ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Surat Thani (URT)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี (Suratthani) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ644กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร  เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ อาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปตลอดแนว ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยป่าไม้อันมีค่า จึงเป็นแหล่งต้นน้ำธารที่สำคัญ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีที่ราบอยู่บริเวณตอนกลางและริมทะเล ตลอดชายฝั่งทะเลมีภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ป่าชายเลน และทุ่งหญ้าอยู่ทั่วไป ในเขตอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพงัน และอำเภอดอนสักมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะสมุยและเกาะพงันเป็นเกาะที่มีภูเขาอยู่ใจกลางเกาะ มีป่าไม้เบญจพรรณ และที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ตลอดริมฝั่งทะเลมีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 156 กิโลเมตร   สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย มีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกรากและเส้นทางสายไหมในอดีต มีชนพื้นเมืองเป็นพวกเซมังและชาวมลายูดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวงหรือแม่น้ำตาปีในปัจจุบัน ในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองแห่งนี้ได้รวมเข้ากันกับอาณาจักรศรีวิชัย และเป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย แต่เมื่ออาณาจักรเสื่อมลง จึงถูกแยกออกเป็น 3 เมืองคือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามเมืองใหม่ว่า "สุราษฎร์ธานี" มีความหมายว่าเมืองแห่งคนดีและให้ชื่อเมืองเก่าว่า "อำเภอไชยา" และทรงพระราชทานนามแม่น้ำตาปี ให้ในคราวเดียวกันนั้นเอง ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามแบบเมืองและแม่น้ำในประเทศอินเดียที่มีแม่น้ำตาปติไหลลงสู่ทะเลออกผ่านปากอ่าวที่เมืองสุรัฎร์   สุราษฎร์ธานีมีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทั้งอุทยาน    แห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล น้ำตก เกาะ แม่น้ำ เขื่อน วัด และพระอารามหลวง และยังเป็นแหล่งสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วยสุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครัน ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีปีละหลายล้านคน   เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดสุราษได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)   ฤดูกาลของสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีอากาศเย็นลงและมีฝนชุกต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในภาคใต้และติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนักอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นได้บางครั้งคราว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.8องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32.5องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 22.7 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดคือเดือนเมษายน ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 41.4องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ 12.4องศาเซลเซียสควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานี   แบ่งออกเป็น 3ฤดูกาลดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น เฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ำทำให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ ต่อจากนั้นจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม แต่เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้อุณหภูมิจึงลดลงเพียงเล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป 
    สายการบินที่มาลงสุราษฎร์ธานี เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทั้งหมด 18 เที่ยวบิน ต่อวัน มีเที่ยวบินให้บริการจากทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองใช้เวลาบินโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 10 นาทีระยะทางรวม 545 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีคือ ไทยสมายล์ (Thai Smile)
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีได้แก่ แอร์เอเชีย (AirAsia) ไทยแอร์เอเชีย(Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และ นกแอร์ (Nok Air)
 • สายการบินอื่นที่มีเส้นทางบินที่ไม่ใช่เที่ยวบินตรงไปสุราษฎร์ธานี คือ การบินไทย (Thai Airways)วิธีการเดินทางในสุราษฎร์ธานี
  • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์ สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
  • รถตุ๊กตุ๊กเป็นรถยนต์ 4 ล้อ ใช้เดินทางภายในตัวเมือง ค่าบริการ 20 บาท ตลอดสาย หรือเช่าเหมาคันไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
  • รถสองแถวให้บริการวิ่งรอบเมือง ท่าจอดรถอยู่ภายในตลาดเกษตร 1 และ ตลาดเกษตร 2ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.อัตราค่าโดยสาร คนละ 20  บาท ตลอดสาย
  • รถตู้ปรับอากาศ วิ่งระหว่างสนามบินกับตัวเมือง ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80 บาทต่อคน 
  • เรือเฟอร์รี่ เป็นการเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยท่าเรืออยู่ที่อำเภอดอนสักห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 60 กิโลเมตร  มีเรือให้บริการอยู่หลายบริษัท อัตราค่าโดยสารแตกต่างกันไป
  • รถแท็กซี่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยมีรถแท็กซี่จำนวนมากให้บริการ แต่การคิดค่าบริการส่วนใหญ่จะเป็นอัตราเหมา 
  • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการทั่วไปภายในตัวอัตราค่าโดยสารตามระยะทางราคารอบเมืองอยู่ที่ 30-50 บาท สามารถเหมาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับการต่อรอง
  • รถเช่าเป็นวิธีการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวก โดยเฉพาะบนเกาะสมุย มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ามีให้เช่าทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์โดยค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นที่วันละ 250 บาท และค่าเช่ารถยนต์เริ่มต้นที่วันละ 750 บาท
  ที่เที่ยวสำคัญสุราษฎร์ธานี
   1. 1.เขื่อนรัชชประภา (Ratchaprapa Dam) เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสกโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ภูเขาหินปูน และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมห้ามพลาดของที่นี่ คือ ล่องเรือท่องทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์อยู่ในช่วงบริเวณที่เรียกว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ซึ่งเต็มไปด้วยแท่งเขาหินปูนใหญ่น้อยท่ามกลางสายน้ำใสแจ๋ว มี “เขาสามเกลอ” ยอดเขาเล็กๆ 3 ยอด เป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนแห่งนี้ โดยมีเขาอินเดียนแดงอยู่ใกล้ๆ อีกจุดที่น่าสนใจคือหน้าผาหญิงสาว ดื่มด่ำบรรยากาศให้เต็มอิ่มด้วยการนอนแพเขื่อน ซึ่งมีทั้งแพนางไพรและแพคลองดะ ซึ่งเป็นบริการของทางอุทยาน ส่วนแพ 500 ไร่ ซึ่งเป็นเอกชนจะหรูหรามีสระว่ายน้ำให้บริการอีกต่างหาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดฟินอีกเช่น ล่องเรือยามเช้า ชมทะเลหมอก ดูนกเงือก เที่ยวถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำประกายเพชรและถ้ำปะการังที่งดงามไปด้วยหินงอกหินย้อยลักษณะคล้ายปะการังในทะเลเล่นน้ำ พายเรือคายัก ล่องเรือเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ กระทิง ช้าง หมูป่า ค่างแว่นถิ่นใต้ พลาดไม่ได้กับควนคางคกจุดเช็กอินUnseenแห่งใหม่ของเขื่อนเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ใกล้เคียงกับแพนาไพร ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะให้มีระเบียงชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม แถมยังกางเต็นท์นอนนับดาวได้อีกด้วย ที่สำคัญ สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีได้ตลอดทั้งปี
   2.  2.วัดพระบรมธาตุไชยา  ((Wat Phra Borommathat Chaiya) วัดพระบรมธาตุไชยา หรือชื่อเต็มว่าวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอไชยาห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 54 กิโลเมตร   องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานของอาณาจักรศรีวิชัย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง วัดพระบรมธาตุไชยานับเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสงฆ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาและยังเป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ อันได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลาอีกด้วยจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำกองและผ้าพันคอลูกเสืออีกด้วย และสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีได้ตลอดทั้งปี
   3. เกาะสมุย (Samui Island) เกาะสมุยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปรียบได้ดังสวรรค์กลางอ่าวไทย เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่อุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายขาวน้ำทะเลใสชื่อดังหลายแห่ง เช่น หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม หาดเชิงมน หาดบางรักษ์ หาดลิปะน้อยหาดบางผุด หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอนซึ่งเป็นหาดที่คึกคักมากที่สุดของเกาะสมุย เพราะเป็นหาดที่เรือเฟอร์รี่จะเข้ามาจอดเทียบท่า และยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ อย่างเกาะพงันหรือหมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่าและเกาะนางยวน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกหินลาด เกาะวัวตาหลับ น้ำตกขุนศรี น้ำตกลาดวานร ไฮไลท์ห้ามพลาดคือ จุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน และยังมีทางเดินให้ลงไปสัมผัสชายหาดเบื้องล่างได้อีกด้วย  นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานี เพื่อชมธรรมชาติอันงดงามของสมุยได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานี คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีมรสุมและคลื่นลมแรง เหมาะสำหรับการเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง
   4.  4.หินพัด ((Hin Pad) หินพัด หรือบางทีชาวบ้านก็เรียกว่า หินตั้ง Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่ที่บ้านยวนสาว ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคมเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ราว 10 คนโอบ ตั้งตระหง่านอยู่บนลานผาหินฐานของหินพัดกว้างราว 30 เซ็นติเมตร ส่วนด้านบนกว้างออกและสูงถึง 6 เมตร ส่วนฐานเห็นรอยแยกขาดออกจากลานหินโดยรอบ สามารถมองทะลุผ่านได้ลักษณะเดียวกับ พระธาตุอินแขวน ในประเทศพม่า เชื่อกันว่าเมื่อเอามือสัมผัสหินและโยนเหรียญที่ฐานที่มีช่องโหว่แล้วขอพร จะประสบความสำเร็จทั้งด้านความรักและหน้าที่การงาน มีบริเวณที่ตั้งของหินมหัศจรรย์มีลานกว้าง รอบด้านเป็นผืนป่าเขียวขจี เป็นจุดชมทัศนียภาพบริเวณโดยรอบของอำเภอคีรีรัฐนิคมและเขตอำเภอบ้านตาขุนได้อย่างสวยงาม สามารถชมได้ทั้งภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก อีกทั้งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ชุมชนบ้านยวนสาว-หินพัด ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วยด้วย นอกจากนี้หินพัดยังถือว่าเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่ออย่างเขื่อนรัชประภาและอุทยานแห่งชาติเขาสก ที่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปตามแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางต่อเนื่องได้อย่างสะดวก
   5.  ชุมชนลีเล็ด (Lilet Village)  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน  เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนามนามว่า  ป่าอเมซอนเมืองไทยเพราะมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ถึง 7,818 ไร่ ในอดีตแต่ละหมู่บ้านจะใช้เส้นทางทางน้ำในการสัญจรไปมา ซึ่งนับว่ามีเป็นร้อยสาย(แม่น้ำ ลำคลอง ลำบาง ลำคู ลำร่อง)ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนมะพร้าวและทำประมงพื้นบ้าน อีกทั้งทำนากุ้งร่วมด้วยสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนได้จากการนั่งเรือหางยาวไปตามทางน้ำคลองร้อยสายที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นต้นจาก แสมดำ โกงกาง รวมไปถึงต้นลำพูกว่าล้านต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งสัมผัสชีวิตของชุมชน ความเป็นมิตรของชาวบ้าน พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาอันหลากหลายรวมถึงการแสดงของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวงกลองยาวแบบฉบับดั้งเดิม หรือการรำสุพวารีนารีที่เล่าถึงชีวิตริมแม่น้ำลำคลองของคนพื้นถิ่นพร้อมกับรับประทานอาหารถิ่นที่สดใหม่จากธรรมชาติ และสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีได้ตลอดทั้งปี
  บทความที่เที่ยวสุราษร์ธานี  6 ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี ดีต่อใจใกล้สนามบิน ไปถึงถิ่นต้องแวะก่อนกลับ! 10 ที่เที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี อัญมณีแห่งภาคใต้ที่คุณต้องทึ่ง! แบกเป้เที่ยวเกาะเต่า 3 วัน 2 คืน มันส์แค่ไหนไปดู   กิจกรรมที่ต้องทำในสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นทริปด้วยการชมวิวยามเช้าที่เขาโกเตงจุดชมวิวในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานแขวน สะพานข้ามคลองพะแสง ชมพูเขาทรายเหมืองแกะอำเภอบ้านนาสาร ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำน้ำตกผาแดงการนั่งจิบกาแฟสัมผัสบรรยากาศริมคลอง ล่องเรือคลองร้อยสายดูหิ่งห้อย ณ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ เที่ยวชมน้ำตกดาดฟ้า น้ำตก 10 ชั้นที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในสุราษฎร์ธานี ตื่นตาตื่นใจกับเจดีย์ลอยฟ้าในอุทยานธรรมเขานาในหลวงเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้าทายที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานศึกษาเส้นทางพระธรรมของท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอันเก่าแก่ ชมวิวพระอาทิตย์ที่หาดบ้านใต้ล่องแพไม้ไผ่ที่คลองแสง เที่ยวชมป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดแหล่งน้ำผุดกลางป่าใหญ่ที่บ้านทำเนียบชิมติ่มซำเจ้าเก่าชื่อดังที่ เสรีแต่เตี้ยม ติ่มซำ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สวนลุงสงค์ล่องแพไม้ไผ่ในคลองสกที่ตัดผ่านผืนป่า ชมวิวเขาหินปูนรูปทรงแปลกตาแวะช้อปผ้าไหมเป็นของฝากที่หมู่บ้านตลาดพุมเรียง ถ่ายรูปบรรยากาศยามเช้าที่อุทยานธรรมกลางหุบเขา     เทศกาลที่สำคัญในสุราษฎร์ธานี
  1. ประเพณีชักพระ (Chak Phra Festival) ประเพณีท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังวันออกพรรษา รวมแล้วเป็นเวลากว่า 9 วัน 9 คืน ด้วยความเชื่อมาแต่โบราณกาลว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมืองทั้งทางบกและทางน้ำโดยทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขึ้นบุษบกหรือพนมพระตกแต่งอย่างสวยงาม ให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่ไปบำเพ็ญกุศลและสมโภช เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะการประกวดเรือพระและเเข่งเรือยาวที่ลำนำตาปี ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการแสดง แสง สี เสียง บนพื้นน้ำแม่น้ำตาปี มีการจุดพลุเป็นประจำทุกคืนอย่างยิ่งใหญ่ จองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่ได้ในเดือนตุลาคมของทุกปี
  2.  เทศกาลดนตรีนานาชาติสมุยแจ๊สเฟสติวัล (Samui International Music Jazz Festival) งานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวมเอาสุดยอดนักดนตรีระดับมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,000 คนอาทิ เนเธอร์แลนด์ ไทย สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่นฯลฯ มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ต อย่างเต็มรูปแบบบนเวทีริมชายหาดบนเกาะสมุย จัดเต็มตลอดทั้ง 8 วัน โดยเทศกาลนี้มีต้นแบบการจัดงานจากเมืองอัมเมอร์สฟอร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สมาอย่างยาวนาน ซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้รักเสียงเพลงแจ๊ส ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยและนักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่ได้มีโอกาสร่วมแสดงดนตรีกับศิลปินชั้นนำระดับโลกอีกด้วย ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเกาะสมุย เพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางคนรักเพลงแจ๊ส ที่สามารถเพลิดเพลินกับดนตรีแจ๊สที่คนทั่วโลกชื่นชอบ พร้อมทั้งสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยไปพร้อมๆ  กัน จองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีเพื่อเทศกาลแห่งความสุขนี้ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี
  3.  การแข่งขันเรือใบสมุยรีกัตต้า (Samui Regatta) การแข่งขันเรือใบระดับภูมิภาคเอเชียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกได้รับขนานนามว่าเป็นทรอปิคอล รีกัตต้าโดดเด่นด้วยการมีทัศนียภาพของเส้นทางการแข่งขันที่สวยงามมากเหมาะแก่การล่องเรือใบรายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์เกาะแก่งและความสวยงามของทะเลฝั่งอ่าวไทย และยังเป็นสนามการแข่งขันที่มีความท้าทายอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมงานเทศกาลนี้ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ณ บริเวณหาดเฉวง ของเกาะสมุย เป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่งขันเอเชียนยอช์ท กรังด์ปรีช์ (Asian Yachting Grand Prix) และเป็นสนามแข่งขันแมตช์สุดท้ายจากทั้งหมด 5 สนามในแต่ละปีมีเรือใบเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ลำ และผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลกโดยสมุยรีกัตต้าได้เป็นเจ้าภาพสนามการแข่งขันสุดท้ายนี้มากกว่า 10 ปี

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม