่อแสดงออกถึงการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ ภายในงานมีการทำพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อให้การเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ได้ผลดีโดยเราจะได้เห็นแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ด้วยชุดประจำเผ่า รวมไปถึงขบวนพาเหรด การแสดงพื้นเมือง ฯลฯ
 

สถานที่เที่ยวสำคัญในมาเลเซีย

1. ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ทั้งนี้ตึกแฝดเปโตรนาสมีทั้งหมด 88 ชั้น โดยชั้นที่ 41 และ 42 เป็น Skybridge มีสะพานลอยเชื่อมถึงกันที่เราสามารถชมวิวเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้ด้วย ส่วนชั้น 86 เป็น Observation Deck ที่นอกจากการชมวิวแล้วยังมีนิทรรศการให้เราได้ชม นอกจากนี้ภายในตึกแฝดเปโตรนาสยังมีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ห้างสรรพสินค้า อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง
2. ถ้ำบาตู (Batu Caves) เป็นถ้ำหินปูนเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ 400 ล้านปีที่แล้ว ถือเป็นศาสนสถานี่สำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูในประเทศมาเลเซีย ภายในเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย สิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดก็คือพระขันธกุมารหรือพระมุรุกัน มีความสูงประมาณ 42.7 เมตร ถือเป็นรูปปั้นขันธกุมารที่สูงที่สุดในโลก โดยพระขันธกุมารเป็นโอรสองค์ที่ สองของพระศิวะและพระแม่อุมา จึงเป็นนับถือของชาวอินเดีย นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดู มีบันไดทางเข้าถ้ำหลากสีที่ยาวถึง 272 ขั้น ที่เปรียบเสมือนทางเดินขึ้นสวรรค์นั่นเอง
3. ยอดเขาคินาบาลู (Mount Kinabalu) เป็นยอดเขาที่นักปีนเขาและคนรักการผจญภัยต้องมาพิชิตให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยยอดเขาแห่งนี้มีความสูงถึง 4,095.20 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคินาบาลู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย ยอดเขาคินาบาลูมีเส้นทางให้ปีนขึ้นปิพชิตยอดเขาหลายเส้นทาง ทั้งแบบง่ายและแบบยาก ผู้ที่ไปจะต้องพักค้างคืนด้านบน ระหว่างการปีนเขาก็จะได้พบกับธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ และเมฆหมอกที่ล่องลอยอยู่รอบตัว ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจากจุดที่สวยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดแห่งวิวธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะต้องจองทริปการปีนเขาล่วงหน้าเนื่องจากทางการมาเลเซียจำกัดจำนวนการขึ้นเขาต่อวัน
4. เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) ตั้งอยู่ในรัฐปะหัง บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตรโดยเราจะต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้า Awana Skyway ขึ้นไปบนยอดเขา ระหว่างทางก็จะได้ชมผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงบริเวณด้านบนก็มีแหล่งทองเที่ยวให้ได้เที่ยวมากมาย อาทิ วัดชินสวี คาสิโน สวนสนุก Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme Park สวนน้ำ โรงภาพยนตร์ โรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ที่เรียกได้ว่าครบรสมากทีเดียว
5. คาเมรอน ไฮแลนส์ (Cameron Highlands) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายกว่าที่อื่นๆ หากใครที่อยากสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบพร้อมกับชมไร่ชาหลายร้อยไร่ นั่งคาเฟ่ชมวิวธรรมชาติเราแนะนำให้มาเที่ยวที่คาเมรอน ไฮแลนส์ เพราะที่นี่คือหุบเขาแห่งไร่ชาในสไตล์ชนบทของอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวบ้านบริเวณนี้ที่ทำอาชีพปลูกชา เยี่ยมชมฟาร์มผีเสื้อ และชมไร่สตรอว์เบอร์รีได้ด้วย
 

เคล็ดลับการเดินทางไปมาเลเซีย

  • ประเทศมาเลเซียใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ซ ปลั๊กที่ใช้เป็นแบบ 3 ขาแบน 
  • เวลาในประเทศมาเลเซียเร็วกว่าในประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • ควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเนื่องจากประเทศมาเลเซียมีฝนตกตลอดทั้งปี
  • ห้ามใช้นิ้วชี้ไปยังสถานที่ สิ่งของ หรือคน เพราะเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพ ในประเทศมาเลเซียจะใช้นิ้วโป้งด้านขวาชี้แทนและกำนิ้วทั้งสี่ที่เหลือไว้กับฝ่ามือ
  • ก่อนเข้าศาสนสถาน เช่น สุเหร่าหรือวัดจะต้องถอดรองเท้าออกก่อน บางแห่งต้องใส่ผ้าคลุมมิดชิด
  • เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์
  • ช่วงเดือนรอมฏอนร้านอาหาร ร้านค้า หรือสถานที่บางแห่งอาจงดให้บริการในช่วงเวลากลางวัน
  • สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ดังนั้นควรสังเกตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกสบายที่สุด เพราะมีทั้งรถไฟ KLIA Ekspres, KL Monorail, Lumpur LRT, Kuala Lumpur MRT เป็นต้น
 

Popular Destinations in Malaysia

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย