ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Phitsanulok (PHS)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก (Phitsanulok) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ389 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ10,815 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับป่าไม้ ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง ทางด้านทิศตะวันออกและและตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการมียอดเขาสูงที่สุดคือ เขาข้อโป  ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวังทอง   พิษณุโลก ในอดีตได้รับการเรียกขานว่า “เมืองสองแคว” เป็นเมืองที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย หรือเป็นลักษณะเมืองอกแตกที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง จากแนวกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือไปออกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ ในทางประวัติศาสตร์มีชื่อเรียก 2 ชื่อ คือ สองแควกับชัยนาท  เมืองสองแควเป็นชื่อดั้งเดิมที่ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยยุคต้น เป็นเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันออกที่มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระมหาธรรมราชาลิไท ได้เสด็จมาประทับที่เมืองสองแควถึง 7 ปี ส่วนเมืองชัยนาท คือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เจ้าสามพระยาได้สถาปนาขึ้นพร้อมกับพระราชวังจันทน์ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการปกครอง เชื่อกันว่าในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงโปรดให้ก่อกำแพงเมือง เพื่อเชื่อมเมืองทั้งสองสมัยบนสองฝั่งแม่น้ำให้เป็นเมืองเดียวกัน    พิษณุโลก ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเขตภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเสียงโดดเด่นในหลายๆ ด้าน เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล  เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม โบราณสถานและวัดวาอาราม วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา ถ้ำ ป่า หุบเขา และน้ำตก เที่ยวได้ตลอดปี ทุกฤดูกาล   ทำให้จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ตกหลุมรักเสน่ห์ความงามของขุนเขา ธรรมชาติ สายหมอก และดอกไม้ ของเมืองสองแคว   เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดพิษณุโลกได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)   ฤดูกาลของพิษณุโลก ลักษณะอากาศของจังหวัดพิษณุโลกขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล2 ชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกทั่วไป เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง อุณหภูมิเฉลี่ยจึงค่อนข้างสูงตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุด  42.8 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.1 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคม และอุณหภูมิต่ำที่สุด 7.5 องศาเซลเซียส ช่วงที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลก   ฤดูกาลพิษณุโลก แบ่งออกเป็น3 ฤดูกาล ดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคมปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1,375 มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียสอากาศค่อนข้องอบอุ่นและเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคมเป็นช่วงที่เหมาะต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากในแถบภูเขา มีอากาศหนาวเย็น และมีดอกไม้ที่สวยงามบนภูเขามากมาย
  สายการบินที่มาลงพิษณุโลก
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – พิษณุโลกมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทั้งหมด 56 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์มีเที่ยวบินให้บริการจากทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองใช้เวลาบินโดยเฉลี่ย 50นาที ระยะทางรวม 335 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังสนามบินพิษณุโลกได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) และไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)
  วิธีการเดินทางในเมืองพิษณุโลก
 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินพิษณุโลกสู่ตัวเมืองพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์ สามารถจได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถสองแถว ให้บริการจากสถานีขนส่งไปยังตัวเมืองพิษณุโลก  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรองราคา
 • รถแท็กซี่ให้บริการทั่วไปในตัวเมืองพิษณุโลก สามารถโทรเรียกใช้บริการได้ มีค่าธรรมเนียม 20 บาท คิดราคาตามมิเตอร์ หรือเช่าเหมาทั้งวัน ค่าบริการขึ้นอยู่กับการต่อรอง
 • สามล้อถีบ ให้บริการภายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองพิษณุโลก เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย
 • รถเช่า ในตัวเมืองพิษณุโลกมีรถให้เช่าทั้ง รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน   สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
  ที่เที่ยวสำคัญในพิษณุโลก
 1. 1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (WatPhra Sri RattanaMahathat)  วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่เชิงสะพานนเรศวร ถนนพุทธบูชาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีพระปรางค์เป็นองค์ประธาน  รอบองค์พระปรางค์มีระเบียงคตและวิหารทิศ พระวิหารทางทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังไปจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3 – 4 ต้น และเนินพระวิหารบางส่วน เรียกว่า “เนินวิหารเก้าห้อง” พระวิหารทางด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช  หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” พระวิหารทางด้านทิศเหนือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม พระวิหารด้านทิศใต้เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศาสดา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจึงได้สร้างองค์จำลองขึ้นแทน ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารหลวงพ่อคง หลวงพ่อขาว วิหารพระพุทธบาทจำลอง กลองอินทเภรี และโพธิ์สามเส้า ด้านหลังวิหารหลวงพ่อเหลือ เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่พระมหาธรรมราชาลิไททรงปลูกไว้สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลก เพื่อสักการะพระพุทธชินราชได้ตลอดทั้งปี
 2. 2.พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace ) พระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลก บนฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยาในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต่อมาภายหลังกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2537พร้อมบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทน์อีกทั้งพระราชวังจันทน์ยังเป็นสถานที่ตั้งของ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยสีขาวภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรทรงนั่งหลั่งน้ำจากสุวรรณภิงคาร (น้ำเต้าทอง)นอกจากนี้บริเวณภายในพระราชวัง มีโบราณสถานให้แวะชม เช่น วัดวิหารทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ เจดีย์ประธานมีรูปแบบเป็นพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นวัดศรีสุคตตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่มีอยู่ก่อนการสร้างพระราชวังจันทน์วัดโพธิ์ทองตั้งอยู่ถัดจากวัดศรีสุคต สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกันกับวัดวิหารทองและวัดศรีสุคต เนื่องจากเป็นศิลปะแบบเดียวกันและศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ เป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังจันทน์ และการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลกเพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
 3. 3.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin RongKla National Park) ดินแดนแห่งเทือกเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ ในอดีตเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทางภาคเหนือนับเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงรักษาพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์การต่อสู้ และความสวยงามทางธรรมชาติเอาไว้ได้เกือบสมบูรณ์ที่สุดภายในอุทยานมีทั้งสถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ สุสานนักรบทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐ ลานอเนกประสงค์ สำนักอำนาจรัฐ ที่หลบภัยทางอากาศ และหมู่บ้านมวลชนรวมถึงสถานที่เที่ยวทางชาติอีกมากมาย เช่น ผาชูธงลานหินปุ่มลานหินแตกน้ำตกร่มเกล้า-ภราดรน้ำตกหมันแดง จุดชมวิวห้ามพลาดคือ ภูแผงม้า ชมเส้นทางถนนที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา  มองเห็นภูทับเบิก เขาน้ำก้อ และไร่กะหล่ำปลี ทั้งยังมีลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้คือ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า มีจุดชมวิวริมผาชื่อเก๋ไก๋ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลกได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์โดยรอบผืนป่าสีเขียวของภูหินร่องกล้าได้เต็มที่ อาทิ ผาไททานิคผาพบรักผาบอกรักผาคู่รักผารักยืนยง และผาสลัดรัก นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยังมีทุ่งดอกกระดาษ ไว้อวดโฉมในช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมอีกด้วย  
 4. 4.เขาโปกโล้น  (Khaopokloan) ตำบลนครชุม อำเภอนครไทยมีจุดชมวิวทะเลหมอกอันขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงาม เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างร่องเขาทั้งสองด้านของทั้งตำบล ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีนักท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลก เพื่อชมทะเลหมอกร่องเขานครชุม ซึ่งมีอยู่ 2 จุด โดยจุดแรกอยู่ถึงก่อนทางเข้าหมู่บ้าน “บ้านนาเมือง” ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลหมอกและแนวเขาที่อยู่อีกฝั่งของหมู่บ้าน รวมทั้งหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน ส่วนอีกจุดอยู่ที่เขาโปกโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาสูงภายในหมู่บ้าน โดยเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 1-2 กิโลเมตร ด้านบนจะเป็นลานหินโล่งกว้าง มองเห็นทะเลหมอกได้อลังการสุดลูกหูลูกตาบางวันจะเห็นทะเลหมอกไหลจากหัวหมู่บ้านไปจนท้ายหมู่บ้านเลยทีเดียว ตำบลนครชุมเดิมเรียกว่า “นครซุ่ม” เป็นเมืองหน้าด่านของพ่อขุนบางกลางท่าวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยและในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะมีประเพณีปักธงปฐมฤกษ์ บนยอดเขาโปกโล้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพ่อขุนบางกลางท่าว นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญอื่นๆ ให้เที่ยวชม อาทิ บ่อเสือตก น้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำผาปอง เป็นต้น และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งนอนพักโฮมสเตย์ ปั่นจักรยานชมบรรยากาศหมู่บ้าน เดินเที่ยวชมทุ่งนาสีเหลืองทอง เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน  และได้ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย   
 5. 5.เนินมะปราง (Noenmaprang) เนินมะปราง เป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ70 กิโลเมตรความโดดเด่นของอำเภอเนินมะปราง คือตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามสบายตา ท้องทุ่งนาสุดกว้างใหญ่ อากาศเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งของ “บ้านมุง”  หมู่บ้านเก่าแก่ได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งภาคเหนือ” จุดเด่นอยู่ที่ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาอายุกว่า 300 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณภูเขาหินปูนแห่งนี้มีถ้ำอยู่หลายถ้ำด้วยกัน เช่น ถ้ำนางสิบสอง ถ้ำหลวงพ่อบุญมี ถํ้าเรือ ถํ้าเต่า ถํ้าผาแดง ถํ้าค้างคาว วัดถํ้าทองเจริญธรรมหรือวัดถํ้าลอด ถ้ำที่สวยที่สุดคือถ้ำเดือน ถ้ำดาว ที่บ้านรักไทย ตำบลชมพู ห่างจากบ้านมุงประมาณ 38 กิโลเมตรมีจุดชมวิวบ้านเผ่าไทยเป็นไฮไลท์ มีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลกเลือกใช้บริการคือ  บ้านสวนพงษ์แตงและบ้านสวนชมวิวที่มีแลนด์มาร์กโดดเด่นคือชิงช้าบนต้นมะคอแลนที่มีพุ่มใบเป็นรูปหัวใจ ที่บ้านรักไทยมีผลไม้ให้ชิมตลอดทั้งปี ตั้งแต่มะม่วง มะปราง ลิ้นจี่ ทุเรียน ลำไย แถมยังมีหิงห้อยให้ดูในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็เหมาะสำหรับไปแคมปิ้งที่ทุ่งโนนสน นอกจากนี้ยังมีเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น “ขุนเขารักไทย” แหล่งปลูกสตอเบอรี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลและถ้ำซากดึกดำบรรพ์ที่นักวิชาการบอกว่าเมื่อ 360 ล้านปีที่แล้ว พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน
  อ่านบทความที่เที่ยวพิษณุโลก

Road Trip พิษณุโลก พาสายธรรมชาติเที่ยวจุกๆ แบบ new normal   กิจกรรมที่ต้องทำในพิษณุโลก พิษณุโลกเป็นเมืองที่สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลกได้ตลอดทั้งปี โดยในแต่ละฤดูกาลก็มีความงดงามที่แตกต่างกันไป แถมยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือก อาทิ สักการะสมเด็จพระนเรศวรและเสาหลักเมืองนั่งรถรางเที่ยวชมตัวเมืองพิษณุโลก ชมรูปปั้นของจ่าการบุญและจ่านกร้อง สองทหารกล้าในตำนานผู้สร้างเมืองพิษณุโลกแวะวัดนางพญา สถานที่ค้นพบ "พระนางพญา" พระเครื่องอันงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยชมเจดีย์หลวงทรงลังกาและวิหารหลวงพ่อดำที่วัดราชบูรณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวแพ พักผ่อนที่สวนสาธารณะริมน้ำน่าน สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี ศาลพ่อปู่ดำ ชมกำแพงเก่าเมืองพิษณุโลก เยี่ยมชมศูนย์ประวิติศาสตร์พระราชวังจันทร์ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวร   ล่องแก่งลำน้ำเข็กที่ยาวกว่า 8 กิโลเมตร เต็มไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ถึง 17 แห่งชมกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพูและบิโกเนียสีขาว ที่น้ำตกหมันแดง กางเต็นท์นอนบนต้นไม้ พักโฮมสเตย์ที่บ้านชมวิวและบ้านรักไทย เยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ   “พระพุทธบาทจำลอง” และ “ศิลาจารึก” ที่วัดจุฬามณีล่องแพแก่งไฮทานอาหารอร่อยบนแพกระท่อมไม้ไผ่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่เขาโปกโล้น สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่สวนน้ำ สแปลช ฟัน ปาร์ค ถ่ายรูปกับใบบัวขนาดยักษ์ที่สวนบัวอมรรัตน์ ชมฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำที่บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง เล่นน้ำคลายร้อนที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนสองแควที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีตบท้ายด้วยการช้อปของฝากที่ถนนคนเดินพิษณุโลก    เทศกาลที่สำคัญในพิษณุโลก   
 1. งานนมัสการพระพุทธชินราช (Phra Buddha Chinnarat Fair) งานสมโภชพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ที่ชาวเมืองเรียกว่า “งานวัดใหญ่” จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 6 – 12 ค่ำ เดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาประเพณีวิถีบรรพชนไว้สืบไปตราบนานเท่านานโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาชาดก บวชเนกขัมมบารมี ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงคอนเสิร์ต ลิเก ภาพยนตร์ การละเล่นพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มแม่บ้านหน่วยงานเอกชน อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลกเพื่อร่วมงานสมโภชอันยิ่งใหญ่ของชาวพิษณุโลกได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
 2. ประเพณีปักธงนครไทย (Nakhon Thai Flag Flying Festival) ประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทย ที่มีความเชื่อว่า อำเภอนครไทย คือเมืองบางยาง ซึ่งในอดีตพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ จึงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะ และพระองค์ได้ส่งลูกหลานทั้งหลายไปปักธงจุดชนะศึก เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของพระองค์ทุกปี ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย และนำไปปักที่ยอดเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวขนานไปกับถนนหมายเลข 1143 (นครไทย-ชาติตระการ) ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยประมาณ 6 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้าล้วง การประกวดธิดาปักธง นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลก เพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
 3. ประเพณีแข่งเรือยาว (Traditional Long Boat Races) ประเพณีที่ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกเรือยาวของพิษณุโลกมีกำเนิดที่บ้านท่าโรง ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ในแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บรรยากาศในงานเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ  พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชการประกวดขบวนเรือการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทต่างๆ 8 ประเภท แต่ละลำได้รับการตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ขบวนรำมังคละ ขบวนคนป่า การประกวดกองเชียร์พื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายนับเป็นประเพณีการแข่งเรือยาวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งเป็นสนาม แข่งขันเรือยาวที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยจองตั๋วเครื่องบินไปพิษณุโลก เพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
 

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม