ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Khon Kaen (KKC)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น (KhonKaen) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 449 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย หนองบัวลำภูและอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 165 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพองมีภูเขาเตี้ยๆต่อเนื่องมาจากจังหวัดชัยภูมิและเลย ภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด คือ ภูพานคำ อยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์    ขอนแก่น ในอดีตกาลยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานโบราณคดี บ่งบอกว่าอาณาบริเวณจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยหลายยุคหลายสมัย นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวาราวดีและสมัยลพบุรี เมืองขอนแก่นตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2340  โดยเพี้ยเมืองแพง บ้านชีโหล่น ซึ่งเป็นขุนนางที่รับราชการอยู่กับเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ได้รวบรวมราษฎรแยกออกจากเมืองสุวรรณภูมิมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านบึงบอน ปัจจุบันคือตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ แล้วสมัครขึ้นอยู่กับเจ้าเมืองนครราชสีมาและขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง เมื่อพระยานครราชสีมามีใบบอกมายังกรุงเทพฯ รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่น และตั้งให้เพี้ยเมืองแพงเป็นพระยาศรีบริรักษ์เจ้าเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เมืองขอนแก่นขึ้นอยู่กับมณฑลลาวพวนตั้งแต่ตั้งเมืองขอนแก่นได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง จนในที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2451 ได้ย้ายมาตั้งที่บ้านพระลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น อันเป็นที่ตั้งตังเมืองในปัจจุบัน   ขอนแก่น ในปัจจุบันเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นเมืองการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของภาคอีสานและมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งในตัวเมืองขอนแก่นและอำเภอต่างๆ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ประวัติศาสตร์และด้านอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นได้ตลอดทั้งปี     เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดขอนแก่นได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)  

ฤดูกาลของขอนแก่น

สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดประตำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยทำให้จังหวัดขอนแก่นมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไปส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 32.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวอยู่ที่ 22.6 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่น ฤดูกาลของขอนแก่นแบ่งได้ 3 ฤดูดังนี้ 
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วทุกเขตพื้นที่ เพราะเป็นช่วงปลอดมรสุม จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีและเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่น เพื่อร่วมสนุกสนานกับงานเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการของเมืองขอนแก่น
 • ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทยโดยมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย แล้วเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี
 • ฤดูหนาวเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำและหนาวเย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่น เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติอันสมบูรณ์ของขอนแก่น
 

สายการบินไปขอนแก่น

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ ขอนแก่นมีบริการเที่ยวบิน 16 เที่ยวบินต่อวัน จากสายการบิน 4 สายที่บินออกจากสนามบินหลักทั้ง 2 แห่ง คือสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นคือ ไทยสมายล์ (Thai Smile)
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และ นกแอร์ (Nok Air)

วิธีการเดินทางในขอนแก่น

รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น สู่ตัวเมืองขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • ซิตี้บัส ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รถออกทุก 20 – 40 นาที มี 3 สาย คือ สายสีแดง สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว ค่าโดยสารผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก 10 บาท ตลอดสาย
 • รถมินิบัสรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งบริการในเขตเมืองขอนแก่นหลายสาย มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ และยังมีรถโดยสารวิ่งระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นไปยังอำเภอต่างๆ ตลอดวัน
 • รถสองแถวมีทั้งหมด 19 สาย อัตราค่าโดยสาร 9-13 บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา06.00 – 19.00 น. 
 • รถแท็กซี่บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองขอนแก่นรวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถตุ๊กตุ๊กและสามล้อปั่น ให้บริการวิ่งภายในตัวเมืองและเขตเทศบาล รถตุ๊กตุ๊กค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา 30 บาท สามล้อปั่นราคาเริ่มต้นคือ 20 บาท 
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมืองขอนแก่นที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
   

ที่เที่ยวสำคัญในขอนแก่น 

 1. พระธาตุขามแก่น (Phra That Kham Kaen) พระธาตุขามแก่นเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น และเป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดของขอนแก่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองขอนแก่นมานานนับพันปี องค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น มุ่งหน้าอำเภอน้ำพอง 26 กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร มีลักษณะประกอบด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งย้อย เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ต่อด้วยเรือนธาตุ และยอดพระธาตุซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นสวนปลียอดและฉัตรภายในองค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่เคารพและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านข้างทางทิศตะวันออกของของพระธาตุองค์ใหญ่ มีเจดีย์องค์เล็กที่เรียกว่าพระธาตุน้อยภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ทั้ง 9 และยังได้บรรจุคัมภีร์นวโลกุตตรธรรม และคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "บวรหคุณ" ไว้อีกด้วย ในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี มีงานเฉลิมฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่น เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ
 2. วัดทุ่งเศรษฐี  (WatThungSetthi) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองขอนแก่นประมาณ 30 นาที  โดดเด่นด้วยมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ หรือมหาเจดีย์รัตนะที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ซึ่งสร้างมาจากความเชื่อที่ว่าจุดนี้คือบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลกธาตุ  ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และเมืองบาดาล ตกแต่งบันไดทั้ง 4 ด้าน ด้วยลวดลายของสัตว์ 4 ตระกูล เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลทั้ง 4 ทิศ องค์พระเจดีย์ออกแบบเป็นเจดีย์โถงโล่ง ทรงระฆังคว่ำ ภายในเป็นที่บรรจุพระทันต์แก้วซี่ขวาล่างของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม หรือหลวงปู่ดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปิดทอง แสดงระบบสุริยะจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์ที่จุดกึ่งกลางโดม รายล้อมด้วยดาวนพเคราะห์ที่เหลืออีก 8 ดวง  ยังมีจุดสักการะเจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายน์ พระสีวลี  และยังมีลานนรกที่สร้างไว้เตือนสติด้วยในช่วงกลางคืนมีการประดับไฟภายในและโดยรอบพระมหารัตนเจดีย์ไตรโลกธาตุ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่“ลานนรก 5 ขุม” ที่ใช้แสงไฟเป็นองค์ประกอบเห็นแล้วดูน่าสะพรึงกลัวโดยทั้งรูปปั้นพญายมเปรตและนรก 5 ขุม จำลองวิบากกรรมของสัตว์นรกหมู่ต่างๆ อันเกิดจากการละเมิดศีล 5
 3. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (PhuPha Man National Park) อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน หรือภูผาม่าน หนึ่งในอุทยานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าดงลาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตรงดงามด้วยธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของเทือกเขาหินปูน ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขาสูงแปลกตาด้วยหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า มองดูคล้ายผ้าม่านผืนใหญ่ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูผาม่านอุดมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และสัตว์ป่านานาชนิด ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งเหมาะสำหรับการเดินป่าสำรวจความงดงามของธรรมชาติ อาทิถ้ำผาพวง เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่มีความสวยงามเป็นอันดับ 1 ของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ภายในถ้ำมืดสนิท แบ่งออกเป็นห้องๆแต่ละห้องประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่ส่องประกายระยิบระยับสวยงามถ้ำลายแทง บนผนังภายในถ้ำจะพบภาพเขียนสีโบราณกว้างประมาณ 2 ตารางเมตร ลักษณะเป็นภาพเขียนสีแดงรูปคน และสัตว์ในลักษณะต่างๆ ประมาณ 70 ภาพ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกตาดฮ้องน้ำตกตาดฟ้าน้ำตกพลาญทองน้ำตกตาดใหญ่ และยังมีพื้นที่จุดกางเต็นท์บริการคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นอีกด้วย
 4. ขอนแก่น เอ็กโซติคเพ็ทแอนด์ไนท์ซาฟารี (Khonkaen Exotic Pet and Night Safari) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพขาออกจากตัวเมืองขอนแก่น บ้านกุดกว้าง  เป็นสถานที่รวมบรรดาสัตว์แปลกๆ และสัตว์หายากหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็น ม้าแคระ หมูแคระอัลปาก้าไก่ซิลกี้ เฟอเรท ชินชิล่า หนูฮิปโป เต่าซูคาต้าไก่ฟ้า แมว กวางดาววอลลาบี จิงโจ้แคระนกฮูก สโนวี่อาว ห่านกระต่ายอิงลิชแองกอล่า และสัตว์อื่นๆ อีกหลากหลายสายพันุธุ์ที่มีความคุ้นเคยกับคน และสามารถสัมผัสหรือให้อาหารได้แบบใกล้ชิด  ล้อมรอบด้วยพรรณไม้จากต่างแดน ได้แก่ ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ต้นเฟิร์นยักษ์อเมซอน ต้นปรงไอดูน ต้นโรสแมรี่ ต้นโกลเด้นโอ๊ค ต้นองุ่นบราซิล ต้นเบาบับ ต้นบอสทอนทรีใหญ่ ต้อนกระบองเพชรใหญ่ ต้นพญาไร้ใบใหญ่ ต้นคลิสทีเรีย ออสเตรเลีย ต้นไทรกระเป๋าอเมซอน ต้นสนฉัตร ต้นเมเปิ้ลแดงใหญ่ ต้นแดงออสเตรเลียโดยแบ่งเป็นหลากหลายโซน เช่น โซนบ้านแมวโซนดึกดำบรรพ์ที่มีต้นไม้เก่าแก่และบ้านมนุษย์หินฟลินท์สโตนโซนที่เต็มไปด้วยต้นซิลเวอร์โอ๊คโซนป่าเม็กซิโกเต็มไปด้วยต้นปรงไอดูนโซนป่าดิบชื้นโซนต้นโกลด์เด้นท์โอ๊ค ฯลฯ  มีโชว์ระบำน้ำพุที่มีแห่งเดียวในเมืองไทยและต้องไม่พลาดขึ้นหอชมวิวเมืองหมอแคนได้ 360 องศาสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่น เพื่อเข้าชมได้ทุกวันเว้นวันจันทร์
 5. ตลาดต้นตาล(Ton Tann Market) ตลาดนัดยามเย็นสุดชิลของขอนแก่น  มีชื่อเป็นทางการว่าโครงการต้นตาลกรีนมาร์เก็ต (Ton Tann Green Market) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ริมถนนมิตรภาพ ในตัวเมืองขอนแก่นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชิ้นงานศิลปะ ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ แลกเปลี่ยนผลงานแบบคนใจเดียวกัน แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนตลาดเปิดท้าย  มากมายด้วยร้านค้ากว่า 400 ร้าน โซนตลาดสินค้าแฟชั่นอินเทรนด์ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับในราคาแสนประหยัด โซนตลาดสินค้าไอเดีย งานศิลปะ สินค้าทำมือ ในบรรยากาศสวน ร่มรื่น โซนอาหารรถเข็นสไตล์โต้รุ่งโซนตลาดต้นไม้ รวมของตกแต่งบ้านนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำการแสดงเปิดหมวกกลุ่มเล่านิทาน กลุ่มละคร กลุ่มเต้นรำ หรือพบปะสังสรรค์สำหรับชมรมต่างๆไว้ให้บริการ อาทิ กลุ่มถ่ายภาพกลุ่มดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่มรถคลาสสิคบิ๊กไบค์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ที่นำมารวมกันบนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วยแมกไม้มากมาย อีกทั้งยังมีลานเบียร์ดนตรีสดให้นั่งชิลๆ ผ่อนคลายสบายอารมณ์อีกด้วยตลาดนัดไอเดียแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 5 ทุ่มจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเองได้ตลอดทั้งปี
   

เทศกาลขอนแก่นที่สำคัญ 

 1. งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว (Silk Festival and Friend Festival) จัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น ร่วมพิธีผูกเสี่ยวบายศรีสู่ขวัญสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอีสาน ชมขบวนแห่ประเพณีผูกเสี่ยวยิ่งใหญ่ตระการตาของอำเภอต่างๆ ตามคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นการประกวดพานบายศรีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ไหมขอนแก่นการประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าไหมการประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านงานพาข้าวแลง (การรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองอีสาน) การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านการออกร้านกาชาด อย่าลืมจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจากร้านค้ามากมาย
 2. เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว (Dok Khun Siang Khaen Festival and Sticky Rice Road) จัดขึ้นในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 โซนคือ บริเวณบึงแก่นนคร เป็นโซนของวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนที่ถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์ เป็นโซนกิจกรรมตามสมัยนิยม ชมขบวนแห่สวยงามอลังการของขบวนเกวียนพระลับ ขบวนเกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  ขบวนจำลองก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่นางสงกรานต์และร่วมสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธรูป 20 คุ้มวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยการแสดงรำวงย้อนยุคจาก 4 เขต 95 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกจำนวนมาก รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ นับเป็นงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ดังไกลถึงทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่น เพื่อร่วมเทศกาลแห่งความสุขนี้เป็นจำนวนมาก
 3. งานสีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival) จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงเป็นเวลา 3 วันที่บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีของชาติและของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่ยาวนาน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานทั้งงานวัฒนธรรมประเพณี ความสนุกสนานของกิจกรรมการแสดง ทำบุญตักบาตร  แห่พระอุปคุตและแห่ขันหมากเบ็งบูชาหลวงพ่อพระศรี50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือพระศรีปัญญาสภูริฐานการขอขมาพระแม่คงคา เพื่อความเป็นสิริมงคล การออกร้านของนักศึกษา การประกวดขบวนตกแต่งสร้างสรรค์แบบคานิวัลการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายสินค้าพื้นเมือง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ การประประกวดนางนพมาศ การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอยน้ำในบึงสีฐานที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และร่วมปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณจองตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นเพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 

อ่านบทความที่เที่ยวขอนแก่น

10 ที่เที่ยวสุดว้าวเมืองขอนแก่น ไม่ไปถือว่าพลาด! 7 ที่พักขอนแก่น ต้อนรับ Green Season นี้  

เคล็ดลับการเดินทางไปขอนแก่น

 • ราคาตั๋วเครื่องบินไปขอนแก่นค่อนข้างถูกอยู่แล้ว เพราะเป็นเส้นทางยอดฮิต สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หลายสายการบินมักออกโปรโมชั่นตลอดทั้งปี แนะนำให้จองล่วงหน้าก่อนเทศกาล วันหยุดยาว หรือช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว
 • ศาลหลักเมืองขอนแก่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางใจของชาวขอนแก่น ทำให้ชาวขอนแก่นมักจะมาขอพรกันที่นี่กันเป็นจำนวนมาก
 • สามารถชมวิวเมืองขอนแก่นแบบ 360 องศาได้ที่เจดีย์วัดหนองแวง
 • รถสองแถวในขอนแก่น มีทั้งหมด 19 สาย ค่าโดยสาร 9 - 13 บาท เวลาเดินรถตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น. 

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม