ตั๋วเครื่องบินไป Chiang Rai (CEI)

ทราเวลโลก้าช่วยให้คุณค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกและโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปยัง Chiang Rai (CEI)

เส้นทาง

สายการบิน

ตารางบิน

ราคาเริ่มต้น

กรุงเทพ (DMK) → เชียงราย (CEI)
Nok Air
ศุกร์, 07 มิ.ย. 2024
THB 1,020.00
กรุงเทพ (BKK) → เชียงราย (CEI)
Thai VietJet Air
พฤหัสบดี, 23 พ.ค. 2024
THB 1,064.36
ตรัง (TST) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
พุธ, 22 พ.ค. 2024
THB 1,707.71
ตรัง (TST) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
จันทร์, 17 มิ.ย. 2024
THB 1,718.73
สกลนคร (SNO) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
พุธ, 19 มิ.ย. 2024
THB 1,747.06
ขอนแก่น (KKC) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
อังคาร, 11 มิ.ย. 2024
THB 2,066.16
กระบี่ (KBV) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
พุธ, 05 มิ.ย. 2024
THB 2,139.24
เชียงใหม่ (CNX) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
พฤหัสบดี, 06 มิ.ย. 2024
THB 2,294.18
กัวลาลัมเปอร์ (KUL) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
พุธ, 12 มิ.ย. 2024
THB 2,310.30
กัวลาลัมเปอร์ (KUL) → เชียงราย (CEI)
สายการบิน
อังคาร, 11 มิ.ย. 2024
THB 2,522.81

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงราย

เชียงราย (Chiangrai) จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตทิศเหนือติดพม่าและลาว ทิศใต้ติดจังหวัดลำปางและพะเยา ทิศตะวันออกติดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดพะเยา ทิศตะวันตกติดพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายเป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบ  จึงเต็มไปด้วยภูเขายอดเขาสูงที่สำคัญ ได้แก่ ดอยตุงสูง 1,928 เมตร ดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลองสูง 1,673 เมตร ดอยยาวสูง 1,400 เมตร ดอยกู่สูง1,608 เมตร และดอยภูลังกาสูง1,693 เมตร มีเทือกเขาผีปันน้ำเป็นพรมแดนกั้นพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ ด้านตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยทอดจากพม่าลงมาทางใต้  ทางตะวันออกมีทิวเขาดอยยาว และทิวเขาดอยผาหม่น ซึ่งแบ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว  อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับลาว มีแม่น้ำกก แม่น้ำลาว และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่สำคัญของโลกในอดีต 

 

เชียงราย อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้นจึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นสีม่วงของ วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย เป็นสีประจำจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย

 

เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก ดอกไม้ และลมหนาว จังหวัดที่อยู่สูงสุดแดนสยาม เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย  มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน แหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง แหล่งผลิตชาและกาแฟที่ขึ้นชื่อ  วัดวาอารามเก่าแก่ มีประชากรและวัฒนธรรมที่หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา ไทใหญ่ ไทเขิน  ไทลื้อ และชาวจีนฮ่อ  แต่ละเชื้อชาติต่างมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ที่ปรากฏสืบทอดกันมาเป็นลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว  นับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกในการจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย

 

เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดเชียงรายได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

 

ฤดูกาลของเชียงราย 

ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 0.9 - 1.0 องศาเซลเซียส  สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายได้ทุกฤดูกาล เพราะในแต่ละช่วงมีความสวยงาม มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ทั้งเที่ยวในเมืองหน้าร้อน เล่นน้ำตกหน้าฝน และชมทะเลหมอกหน้าหนาว 

 • - ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
 • - ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
 • - ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย  อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง ในพื้นที่ราบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7 - 9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้า เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม

 

 สายการบินไปเชียงราย

 

วิธีการเดินทางในเชียงราย

การเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สนามบินเชียงราย”    สนามบินหลักของเชียงราย  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร สู่ตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย มีหลายวิธี ได้แก่ 

- รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองภูเก็ต มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบิน หรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงคิวอันแสนยาวที่สนามบิน  ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว

- เชียงราย City Bus ให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย   สถานีขนส่ง 1 และ สถานีขนส่ง 2 อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย รถออกทุก ฃๆ 30 นาที ให้บริการเวลา 06.20 - 22.30 น.

- รถโดยสารประจำทาง เป็นรถมินิบัส บริการระหว่างอำเภอมี 3 เส้นทางตามสีรถให้เลือกใช้บริการ คือ สีเขียวให้บริการเส้นทางเหนือ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน  สีชมพูหรือแดงให้บริการเส้นทางตะวันออก ได้แก่ พญาเม็งราย เทิง สีฟ้าหรือน้ำเงิน ให้บริการเส้นทางใต้ ได้แก่ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า เป็นต้น

- รถสองแถว เป็นการเดินทางระยะสั้นภายในเขตเมืองหรือระหว่างตำบล  โดยรถสีน้ำเงินหรือฟ้าบริการรอบเมือง (รอบเวียง) และระหว่างอำเภอ ส่วนรถสีแดงหรือสีเลือดหมูให้บริการนอกเขตเมือ

- รถตู้  เป็นรถแวนคาดน้ำเงิน ให้บริการระหว่างเมืองเชียงรายถึงแม่สาย  

- รถแท็กซี่ OK (Taxi OK) ให้บริการทั่วจังหวัดเชียงราย 

- สามล้อถีบ ให้บริการนั่งเที่ยวชมเมือง  

- ตุ๊กตุ๊ก ใช้เดินทางภายในเมือง และระหว่างตำบล เรียกได้ทั่วไป

- มอเตอร์ไซค์รับจ้างสะดวกรวดเร็วสำหรับการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท 

- รถเช่า  เชียงรายมีรถให้เช่า ตั้งแต่รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถตู้ (รถแวน) และรถรถจี๊ป

 

ที่เที่ยวเชียงรายที่สำคัญ

 1. 1.วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew) วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณถนนไตรรัตน์ในตัวเมืองเชียงราย เป็นจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกตซ่อนในพระเจดีย์ที่ถูกฟ้าผ่าพังทลายลง และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา 45 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ  คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าล้านทอง” พระพุทธรูปในสกุลช่างศิลป์ปาละที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระแก้วยังมีอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ หอพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วจัดแสดงศิลปวัตถุที่สำคัญของวัด  โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหอพระหยกเชียงรายที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกสร้างขึ้นแทนพระแก้วมรกตองค์แรกที่ถูกค้นพบ ส่วนเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจังโก๋เหลืองอร่ามทั้งองค์  
 2. 2.สิงห์ปาร์ค (Singha Park) สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่นับพันไร่ ในบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขา โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายได้เข้าชมฟรี ภายในไร่สวยสดงดงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันนานาชนิด  ไร่ชาอู่หลงสายพันธุ์จินซวน (Jin Xuan) หรือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน อาทิ พุทราไต้หวันพันธุ์ซื่อหมี่ สตอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80  มัลเบอร์รี่ ยางพารา ข้าวบาร์เลต์ ฟักทองยักษ์ แคนตาลูป มะเขือเทศพันธุ์เลื้อย และพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด กิจกรรมแนะนำคือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบ     นั่งรถรางชมจุดน่าสนใจต่างๆ หรือนอนเต็นท์และรถบ้าน Glamorous Camping ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกแบบพาโนรามา ไร่บุญรอดแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไร่ ทั้งชา ไวน์ และมะเขือเทศ ถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอน
 3. 3.ดอยสะโง้ (Doi  Sango)  ดอยสะโง้ เป็นหมู่บ้านแรกของชาวเขาเผ่าอาข่าในประเทศไทย  อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีพื้นที่กว้างและตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหมู่บ้าน  สูงจากน้ำทะเลประมาณ 709 เมตร เป็นจุดชมวิว 3 ประเทศ ทั้งไทย ลาว และพม่า และสายน้ำโขงอย่างชัดเจน และมองเห็นถึงชุมชนของ 3 อำเภอ เชียงแสน แม่จัน และแม่สาย  เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน และพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมทะเลหมอกในจุดเดียว สวยทุกมุมมองแบบ 360 องศา ไฮไลท์ของที่นี่คือบ้านพักโฮมสเตย์ไม้ไผ่ลดหลั่นลงมาตามแนวเขา มีระเบียงยื่นออกมาใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย รวมถึงชิงช้าขนาดใหญ่และสะพานไม้ไผ่ทอดไปสู่จุดชมวิว และยังมีลานสำหรับกางเต็นท์ สำหรับผู้ที่ต้องการนอนชมดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า ห้ามพลาดการจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย เพื่อชมทุ่งดอกเก๊กฮวยที่พร้อมใจกันเบ่งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  และมีดอกเก๊กฮวยแห้งให้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย  
 4.  4.ภูชี้ดาว  (Phu Chi Dao) ภูชี้ดาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแก่น ระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง  ใกล้กับภูชี้เดือนจุดชมทะเลหมอกยามเช้าสวยงามไม่แพ้กัน ภูชี้เดือนมีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง เดิมทีมีชื่อว่า “ภูหัวล้าน” ต่อมาเมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ตั้งชื่อว่า “ภูชี้ดาว” เพราะช่วงเวลาตี 4 - 5 ในฤดูหนาว ราวเดือนธันวาคม - มกราคม มองเห็นดาวได้ชัดเจนมาก เอกลักษณ์ของภูชี้ดาว คือมีสันเขาสวยเด่นเป็นสง่า มีความกว้างประมาณ 1-2 เมตร มียอดเขาที่มีลักษณะปลายแหลมเชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อันเป็นที่มาของชื่อ “ภูชี้ดาว”  ที่จุดสูงสุดนอกจากจะมีหลักเขตแบ่งกั้นระหว่างไทยและลาวแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกแบบพาโนรามา  มองเห็นเทือกเขาเรียงรายสลับซับซ้อนของภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง วิวแม่น้ำโขงอันคดเคี้ยวของฝั่งลาว และธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์เบื้องล่าง   
 5. 5.วัดห้วยปลากั้ง   (Huayplakang Temple) วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกกของอำเภอเมือง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขารายล้อมด้วยทิวทัศน์อันสวยงาม  โดดเด่นสง่างามด้วย "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนา ด้านหน้าของเจดีย์จะมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจาก จีน อินเดีย และพม่า ตั้งอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระอรหันต์ต่างๆ อาทิ พระพุทธโสธรจำลอง  หลวงปู่โต พรหมรังสี หลวงปู่ทวด พระพุทธรูปปางนาคปรก พระสังกัจจายน์ พระอิศวร รวมถึงเจ้าแม่กวนอินซึ่งมีหลายปางหลายขนาดด้วยกัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย คือ องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชั้นเลยทีเดียว มีพระอุโบสถสีขาวสวยงามอยู่ตรงกลาง  เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถขึ้นไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูงได้ด้วย  

 

เทศกาลที่สำคัญเชียงราย

 1. 1. แห่พระแวดเวียง ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย ถือว่ามีที่เดียวในโลก จัดขึ้นในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ซึ่งประดิษฐานตามวัดสำคัญต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 องค์  ประดิษฐานบนบุษบก ที่สร้างขึ้นโดยช่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดเป็นขบวนอัญเชิญไปตามถนนสายสำคัญรอบเมืองเชียงราย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสักการบูชา โปรยข้าวตอกดอกไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในแต่ละปีจังหวัดเชียงรายจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายในช่วงที่มีพิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย จนกว่าจะเสร็จพิธีการ จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายไว้ล่วงหน้า เมื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวเชียงราย
 2. 2. ประเพณีเป็งปุ๊ด (Pengput Festival)  ประเพณีเป็งปุ๊ด หรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ และตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด  ในบางปีอาจจะมีครั้งเดียว หลายครั้ง หรือไม่มีเลยก็ได้ โดยเรียกวันนี้ว่า วันเป็งปุ๊คเมื่อใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนก้าวเข้าสู่ วันเป็งปุ๊ดพระภิกษุเริ่มสวดอาราธนาองค์พระอุปคุต และอัญเชิญองค์พระอุปคุตขึ้นรถแห่ โดยขบวนเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพปราการ มุ่งตรงไปผ่านสี่แยกหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปจนถึงสี่แยกศรีเกิด ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมถวายดอกไม้และเงิน เพราะเชื่อว่าจะบังเกิดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีบุญ มีโชคลาภวาสนา ร่ำรวยเงินทอง และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่สุด จากนั้นจะต่อด้วยขบวนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาตอาหารแห้ง ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนได้รับอิทธิพลจากพม่า ในยุคที่อาณาจักรล้านนาเป็นเมืองขึ้นของพม่า และปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้
 3. 3. ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า  (Akha Swing Festival) เทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอีก้อ หรืออาข่า ที่เรียกว่า แย้ขู่อ่าเผ่วตามภาษาพื้นเมืองของชาวอาข่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการขึ้นไปขอพรและแสดงความรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ “อึมซาแยะ” ผู้ประทานความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร  เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ให้กับข้าว และเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังยึดถือพิธีโล้ชิงช้าเป็นพิธีสำคัญสำหรับผู้หญิงอีก้อทุกคน ดังนั้นในพิธีนี้ผู้หญิงอีก้อทุกคนทั้งเด็กหญิงสาวและผู้เฒ่า ต่างก็แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าเต็มยศ ก่อนจะเข้าร่วมชุมนุมกันพร้อมหน้าในบริเวณลานดินโล่งปากทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนี้ ร่วมเลี้ยงฉลอง เต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ และโล้ชิงช้าอย่างสนุกสนาน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย เพื่อร่วมเทศกาลรื่นเริงนี้ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือน 10 ของทุกปี  

 บทความเชียงราย

กิจกรรมเชียงรายแนะนำ

เชียงรายไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม วัดวาอาราม หากแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ และกิจกรรมอีกมากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย  อาทิ สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช  ชมทะเลหมอกที่ภูชี้ดาว ภูชี้ฟ้า ภูชี้เดือน ดอยผาตั้ง ดอยวาวี ดอยสะโง้ ล่องแม่น้ำกก ชมดอกไม้เมืองหนาวและศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ (DoiTung Tree Top Walk) ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง  พักผ่อนจิตใจที่สถานปฏิบัติธรรม "ไร่เชิญตะวัน" ปั่นจักรยานชมวิวที่ไร่บุญรอดสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว ไหว้พระทันใจที่วัดเวียงหวาย เยี่ยมชมของเก่าในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดแม่สาย ถนนคนม่วน เชียงรายไนท์บาร์ซ่า   และ ถนนคนเดินประจำเชียงราย ชมดอกไม้งามที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ขึ้นดอยแม่สลองชมซากุระหรือดอกนางพญาเสือโคร่ง ชมนาข้าวบนสะพานไม้ไผ่ (Eco Village) ที่ชุมชนบ้านห้วยปลากั้ง ชมไร่ชาพร้อมจิบชาควันกรุ่นที่ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชา 101 และไร่ชาสิงห์ปาร์ค  ชมแหล่งน้ำพุร้อนผาเสริฐ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และน้ำพุร้อนป่าตึง และเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ  

เชียงราย (Chiangrai) จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตทิศเหนือติดพม่าและลาว ทิศใต้ติดจังหวัดลำปางและพะเยา ทิศตะวันออกติดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดพะเยา ทิศตะวันตกติดพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายเป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบ  จึงเต็มไปด้วยภูเขายอดเขาสูงที่สำคัญ ได้แก่ ดอยตุงสูง 1,928 เมตร ดอยสามเส้นหรือดอยแม่สะลองสูง 1,673 เมตร ดอยยาวสูง 1,400 เมตร ดอยกู่สูง1,608 เมตร และดอยภูลังกาสูง1,693 เมตร มีเทือกเขาผีปันน้ำเป็นพรมแดนกั้นพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ ด้านตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยทอดจากพม่าลงมาทางใต้  ทางตะวันออกมีทิวเขาดอยยาว และทิวเขาดอยผาหม่น ซึ่งแบ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว  อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับลาว มีแม่น้ำกก แม่น้ำลาว และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่สำคัญของโลกในอดีต 

 

เชียงราย อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้นจึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นสีม่วงของ วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย เป็นสีประจำจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย

 

เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก ดอกไม้ และลมหนาว จังหวัดที่อยู่สูงสุดแดนสยาม เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย  มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน แหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง แหล่งผลิตชาและกาแฟที่ขึ้นชื่อ  วัดวาอารามเก่าแก่ มีประชากรและวัฒนธรรมที่หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา ไทใหญ่ ไทเขิน  ไทลื้อ และชาวจีนฮ่อ  แต่ละเชื้อชาติต่างมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ที่ปรากฏสืบทอดกันมาเป็นลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว  นับเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกในการจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย

 

เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดเชียงรายได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

 

ฤดูกาลของเชียงราย 

ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 0.9 - 1.0 องศาเซลเซียส  สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายได้ทุกฤดูกาล เพราะในแต่ละช่วงมีความสวยงาม มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ทั้งเที่ยวในเมืองหน้าร้อน เล่นน้ำตกหน้าฝน และชมทะเลหมอกหน้าหนาว 

 • - ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
 • - ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
 • - ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย  อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง ในพื้นที่ราบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7 - 9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้า เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม

 

 สายการบินไปเชียงราย

 

วิธีการเดินทางในเชียงราย

การเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สนามบินเชียงราย”    สนามบินหลักของเชียงราย  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร สู่ตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย มีหลายวิธี ได้แก่ 

- รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองภูเก็ต มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบิน หรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงคิวอันแสนยาวที่สนามบิน  ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว

- เชียงราย City Bus ให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย   สถานีขนส่ง 1 และ สถานีขนส่ง 2 อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย รถออกทุก ฃๆ 30 นาที ให้บริการเวลา 06.20 - 22.30 น.

- รถโดยสารประจำทาง เป็นรถมินิบัส บริการระหว่างอำเภอมี 3 เส้นทางตามสีรถให้เลือกใช้บริการ คือ สีเขียวให้บริการเส้นทางเหนือ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน  สีชมพูหรือแดงให้บริการเส้นทางตะวันออก ได้แก่ พญาเม็งราย เทิง สีฟ้าหรือน้ำเงิน ให้บริการเส้นทางใต้ ได้แก่ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า เป็นต้น

- รถสองแถว เป็นการเดินทางระยะสั้นภายในเขตเมืองหรือระหว่างตำบล  โดยรถสีน้ำเงินหรือฟ้าบริการรอบเมือง (รอบเวียง) และระหว่างอำเภอ ส่วนรถสีแดงหรือสีเลือดหมูให้บริการนอกเขตเมือ

- รถตู้  เป็นรถแวนคาดน้ำเงิน ให้บริการระหว่างเมืองเชียงรายถึงแม่สาย  

- รถแท็กซี่ OK (Taxi OK) ให้บริการทั่วจังหวัดเชียงราย 

- สามล้อถีบ ให้บริการนั่งเที่ยวชมเมือง  

- ตุ๊กตุ๊ก ใช้เดินทางภายในเมือง และระหว่างตำบล เรียกได้ทั่วไป

- มอเตอร์ไซค์รับจ้างสะดวกรวดเร็วสำหรับการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท 

- รถเช่า  เชียงรายมีรถให้เช่า ตั้งแต่รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถตู้ (รถแวน) และรถรถจี๊ป

 

