โปรโมชั่น ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรารายการที่บันทึกการจองของฉัน
THB

เข้าสู่บัญชีของคุณ

ยังไม่มีบัญชี?
ลงทะเบียน
หรือล็อกอินด้วย:

กรุณายืนยันตัวตน

เราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเดิมในการเข้าสูู่ระบบ กรุณายืนยันบัญชีของคุณ โดยเลือกช่องทางที่ต้องการให้เราส่งรหัสยืนยันให้:

1
2

ตั๋วเครื่องบินไป Nakhon Si Thammarat (NST)

จองตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน + โรงแรม
บริการรับส่งสนามบิน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) เป็นจังหวัดที่ใหญ่มาเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 780 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 9,942 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย  ทิศใต้ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลาและตรังทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสุราษฏร์ธานีและกระบี่ลักษณะภูมิประเทศของนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยป่าเขาและที่ราบ แบ่งออกได้เป็น 3 บริเวณ คือบริเวณเทือกเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของจังหวัด เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือจรดใต้ เริ่มตั้งแต่อำเภอขนอมลงไปตลอดพื้นที่จังหวัดเรื่อยไปจนสุดเขตแดนที่ประเทศมาเลเซียแบ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ด้านตะวันตกและพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก บริเวณที่ 2 คือพื้นที่ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาต่อเนื่องจากเทือกเขาไปทางตะวันตกจนถึงกระบี่และตรังส่วนบริเวณที่ 3  เป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณเทือกเขาไปทางตะวันออกจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย

 

นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเจ้าพระยามหานครที่รู้จักกันดีจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ชื่อเมืองมีความหมายว่า นครอันเป็นสง่าแห่งราชผู้ทรงธรรมมีชื่อเรียกกันในสมัยโบราณตามตำนานต่างๆ หลายชื่อ เช่น เมืองคอน  เมืองนคร นครศรี เมืองลิกอร์ เมืองตามพรลิงค์เป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตอันยาวนานเป็นพื้นที่พุทธศาสนาในช่วงสมัยศรีวิชัย ร่องรอยและหลักฐานเมืองโบราณปรากฏอยู่ที่เขาวัง อำเภอลานสกาและเมืองพระเวียง เป็นเมืองที่ความเจริญรุ่งเรือง ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและเคยตกอยู่ใต้อำนาจของศรีวิชัย ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองและคงเป็นสมัยนี้เอง ที่ได้ย้ายเมืองมาตั้งในบริเวณหาดทรายแก้วหรือตัวเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองธรรม  เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองธรรมะ ที่มากด้วยวัดวาอาราม อารยธรรมที่งดงาม

 

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองหลายอย่างมีงานประเพณีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักทั่วไป คืองานเดือนสิบ เมืองที่มีพระบรมธาตุเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นเมืองแห่งเครื่องถมอันมีชื่อ เป็นเมืองสำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งได้ปรากฏหลักฐานในจารึกสมัยสุโขทัยนอกจากประวัติอันเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งป่าเขา น้ำตก ชายทะเล โดยมียอดเขาหลวงใน อำเภอลานสกา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ จนได้ชื่อว่าเป็น หลังคาสีเขียวของภาคใต้และยังมีหมู่บ้านคีรีวง พื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในเมืองไทย เรียกได้ว่า นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีทุกสิ่งครบจบในทริปเดียว นับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชเลยทีเดียว

 

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

 

ฤดูกาลของนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศเย็นลงและมีฝนชุกต่อเนื่อง

เนื่องจากนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในภาคใต้และติดกับทะเลลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล อีกทั้งอุณหภูมิระหว่างฤดูกาลและกลางวันกลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นได้บ้างเป็นครั้งคราว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.2องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32.4องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 23.1องศาเซลเซียสเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดคือเดือนเมษายนส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 41.0องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำที่สุดคือ 15.0 องศาเซลเซียส ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช โดยที่นครศรีธรรมราชจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล  ได้แก่ 

 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น อากาศจะเริ่มร้อนโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ำทำให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ ในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชจะยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมฝนจึงเริ่มลดลง
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราวโดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม แต่เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้อุณหภูมิจึงลดลงเพียงเล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป

สายการบินที่บินไปนครศรีธรรมราช 

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทั้งหมด 12 เที่ยวบิน ต่อวัน โดยจะทำการบินออกจากท่าอากายานนานาชาติดอนเมืองเท่านั้น เวลาบินโดยเฉลี่ย 1ชั่วโมง 5 นาที ระยะทางรวม 598 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และ นกแอร์ (Nok Air)

 

วิธีการเดินทางในนครศรีธรรมราช

 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถสองแถว วิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่อำเภอใกล้เคียง หรือจังหวัดข้างเคียง คิวรถอยู่ที่ตั้งอยู่ตลาดยาว ตรงข้ามเทศบาลนครฯรถออกทุกครึ่งชั่วโมง
 • รถแท็กซี่บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมืองนครศรีธรรมราชที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง

 

 ที่เที่ยวสำคัญในนครศรีธรรมราช 

 1. 1.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (WatPhramahathatWoramahawihan) วัดพระมหาธาตุเมืองนคร หรือวัดพระธาตุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช มี พระบรมธาตุเมืองนครหรือ องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่าม จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น พระธาตุทองคำตำนานเล่าว่า ภายในมีของล้ำค่าจำนวนมาก เช่น ผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทองคำหลายร้อยกิโลกรัม ดอกไม้ไหวที่ทำด้วยกระดุมเพชร ขณะที่ยามแสงแดดตกต้ององค์พระธาตุ ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหน กลับไม่มีเงาทอดถึงพื้น จึงได้รับการเรียกขานว่าเป็น พระธาตุไร้เงานับเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand)  ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐาน  โดดเด่นที่สุดคือ พระวิหารหลวง ที่มีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม เป็นที่ประดิษฐานพระศรีธรรมาโศกราชวิหารพระมหาภิเนษกรมน์ หรือวิหารพระทรงม้า วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
 2. 2.บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์  (Baan Tan Khun) บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ใกล้กับวัดพระธาตุ อาคารเรือนไทยใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 โดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์นายอำเภอเมืองกลาย ต่อมาเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยา ในปี พ.ศ.2482 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครวิทยา แต่ต่อมาต้องเผชิญสงครามมหาเอเชียบูรพาและประสบวาตภัยร้ายแรง จนปิดตัวลงในปี พ.ศ.2529ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 นายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัด และเปิดให้อนุชนรุ่นหลังผู้สนใจได้เยี่ยมชมความงามของเรือนปั้นหยาอายุร้อยกว่าปี รวมทั้งศิลปหัตถกรรมงดงาม ภายในบ้านหลังนี้มีรูปของท่านสมัยโบราณติดอยู่พร้อมจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของท่านขุน สิ่งของทุกชิ้นถูกจัดวางไว้ตามเดิมแบบโบราณรวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่มาจากโรงเรียน เช่น สมุดพกนักเรียน โดยบ้านขุนรัฐวุฒิได้รางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้บริการเข้าชมฟรี  จันทร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
 3. 3.เขาศูนย์ (Khao Soon) แลนด์มาร์กแห่งใหม่บนยอดภูเขาศูนย์ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาศูนย์ อำเภอฉวาง อยู่ห่างจากภูเขาหลวงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 15 กิโลเมตรยอดเขาศูนย์ มีความสูง 510 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม มีการตัดถนนลาดยางขึ้นไปบนเขาตั้งแต่ปี 2508 ระยะทาง 7 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นพื้นที่สัมปทานทำเหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่ของประเทศไทย ก่อนถูกทิ้งรกร้างเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันเป็นจุดชมทะเลหมอกแบบพาโนรามา สวยงามอลังการไม่แพ้ทะเลหมอกของภาคเหนือ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับการชมทะเลหมอก จะอยู่ที่ประมาณ 07.45 น. ซึ่งเป็นเวลาที่แดดเริ่มออก และแรงดันจากหมอกข้างล่างจะดันขึ้นมาข้างบนความสวยงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ยังคงมีอยู่เต็มร้อย มีลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อชมทะเลหมอกในยามเช้า ทางขึ้นลงสามารถขับรถขึ้นไปได้ทางไม่ชันมาก สามารถมาเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย ใช้เวลาแค่ประมาณ 15 นาที ก็เดินทางสู่ยอดเขา ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางมาชมความงามของทะเลหมอกในตอนเช้า และพักแรมค้างคืนบนยอดเขาศูนย์ เพื่อสัมผัสธรรมชาติและสวยงามของเขาศูนย์เป็นจำนวนมาก
 4. 4.หมู่บ้านคีรีวง (Kiriwong Village) หมู่บ้านคีรีวงโอบล้อมด้วยขุนเขา ป่าไม้ และสายน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทเมืองและชุมชน เป็นการันตี ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบอยู่กับธรรมชาติเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช ได้พักผ่อนอย่างเป็นกันเองดุจญาติมิตร พร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้าน  ชมสวนสมรม สวนผลไม้ผสมมีทั้งมังคุด เงาะ ทุเรียน และสะตอปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีบริการนำทาง เดินป่า ลูกหาบ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามหากล้วยไม้หายากที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ห้ามพลาดจุดถ่ายรูปอันโด่งดัง สะพานบ้านคีรีวง-คลองท่าดี สะพานแขวนธารน้ำตกวังไม้ปักที่หนานหินท่าหา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับโลกแถมยังเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีอากาศบริสุทธิ์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อม เครื่องจักสานและกะลามะพร้าว น้ำผลไม้แปรรูป ไวน์ และทุเรียนกวน 
 5. 5.เกาะนุ้ยนอก (Koh Nui Nok) เกาะนุ้ยนอก เกาะอันซีนกลางทะเลในอำเภอขนอม เชื่อกันว่าที่แห่งนี้คือที่เกิดตำนาน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” เนื่องจากบนเกาะมีบ่อที่มีน้ำจืดผุดขึ้นมาตลอดเวลา บริเวณพื้นหินตีนเกาะนุ้ยนอก  จะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำทะเลลดลงต่ำกว่าบริเวณปากบ่อเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมบ่อน้ำแห่งนี้คือ วันเวลาที่ระดับน้ำต่ำกว่า 1.2 เมตร ตามมาตรน้ำของกองทัพเรือ จึงจะได้เห็น Unseen in Thailand เหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาอธิบายว่า บ่อน้ำจืดนี้เป็นช่องเปิดที่ต่อเนื่องกับรอยแตกในชั้นหินใต้ผิวโลก และรอยแตกนั้นเชื่อมต่อกับสายน้ำใต้ดินหรือสายน้ำบาดาลที่ซึมลงใต้ดินจากพื้นแผ่นดินบนฝั่งเมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำลง น้ำจืดข้างล่างก็ดันน้ำเค็มออกหมดกลายเป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่กลางทะเลน้ำเค็ม  มีทางบันไดเดินขึ้นสู่ด้านบนเพื่อไปไหว้หลวงปู่ทวด และชมวิวสามารถมองเห็นเกาะสลับซับซ้อน กิจกรรมยอดนิยมคือล่องเรือชมโลมาสีชมพู ขาว เทา หากโชคดีอาจได้เห็นโลมาปากขวด และโลมาอิรวดีอีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ห้ามพลาดคือ ชมเขาหินพับผ้าบริเวณเกาะถ้ำหรือเกาะท่าไร่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแพนร็อค (Pancake Rock) ที่เมืองปูนาไกกิ(Punakaiki)ประเทศนิวซีแลนด์ หินผับผ้าเหล่านี้จึงมีฉายาว่า "แพนเค้กร็อคเมืองไทย" ชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

  

อ่านบทความที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

20 ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช สนุกครบทุกรส ดีต่อใจ

พาขับรถเที่ยวทริปขับรถให้ทั่ว ทัวร์นครศรีฯ

3 วัน 2 คืน กับ 13 ที่เที่ยวเด็ดๆ ใน 10 อำเภอ แล้วเจอกันที่นครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมที่ต้องทำในนครศรีธรรมราช 

เริ่มต้นด้วยการสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสักการะศาลหลักเมือง เดินชมตลาดนัด ชิมอาหารขนมพื้นเมืองที่ลานกิจกรรมคนเมือง เยี่ยมชมเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ หอพระอิศวรหอพระนารายณ์และเสาชิงช้า ถ่ายรูปแนวฮิปเตอร์ที่แนวกำแพงเมืองเก่า ไหว้พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดธาตุน้อยเรียนรู้วิถีของการแสดงหนัง ชมวิธีการแกะสลักตัวหนังตะลุงจากหนังวัว และการเชิดหนังตะลุงสาธิต ที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง เดินชมวิถีชีวิตชาวประมง เลือกซื้อรังนกแท้ที่ตลาดร้อยปีเมืองปากพนังแวะถ่ายภาพที่ระลึกที่ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์สัมผัสวิธีการทำขนมลาที่บ้านหอยรากปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านคีรีวง เที่ยวตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ล่องแพบ้านวังหอน อำเภอชะอวด เล่นน้ำทะเล พายเรือคายัคที่หาดสิชล ชมทะเลหมอกกรุงชิง ที่จุดชมวิวเขาเหล็ก ชิมอาหารทะเลที่แหลมตะลุมพุก ล่องแก่งคลองกลายชื่นชมความสวยงามของน้ำตกโยงที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลใต้ที่เขาพลายดำ ดูโลมาสีชมพูที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม สนุกสนานกับสารพัดเครื่องเล่นที่สวนน้ำทุ่งสง วอเตอร์พาร์คชมน้ำตกพรหมโลก ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเยี่ยมชมพระตำหนักเมืองนครในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครชมบรรยากาศตลาดยามเช้าริมทางรถไฟที่ตลาดจันดี ถ่ายรูปเท่ๆ ที่สะพานโค้งรถไฟ 100 ปี จบทริปด้วยการช้อปของฝากที่ถนนสายหัตถกรรมที่ชาวนครเรียกว่า ตลาดท่าช้างชมทะเลหมอกเขาจังโหลนเทศกาลที่สำคัญในนครศรีธรรมราช 

 1. 1. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (HaePhaKhuen That Festival) ประเพณีนำผ้าขึ้นห่มโอบรอบฐานพระมหาธาตุที่ประดิษฐานภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่เดิมจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6ปัจจุบันจัดขึ้นตรงกับ วันมาฆบูชา เพียงวันเดียว เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชน เมื่อขบวนแห่มาถึงวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ก็แห่ทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบ แล้วนำผ้าเข้าสู่วิหารม้า เพื่อนำผ้าขึ้นห่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพอตกค่ำชาวบ้านก็จะร่วมพิธีเวียนเทียน ชมมหรสพพื้นบ้านของภาคใต้ รอบๆ วัดยังมีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมเทศกาลอันเปี่ยมพลังศรัทธานี้จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประเพณีเก่าแก่นี้ได้ในวันมาฆบูชาของทุกปี
 2. 2. ประเพณีสารทเดือนสิบ (Festival of the Tenth Lunar Month) เทศกาลประจำปีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 เป็นประเพณีทำบุญให้แก่ปูย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยการนำเอาสำรับอาหารคาวหวาน ผลไม้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ขนมประจำเทศกาลทั้ง 5 อย่างที่เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องอุปโภคบริโภคของดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมไข่ปลา ขนมสะบ้า และขนมดีซัม ไปยังวัดใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่นำเอาร่างของบรรพบุรุษไปประกอบพิธีทางศาสนาครั้งล่วงลับ ในงานบุญนี้ชาวนครฯ จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเพื่อร่วมเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปี โดยจะมีบุญใหญ่อีก 2 วัน คือ วันแรม 14 ค่ำ เป็นวันเลี้ยงตายาย และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จะเป็นวันบุญใหญ่ชิงเปรต และถือเป็นวันสุดท้ายโดยจะมีพิธีส่งตายายก่อนที่จะจบสิ้นเทศกาล เพื่อไม่พลาดงานบุญสำคัญ จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชได้ล่วงหน้า
 3. 3. ประเพณีลากพระ (LakPhra Festival) ประเพณีลากหรือ หรือประเพณีชักพระของภาคกลาง จัดขึ้นในวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 พิธีลากพระเป็นการบำเพ็ญบุญประเพณีในเทศกาลคล้ายวันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ โดยลากออกจากวัดตอนเช้าและกลับวัดตอนเย็นโดยอัญเชิญพระพุทธรูปยืนเรียกว่า “พระลาก” เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร หรือปางประทานอภัยซึ่งเป็นปางประทับยืนและทรงยกพระหัตถ์เสมอพระอุระ ขึ้นประดิษฐานเหนือบุษบกซึ่งถ้าเป็นทางบกบุษบกจะตั้งอยู่บนพาหนะทำเป็นรูปเรือหรือพญานาค เรียกกันว่า นมพระหรือพนมพระชักลากแห่แหนไปยังตำบลต่างๆ ใกล้เคียง ส่วนลากพระทางน้ำหรือทางเรือเรียก เรือพระคือ เอาเรือหลายลำมาเทียบเรียงขนานผูกติดกันเป็นแพขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างประสาทมณฑปอย่างวิจิตร แห่แหนมีเครื่องดนตรีประโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง ให้เกิดประเพณีการละเล่นต่างๆ ตามมาอีก เช่น การเล่นเรือเพลง การประชันปืน (ตะโพน) การประชันโพน (กลอง) การแข่งเรือ และการประกวดอื่นๆ จองตั๋วเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชล่วงหน้าก่อนช่วงออกพรรษา

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ

เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย
Getting To and From the Airport
Finding a ride to or from the airport in Nakhon Si Thammarat can be a challenge. Luckily, now you can book your airport transport in advance with the Traveloka app. Partnering only with trusted transportation providers, we ensure your airport trip to be worry-free. Take a look at our various transport options and find one that best suits your needs.

เส้นทางยอดนิยม

ต้องการความช่วยเหลือ?