จองตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวเดียว / ไป-กลับ
เดินทางหลายเมือง

เปิดแผนที่

จาก
ไป
จำนวนผู้โดยสาร
ชั้นโดยสาร
ค้นหาเที่ยวบิน
การแจ้งเตือนราคาเที่ยวบิน
Flight > Vietnam

ตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม


ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม มีเมืองหลวงคือ “ฮานอย” ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ทั้งศิลปะ วัฒนธรรมที่มีการผสมผสานความเป็นเวียดนามยุคเก่าและยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มีประเพณีประจำชาติ อาหารประจำชาติก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก มีภาษาเป็นของตัวเอง รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกหลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส โดยเฉพาะตึกรามบ้านช่องที่ดูทันสมัย เป็นตึกสีเหลืองสไตล์โคโลเนียลที่มีให้เห็นมากมาย จึงทำให้ประเทศเวียดนามมีความหลากหลายเฉพาะตัว หากคนไทยต้องการเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนามก็ไม่ต้องใช้วีซ่า และสามารถอยู่ได้นานไม่เกิน 30 วัน

ฤดูกาลในประเทศเวียดนาม

ภูมิอากาศของประเทศเวียดนามแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละภาค เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่แนวยาว ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็นดังนี้ ภาคเหนือมีทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่
 • ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิประมาณ 17 - 23 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่มีฝนตกเล็กน้อยมีอากาศชื้น
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 30 - 39 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่อากาศร้อนและมีฝนประปราย โดยเดือนที่ร้อนที่สุด คือ มิถุนายน
 • ฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 23 - 28 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่อากาศกำลังดี
 • ฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 7 - 20 องศาเซลเซียส แต่ในบางครั้งอุณหภูมิอาจลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบปี และหนาวที่สุดในเดือนมกราคม โดยฤดูหนาวของภาคเหนือเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมักจองตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามมากที่สุดเพราะจะได้ชมทะเลหมอก
ภาคกลางมีทั้งหมด 2 ฤดู สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามเพื่อท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อุณหภูมิค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส และเย็นที่สุดคือเดือนมกราคม อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนตุลาคม - เมษายน
ภาคใต้อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 - 35 องศาเซลเซียส มีทั้งหมด 2 ฤดู ได้แก่
 • ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เดือนที่อากาศร้อนมากที่สุด คือ เมษายน อุณหภูมิประมาณ 39 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนของภาคใต้เป็นช่วงที่คึกคักที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมักจองตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามมากที่สุดเพราะท้องฟ้าสดใส สามารถเที่ยวทะเลได้อย่างสนุกสนาน

ภูมิภาคของประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
 1. ภาคเหนือ แบ่งออกเป็น
 • ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ เดี่ยนเบียน, ลายเจิว, เซินลา, ฮหว่าบิ่ญ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ห่าซาง, กาวบั่ง, บั๊กกั่น, เตวียนกวาง, หล่าวกาย, เอียนบ๊าย, ท้ายเงวียน, หลั่งเซิน, กว๋างนิญ, บั๊กซาง, ฟู้เถาะ
 • ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ได้แก่ ฮานอย, หวิญฟุก, บั๊กนิญ, หายเซือง, ไฮฟอง, ฮึงเอียน, ท้ายบิ่ญ, ห่านาม, นามดิ่ญ, นิญบิ่ญ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือ เช่น สุสานโฮจิมินห์ บ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดแห่งวรรณกรรม ฮาลองเบย์ ฮาลองบก วัดธูปหอม เป็นต้น
 1. ภาคกลาง แบ่งออกเป็น
 • ชายฝั่งตอนกลางเหนือ ได้แก่ ห่าติ๋ญ, เหงะอาน, กว๋างบิ่ญ, กว๋างจิ, ทัญฮว้า, เถื่อเทียน-เว้
 • ชายฝั่งตอนกลางใต้ ได้แก่ กว๋างนาม, กว๋างหงาย, บิ่ญดิ่ญ, ฟู้เอียน, คั้ญฮหว่า, บิ่ญถ่วน, นิญถ่วน, ดานัง
 • ที่สูงตอนกลาง ได้แก่ ดั๊กลัก, ดั๊กนง, ซาลาย, กอนตูม, เลิมด่ง
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคกลาง เช่น วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร ตลาดดองบา พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิ์ไคดินห์ พิพิธภัณฑ์จาม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น สมาคมฟุกเกี๋ยน บ้านโบราณอายุ 200 ปี เป็นต้น
 1. ภาคใต้ แบ่งออกเป็น
 • ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ นครโฮจิมินห์, บ่าเสียะ-หวุงเต่า, บิ่ญเฟื้อก, บิ่ญเซือง, ด่งนาย, เต็ยนิญ
 • ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ได้แก่ ล็องอาน, เตี่ยนซาง, เบ๊นแจ, จ่าวิญ, หวิญล็อง, ด่งท้าป, อานซาง, เกียนซาง, เกิ่นเทอ, เหิ่วซาง, ซ้อกจัง, บักเลียว, ก่าเมา
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้ เช่น อดีตทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์สงคราม ไปรษณีย์กลางเวียดนาม โบสถ์นอร์ทเทอดาม จตุรัสโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์ เบ๋าได๋ Whale Temple Christ Hill ดาลัด หุบเขาแห่งความรัก วัดเส้าหลิน น้ำตกดาลันทา ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง แฟรี่สตรีม Crazy House เป็นต้น

สนามบินที่สำคัญของเวียดนาม

 1. สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่ายหรือสนามบินฮานอย: สนามบินหลักของฮานอย ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวไปยังเวียดนามเหนือ สามารถเดินทางทางเข้าเมืองได้ทั้งรถประจำทาง รสบัสสนามบิน แท็กซี่
 2. สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต: สนามบินที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวไปยังเวียดนามใต้และเวียดนามกลาง สามารถเดินทางทางเข้าเมืองได้ทั้งรถประจำทาง รสบัสสนามบิน แท็กซี่
 3. สนามบินอื่นๆ เช่น สนามบินดานัง สนามบินฟู้โกว๊ก สนามบินด่าหลัต เป็นต้น

การเดินทางไปเวียดนาม

เคล็ดลับการเดินทางไปประเทศเวียดนาม

 • ควรนำเงินบาทแลกเป็น USD ก่อน แล้วนำเงิน USD ไปแลกเงิน VND ที่สนามบินที่เวียดนาม เพราะจะได้เรทที่ดีกว่า
 • เวลาของประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย
 • ใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาประจำชาติเพื่อพูดคุยในชีวิตประจำวัน และมีการใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ในการติดต่อสื่อสารบางพื้นที่
 • ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่รับประทานทั้งเนื้อวัวและเนื้อสุนัข หากไม่ทานเนื้อควรแจ้งหรือตรวจสอบเมนูอาหารให้เรียบร้อย
 • ช่วงเวลาที่สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามให้ได้ราคาถูกสุดคือช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

พันธมิตรสายการบินของ Traveloka - ภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ

Thai Airasia XThai SmileThai LionAirasiaNok AirScootThai Airways Bangkok AirwaysSingapore AirlinesMalaysia AirlinesCathay PacificVietnam AirlinesEmiratesJetstarLion AirMalindo AirNAM AirHongkong AirlinesKorean Air