ที่เที่ยวเชียงรายที่สำคัญ

 1. 1.วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew) วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณถนนไตรรัตน์ในตัวเมืองเชียงราย เป็นจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกตซ่อนในพระเจดีย์ที่ถูกฟ้าผ่าพังทลายลง และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา 45 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ  คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าล้านทอง” พระพุทธรูปในสกุลช่างศิลป์ปาละที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา ภายในวัดพระแก้วยังมีอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ หอพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้วจัดแสดงศิลปวัตถุที่สำคัญของวัด  โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหอพระหยกเชียงรายที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกสร้างขึ้นแทนพระแก้วมรกตองค์แรกที่ถูกค้นพบ ส่วนเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจังโก๋เหลืองอร่ามทั้งองค์  
 2. 2.สิงห์ปาร์ค (Singha Park) สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่นับพันไร่ ในบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขา โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายได้เข้าชมฟรี ภายในไร่สวยสดงดงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันนานาชนิด  ไร่ชาอู่หลงสายพันธุ์จินซวน (Jin Xuan) หรือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน อาทิ พุทราไต้หวันพันธุ์ซื่อหมี่ สตอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80  มัลเบอร์รี่ ยางพารา ข้าวบาร์เลต์ ฟักทองยักษ์ แคนตาลูป มะเขือเทศพันธุ์เลื้อย และพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด กิจกรรมแนะนำคือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบ     นั่งรถรางชมจุดน่าสนใจต่างๆ หรือนอนเต็นท์และรถบ้าน Glamorous Camping ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกแบบพาโนรามา ไร่บุญรอดแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไร่ ทั้งชา ไวน์ และมะเขือเทศ ถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอน
 3. 3.ดอยสะโง้ (Doi  Sango)  ดอยสะโง้ เป็นหมู่บ้านแรกของชาวเขาเผ่าอาข่าในประเทศไทย  อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีพื้นที่กว้างและตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหมู่บ้าน  สูงจากน้ำทะเลประมาณ 709 เมตร เป็นจุดชมวิว 3 ประเทศ ทั้งไทย ลาว และพม่า และสายน้ำโขงอย่างชัดเจน และมองเห็นถึงชุมชนของ 3 อำเภอ เชียงแสน แม่จัน และแม่สาย  เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน และพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมทะเลหมอกในจุดเดียว สวยทุกมุมมองแบบ 360 องศา ไฮไลท์ของที่นี่คือบ้านพักโฮมสเตย์ไม้ไผ่ลดหลั่นลงมาตามแนวเขา มีระเบียงยื่นออกมาใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย รวมถึงชิงช้าขนาดใหญ่และสะพานไม้ไผ่ทอดไปสู่จุดชมวิว และยังมีลานสำหรับกางเต็นท์ สำหรับผู้ที่ต้องการนอนชมดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า ห้ามพลาดการจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย เพื่อชมทุ่งดอกเก๊กฮวยที่พร้อมใจกันเบ่งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  และมีดอกเก๊กฮวยแห้งให้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย  
 4.  4.ภูชี้ดาว  (Phu Chi Dao) ภูชี้ดาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแก่น ระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง  ใกล้กับภูชี้เดือนจุดชมทะเลหมอกยามเช้าสวยงามไม่แพ้กัน ภูชี้เดือนมีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง เดิมทีมีชื่อว่า “ภูหัวล้าน” ต่อมาเมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ตั้งชื่อว่า “ภูชี้ดาว” เพราะช่วงเวลาตี 4 - 5 ในฤดูหนาว ราวเดือนธันวาคม - มกราคม มองเห็นดาวได้ชัดเจนมาก เอกลักษณ์ของภูชี้ดาว คือมีสันเขาสวยเด่นเป็นสง่า มีความกว้างประมาณ 1-2 เมตร มียอดเขาที่มีลักษณะปลายแหลมเชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อันเป็นที่มาของชื่อ “ภูชี้ดาว”  ที่จุดสูงสุดนอกจากจะมีหลักเขตแบ่งกั้นระหว่างไทยและลาวแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกแบบพาโนรามา  มองเห็นเทือกเขาเรียงรายสลับซับซ้อนของภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง วิวแม่น้ำโขงอันคดเคี้ยวของฝั่งลาว และธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์เบื้องล่าง   
 5. 5.วัดห้วยปลากั้ง   (Huayplakang Temple) วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกกของอำเภอเมือง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขารายล้อมด้วยทิวทัศน์อันสวยงาม  โดดเด่นสง่างามด้วย "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนา ด้านหน้าของเจดีย์จะมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจาก จีน อินเดีย และพม่า ตั้งอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระอรหันต์ต่างๆ อาทิ พระพุทธโสธรจำลอง  หลวงปู่โต พรหมรังสี หลวงปู่ทวด พระพุทธรูปปางนาคปรก พระสังกัจจายน์ พระอิศวร รวมถึงเจ้าแม่กวนอินซึ่งมีหลายปางหลายขนาดด้วยกัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย คือ องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชั้นเลยทีเดียว มีพระอุโบสถสีขาวสวยงามอยู่ตรงกลาง  เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถขึ้นไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูงได้ด้วย  

 

เทศกาลที่สำคัญเชียงราย

 1. 1. แห่พระแวดเวียง ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย ถือว่ามีที่เดียวในโลก จัดขึ้นในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ซึ่งประดิษฐานตามวัดสำคัญต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 องค์  ประดิษฐานบนบุษบก ที่สร้างขึ้นโดยช่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดเป็นขบวนอัญเชิญไปตามถนนสายสำคัญรอบเมืองเชียงราย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสักการบูชา โปรยข้าวตอกดอกไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในแต่ละปีจังหวัดเชียงรายจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายในช่วงที่มีพิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย จนกว่าจะเสร็จพิธีการ จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายไว้ล่วงหน้า เมื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวเชียงราย
 2. 2. ประเพณีเป็งปุ๊ด (Pengput Festival)  ประเพณีเป็งปุ๊ด หรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ และตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด  ในบางปีอาจจะมีครั้งเดียว หลายครั้ง หรือไม่มีเลยก็ได้ โดยเรียกวันนี้ว่า วันเป็งปุ๊คเมื่อใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนก้าวเข้าสู่ วันเป็งปุ๊ดพระภิกษุเริ่มสวดอาราธนาองค์พระอุปคุต และอัญเชิญองค์พระอุปคุตขึ้นรถแห่ โดยขบวนเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพปราการ มุ่งตรงไปผ่านสี่แยกหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปจนถึงสี่แยกศรีเกิด ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมถวายดอกไม้และเงิน เพราะเชื่อว่าจะบังเกิดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีบุญ มีโชคลาภวาสนา ร่ำรวยเงินทอง และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่สุด จากนั้นจะต่อด้วยขบวนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาตอาหารแห้ง ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนได้รับอิทธิพลจากพม่า ในยุคที่อาณาจักรล้านนาเป็นเมืองขึ้นของพม่า และปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้
 3. 3. ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า  (Akha Swing Festival) เทศกาลปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอีก้อ หรืออาข่า ที่เรียกว่า แย้ขู่อ่าเผ่วตามภาษาพื้นเมืองของชาวอาข่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการขึ้นไปขอพรและแสดงความรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ “อึมซาแยะ” ผู้ประทานความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร  เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ให้กับข้าว และเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังยึดถือพิธีโล้ชิงช้าเป็นพิธีสำคัญสำหรับผู้หญิงอีก้อทุกคน ดังนั้นในพิธีนี้ผู้หญิงอีก้อทุกคนทั้งเด็กหญิงสาวและผู้เฒ่า ต่างก็แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าเต็มยศ ก่อนจะเข้าร่วมชุมนุมกันพร้อมหน้าในบริเวณลานดินโล่งปากทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนี้ ร่วมเลี้ยงฉลอง เต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ และโล้ชิงช้าอย่างสนุกสนาน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย เพื่อร่วมเทศกาลรื่นเริงนี้ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือน 10 ของทุกปี  

 บทความเชียงราย

กิจกรรมเชียงรายแนะนำ

เชียงรายไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม วัดวาอาราม หากแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ และกิจกรรมอีกมากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงราย  อาทิ สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช  ชมทะเลหมอกที่ภูชี้ดาว ภูชี้ฟ้า ภูชี้เดือน ดอยผาตั้ง ดอยวาวี ดอยสะโง้ ล่องแม่น้ำกก ชมดอกไม้เมืองหนาวและศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ (DoiTung Tree Top Walk) ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง  พักผ่อนจิตใจที่สถานปฏิบัติธรรม "ไร่เชิญตะวัน" ปั่นจักรยานชมวิวที่ไร่บุญรอดสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว ไหว้พระทันใจที่วัดเวียงหวาย เยี่ยมชมของเก่าในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดแม่สาย ถนนคนม่วน เชียงรายไนท์บาร์ซ่า   และ ถนนคนเดินประจำเชียงราย ชมดอกไม้งามที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ขึ้นดอยแม่สลองชมซากุระหรือดอกนางพญาเสือโคร่ง ชมนาข้าวบนสะพานไม้ไผ่ (Eco Village) ที่ชุมชนบ้านห้วยปลากั้ง ชมไร่ชาพร้อมจิบชาควันกรุ่นที่ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชา 101 และไร่ชาสิงห์ปาร์ค  ชมแหล่งน้ำพุร้อนผาเสริฐ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และน้ำพุร้อนป่าตึง และเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ  

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม