ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Lampang (LPT)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำปางลำปาง (Lampang) จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ใครที่กำลังวางแพลนไปเที่ยวลำปาง ก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปลำปางกันได้เลย ช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก ย่นระยะเวลาขับรถจากหลายชั่วโมง ให้เหลือแค่การบินเพียงชั่วโมงเดียวได้ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 602 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 12,533  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร ทิศเหนือติดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ทิศใต้ติดจังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดกับแพร่และสุโขทัย ทิศตะวันตกติดกับลำพูน  พื้นที่ของจังหวัดลำปางเป็นรูปยาวรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของลำปาง และมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ลำปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินหรืออ่างเรียกว่า อ่างลำปาง เป็นอ่างที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ   แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำวัง แม่น้ำงาวและแม่น้ำจาง มีดอยขุนตาลกั้นเขตแดนจังหวัดลำปางกับลำพูน มีอุโมงค์เจาะลอดภูเขา ยาว 1,362 เมตร เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย หากใครที่อยากลองไปเที่ยวลำปาง ก็อย่าลืมซื้อตั๋วเครื่องบินไปลำปาง นอกจากนั้นความสำคัญของเมืองลำปาง ก็คือการเป็นเมืองเก่าแก่ของภาคเหนือในเขตลุ่มน้ำวัง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ปี  ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งมีพระนางจามเทวี ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ เดิมถูกเรียกขานในหลายชื่อ  ได้แก่ กุกกุฏนคร แปลว่า เมืองไก่ขัน อันเป็นที่มาของรูปไก่ขาว ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมานานกว่าร้อยปี  นอกจากนี้ยังมีชื่อ ลัมภกัปปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค์นคร นครลำปางหลวง อาลัมพางนคร เมืองละคร เวียงละกอน  ตามลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมืองลำปางถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือของแม่น้ำวัง ซึ่งก็คือบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต่อมามีการขยายเมืองออกไปบริเวณวัดปงสนุก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อาลัมพางนคร” ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการยกเมืองนครลำปาง เป็นเมืองประเทศราช เมืองนครลำปาง คือชื่อที่แพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดลำปาง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลำปางที่ไม่ใช่เมืองหลัก ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวย่านเมืองเก่า แล้วจองตั๋วเครื่องบินไปลำปาง ลำปาง ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เต็มไปด้วยวัดวาอารามสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าแห่งล้านนาไทย มีรถม้า เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทย เป็นแหล่งผลิตชามตราไก่แหล่งสำคัญของไทยมายาวนาน มีแหล่งธรรมชาติมากมาย มีผืนป่าเก่าแก่ดึกดำบรรพ์รายล้อม เป็นเมืองที่เคยเป็นแหล่งทำไม้ในอดีต จึงมีช้างที่เคยทำหน้าที่ลากซุงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวในลำปางจึงมีหลากหลาย ทั้งวัดวาอาราม และแหล่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์สวยงาม  ล้วนเป็นเสน่ห์ทำให้ลำปางกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง  สิ่งเหล่านี้ทำให้นครลำปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางจองตั๋วเครื่องบินไปลำปางแวะมาเยี่ยมชมจำนวนมากในแต่ละปี   ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)   ฤดูกาลของลำปาง   สภาพอากาศของลำปางขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีอากาศเย็นและแห้ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้จังหวัดลำปางมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 26.4 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดอยู่ที่ 43.8องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.7 องศาเซลเซียส  ทั้งนี้ควรเช็กสภาพอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปลำปาง แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยอากาศ ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม
  สายการบินที่มาลงลำปาง 
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – ลำปาง มีบริการ 51 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะทาง 513 กิโลเมตร ดังนั้นหากใครอยากมาเที่ยวลำปางจากกรุงเทพฯ ก็จองตั๋วเครื่องบินไปลำปางได้เลย
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ  ไปยังสนามบินลำปาง  คือ นกแอร์ (Nok Air)   
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินลำปาง คือ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)
  วิธีการเดินทางในลำปาง
 • รถสองแถว รถสองแถวสีน้ำเงิน และรถสองแถวสีเหลือง ให้บริการรับส่งในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอใกล้เคียง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ราคาบริการ 10-15 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมืองบุรีรัมย์สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองลำปางมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
 • รถม้า ยานพาหนะโบราณที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว มีคิวจอดอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หน้าโรงแรมลำปางเวียงทอง และหน้าโรงแรมทิพย์ช้าง ราคาค่าบริการอยู่ที่ 150-200 บาท ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ในการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในตัวเมือง
  ที่เที่ยวสำคัญในลำปาง
 1. 1. พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum) จองตั๋วเครื่องบินไปลำปาง แล้วมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีกันดีกว่า ซึ่งที่เที่ยวลำปางนี้ก็ได้ตั้งอยู่บนถนนวัดจองคำ อำเภอเมืองลำปาง โรงงานเซรามิกแห่งแรกของจังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดย นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ผู้ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางคำ อำเภอแจ้ห่ม เพื่อนำมาผลิตชามตราไก่  ถ้วยขนมและถ้วยตะไลด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ จนถึงการเผาด้วยเตาฟืนโบราณที่เรียกว่า เตามังกร ส่งขายไปทั่วประเทศ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นต้นกำเนิดเซรามิกลำปาง ตำนานชามไก่แห่งธนบดี ประวัติของบริษัทในเครือธนบดี  สาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ ตั้งแต่การขึ้นรูปดินขาวให้เป็นชามรูปทรงแปดเหลี่ยม แล้วนำไปตัดขอบเอาความคมออก เมื่อแห้งแล้วนำไปชุบน้ำเคลือบ เพื่อความมันวาว และทำความสะอาดง่าย จากนั้นนำไปเผาในเตาอุณหภูมิ 1,260 องศาเซลเซียส เมื่อชามเย็นตัวลงจึงนำมาวาดลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงงานแห่งนี้ และชมการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศโรงถ้วยผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลแห่งแรกในประเทศไทยเตามังกรโบราณ ชมเตาเผาเซรามิคที่เก่าแก่ที่สุดในลำปาง และชมชามไก่จิ๋วเล็กที่สุดในโลก ชามไก่ทองคำ ขลุ่ยเซรามิกเลาแรกของโลก จานรองแก้วเซรามิกดูดน้ำ  นอกจากนี้มีกิจกรรมเวิร์คชอป (Work Shop) ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปลำปางได้วาดลวดลายบนเซรามิคถ้วยฝีมือตนเองและนำไปใช้งานได้จริง 
 2. 2. วัดจองคำ (Jongkam Temple) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหวด ห่างจากตัวอำเภองาวไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยคหบดีชาวไทยใหญ่ ที่ได้รับสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ เป็นศิลปะแบบไทใหญ่หรือเงี้ยว หลังคาวิหารเป็นเครื่องไม้ทรงจั่วซ้อนชั้นแบบพม่า  หลังคาทรงจั่วลดระดับ 3 ชั้นคลุมทางขึ้น เชิงชายของหลังคาประดับด้วยลายไม้แกะสลักอย่างประณีต เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469  โดยช่างฝีมือชาวพม่า นอกจากนี้บนวิหารยังมีพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า ซึ่งแกะสลักจากไม้ต้นเดียวทั้งองค์ด้วยลวดลายประณีตงดงามอยู่เป็นจำนวนมาก   ภายในวัดโดดเด่นเป็นสง่าด้วยเจดีย์พุทธคยา ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์ 4 องค์ ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ ซึ่งสร้างจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย และมีหน่อต้นโพธิ์จากบริเวณพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลูกบริเวณข้างๆ พระเจดีย์ ภายในวัดจองคำนอกจากจะมีวิหารไม้ ซึ่งใช้เป็นทั้งศาลา วิหาร และกุฏิสงฆ์ แล้วยังมีเจดีย์และอุโบสถที่สร้างไว้ที่มุมด้านซ้ายของวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ ที่จะสร้างอุโบสถไว้ตรงกลาง ปัจจุบันวัดจองคำเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง
 3. 3. กิ่วฝิ่น (Kew Fin) กิ่วฝิ่นหรือดอยล้าน  จุดชมวิวที่สวยและสูงที่สุดในลำปาง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,517 เมตร  เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่จซ. 7 (ดอยล้าน) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา อยู่บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางตามสโลแกน "ก้าวเดียวเที่ยว 2 จังหวัด" สามารถชมทิวทัศน์ของ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  และเชียงราย โอบล้อมด้วยผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้านแม่กำปอง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อากาศเย็นสบายและสดชื่นตลอดทั้งปี ช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปลำปางเพื่อชมวิวที่กิ่วฝิ่น   คือช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม อากาศหนาวเย็นได้ใจ เป็นฤดูเบ่งบานของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย   แถมยังมีทะเลหมอกให้ได้ชมในช่วงปลายฝนต้นหนาว  ส่วนในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ดอกเสี้ยวจะแข่งกันผลิบานออกดอกขาวโพลนไปทั่วทั้งภูเขา และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไปทั่วดอยล้าน กิจกรรมห้ามพลาดคือ ขับรถชมดอกเสี้ยวบานตลอดเส้นทางแจ้ซ้อน-ป่าเหมี้ยง เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อนให้แช่ผ่อนคลายร่างกายอีกด้วย 
 4. 4. วัดพระบาทปู่ผาแดง  (Wat Phrabat Pu Pha Daeng) วัดพระบาทปู่ผาแดง หรือที่ชาวบ้านเรียก "ดอยปู่ยักษ์"  แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน  (Unseen Thailand)    ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในอำเภอแจ้ห่ม   อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท  ตัวศาลาของวัดและเจดีย์ตั้งอยู่ที่ความสูง 815 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภายในบริเวณวัดแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นแรก จะเป็นที่ตั้งของตัววัดพระบาทปู่ผาแดง หรือที่เรียกกันว่า วัดล่างบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์ ภายในอุโบสถจะมีพระพุทธรูปประธาน จำลองมาจากพระนิรันตราย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง ตัวอุโบสถเป็นลักษณะศิลปกรรมล้านนา มีความงดงามอ่อนช้อย หลังคาซ้อนสองชั้นลดหลั่นงามตา ชั้นที่ 2 เรียกว่า ภูผาหมอกหรือ ดอยจิหมอก ห่างจากชั้นแรกประมาณ 3 กิโลเมตร  เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท   บริเวณนี้จะมีศาลาและจุดชมวิว ห่างออกไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นชั้นที่ 3 ชั้นสูงสุดที่ชื่อ “วิมารลอยฟ้า” โดยมีบันไดเหล็กพร้อมราวจับ เพื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของวัด  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุเจดีย์สีทอง และศาลาสวดมนต์ เป็นจุดชมวิวของอำเภอแจ้ห่ม มองไปด้านหลังเป็นเจดีย์สีขาว 5 องค์เล็กที่ประดิษฐานบนชะง่อนผา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ถ้ำผาสวรรค์ ปล่องลมมหัศจรรย์ มีลายหินงามเตาหินปูนแบบโบราณ และบริเวณเดียวกันนั้นจะมีเมืองโบราณที่ชื่อว่า “เมืองวิเชตนคร” อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
 5. 5. หล่มภูเขียว (Lom Phu Khew) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเมืองไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อำเภองาว ได้รับฉายาว่า “จิ่วไจ่โกวเมืองไทย” มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายปล่องภูเขาไฟ ล้อมรอบด้วยผาหินเป็นวงกลม น้ำในแอ่งมีสีเขียวมรกตใสแจ๋ว สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์ แล้วจมลงใต้น้ำ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “หลุมยุบ” กลายเป็นแอ่งน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของปลานานาพันธุ์ ชาวบ้านที่ค้นพบแหล่งน้ำสีเขียวมรกตภายใต้หุบเขานี้ว่า “หล่มภูเขียว” ส่วนหุบเขาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแต่ไม่มีน้ำ เรียกว่า “หล่มแล้ง” หล่มภูเขียวยังเป็นที่ตั้งของศาลพ่อปู่หล่มภูเขียว ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหล่มภูเขียวอยู่  บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยผาหินปูนสูงชัน  ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่โดยรอบ เนื่องจากมีความลึกประมาณ 43 เมตรน้ำที่ขังอยู่ในภูเขาหินจึงมีความใสจนมองเห็นเป็นสีฟ้าอมเขียว และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงห้ามไม่ให้ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทอีกมากมาย เช่น ถ้ำผาไท  ถ้ำหินปูนที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย น้ำตกแม่แก้  น้ำตกขนาดเล็กที่มีมีชั้นเล็กๆ น้อยๆ ลดหลั่นกัน 14 ชั้น อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ที่สามารถล่องแพหรือเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบและเกาะกลางน้ำได้อีกด้วย สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปลำปางเพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดปี
  อ่านบทความที่เที่ยวลำปาง 15 ที่เที่ยวลำปางแบบปังเว่อร์!! ทริปนี้ได้กดชัตเตอร์กันรัวๆ แน่นอน Road Trip ลำปาง - เชียงใหม่ ไปขับรถแอ่วเมืองเหนือรับลมหนาวกัน! ขึ้นเหนือไปปักหมุด 15 พิกัดลำปางสวยโดนใจไปกี่ทีก็ฟิน   เทศกาลที่สำคัญในลำปาง
 1. 1. งานขันโตกช้าง (Khantok Chang Fair) งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวัน ศุกร์-เสาร์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ พร้อมหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้างลำปางเพื่อเป็นกองทุนอาหารช้างและอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่  ภายในงานจะมีขบวนแห่ช้างงามตระการ สืบตำนานช้างไทย พิธีเรียกดวงวิญญาณของช้าง การแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง นิทรรศการตำนานช้างไทย จำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกาดมั่ว รัวเมือง พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปลำปางและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารช้างด้วย
 2. 2. งานแห่สลุงหลวง  (Royal Salung Procession) ประเพณีแห่สลุงหลวง   จัดขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชาวลำปางในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมานานกว่า 20 ปี โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี มีการจัดขบวนแห่สลุงหลวง (สลุง หมายถึง ขันน้ำใบใหญ่) และขบวนแห่ตุง แห่แหนไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอมจากประชาชน ไปสรงแด่พระแก้วมรกตดอนเต้า แห่งวัดพระธาตุลำปางหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สรงน้ำพระโดยวิธีตักน้ำจากสลุงเทสู่รางรินไหลไปสรงองค์พระ น้ำที่สรงองค์พระจะไหลไปสู่ภาชนะ และถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนานำมาประพรมศีรษะ ร่างกายหรือที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในวันที่ 13 – 14 เมษายน เป็นการทำบุญที่วัด ก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง เทพธิดาปี๋ใหม่เมือง การประกวดรถม้าบุปผาชาติ  การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การตีกลองสะบัดไชยและกลองนานาชาติ การแสดงกลองปู่จา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประกอบ แสง สี เสียง การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปลำปางเพื่อร่วมงานคือ วันที่ 12 – 15 เมษายนของทุกปี
 3. 3. ประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอนฺ (Long Sa Bao Jao Wiang La Korn Festival) ประเพณีลอยกระทงที่ชาวลานนายึดถือปฏิบัติมานานนับพันปี ล่องสะเปาเป็นการนำสำเภาลอยไปตามลำน้ำ   เป็นการลอยทุกข์โศก เป็นการบูชา และขอขมาแม่น้ำ ส่วนคำว่า จาวละกอนหมายถึงชาวลำปางนั่นเอง การสร้างสะเปาในความเชื่อของชาวลานนา จะก่อให้เกิดอานิสงส์ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองในภพหน้า หรือสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิเช่น การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว หรือใส่บาตรข้าวนึ่ง การประกวดสะเปาการฝีมือ การประกวดขบวนสะเปา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแสดงนาฏศิลป์บนเวทีข่วงนครการประกวดสะเปาลอยน้ำไปตามลำน้ำวัง การออกร้านจำหน่ายของกินของใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าร่วมสมัย ในบรรยากาศของตลาดเช้าพื้นบ้าน หรือ กาดหมั้วคัวงาย   และจับจ่ายซื้อขายสินค้าราคามิตรภาพในบรรยากาศของตลาดจีนเก่า หรือ กาดกองต้าย่านเศรษฐกิจการค้าของนครลำปาง นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปลำปาง เพื่อร่วมงานอันสนุกสนานนี้ได้ในวันลอยกระทง 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม