โปรโมชั่น ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรารายการที่บันทึกการจองของฉัน
THB

เข้าสู่บัญชีของคุณ

ยังไม่มีบัญชี?
ลงทะเบียน
หรือล็อกอินด้วย:

กรุณายืนยันตัวตน

เราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเดิมในการเข้าสูู่ระบบ กรุณายืนยันบัญชีของคุณ โดยเลือกช่องทางที่ต้องการให้เราส่งรหัสยืนยันให้:

1
2

ตั๋วเครื่องบินไป Mae Sot (MAQ)

จองตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน + โรงแรม
บริการรับส่งสนามบิน
ข้อมูลทั่วไปแม่สอด

แม่สอด (Mae Sot) หากใครอยากจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เรามาดูข้อมูลของแม่สอดกันบ้าง แม่สอดนั้นไม่ใช่จังหวัด แต่เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก สูงกว่าระดับน้ำทะเล 215 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร  ใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดตาก รองจากอำเภออุ้มผาง และอำเภอสามเงา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก 86 กิโลเมตรมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอแม่ระมาด  ทิศใต้มีอาณาเขตติดกับอำเภอพบพระ  ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเมืองตาก  โดยมีเทือเขาถนนธงชัยเป็นแนวกั้นเขต ทิศตะวันตกอาณาเขตติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นกั้นพรมแดน  สภาพพื้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันซับซ้อนสลับกับหุบเขาแคบๆ ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเป็นที่ราบประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่อำเภอ และประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกครองไปด้วยป่าโปร่งป่าดงดิบและป่าสน ภูเขาบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนธงชัยที่ต่อลงมาจากทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ่านจังหวัดตากและอำเภอแม่สอด ลงไปจนเชื่อมต่อกับทิวเขาตะนาวศรี จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำเมย ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า อยากไปเที่ยวแม่สอด แต่ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ต้องห่วง เพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอดได้แล้ววันนี้

แม่สอด เป็นอำเภออยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ำปิงในจังหวัดตาก ประวัติความเป็นมามีหลักฐานว่าเมื่อประมาณ 120 ปีที่ล่วงมา หรือประมาณปี พ.ศ. 2404 – 2405 บริเวณที่ตั้งอำเภอหรือชุมชนใหญ่ของอำเภอในปัจจุบันนี้ ได้มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านพะหน่อแก” ต่อมามีคนไทยจากถิ่นอื่นหลายท้องที่ทางภาคเหนือ พากันอพยพลงมาทำมาหากินในบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชาวกะเหรี่ยงเจ้าของถิ่นฐานเดิมซึ่งไม่ชอบอยู่ปะปนกับชนเผ่าอื่นต้องพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น หมู่บ้านแห่งนี้ได้เจริญขึ้นตามลำดับ จนทางราชการได้ย้ายด่านเก็บภาษีอากรจากบ้านแม่ละเมา มาอยู่ที่หมู่บ้านพะหน่อแกแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ. 2441 ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นอำเภอ เรียกชื่อว่า “อำเภอแม่สอด” ให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาเมื่อมีการมีการ ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอดจึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดตากจนถึงทุกวันนี้

แม่สอด เป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า จึงทำวัฒนธรรมของเมืองพม่าเข้ามาแทรกซึมอยู่มาก  แม่สอดเป็นเมืองมีคนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทยและคนพม่าอาศัยอยู่ร่วมกันมากมาย จึงทำให้แม่สอดเป็นเมืองที่มีความงดงามของวัฒนธรรมสองชายแดน  มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ได้สัมผัสมากมาย เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์ของภูเขา  รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อภายในจังหวัด มีทั้งตลาดเช้า บ่าย เย็นจนถึงกลางคืน ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินตลอดวัน เมืองเล็กๆ แห่งนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อ ร้านกาแฟสุดชิลบรรยากาศสุดโรแมนติกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอดอีกมากมายหลายร้านหลากสไตล์การตกแต่งอีกด้วย

 

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

 

ฤดูกาลของแม่สอด 

ลักษณะอากาศของแม่สอด ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกทั่วไป เนื่องจากแม่สอดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอากาศ จึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวอากาศอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีวัดได้  17.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียสเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปีเคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 44.0 องศาเซลเซียส  ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่ำ สุดวัดได้ 0.8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด

แม่สอดแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม
 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปี
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย  อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน

 

สายการบินที่มาลงแม่สอด 

  • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – แม่สอด มีบริการ 37 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินดอนเมือง  ให้บริการ เที่ยวบินในวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ระยะทาง 376 กิโลเมตร

 

 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินแม่สอด คือ นกแอร์ (Nok Air)  

 

 

วิธีการเดินทางในแม่สอด

 • รถสองแถว ให้บริการรับส่งในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอใกล้เคียง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ราคาบริการ 10-15 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในตัวเมืองที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองแม่สอดมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ รถตู้ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก

 

ที่เที่ยวสำคัญในแม่สอด

 1. 1. ศาลเจ้าพ่อพระวอ (Phawo Shrine) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่แม่สอดมาหลายร้อยปี ตั้งอยู่บนเนินเชิงเขา ถนนสายตาก-แม่สอด บริเวณกิโลเมตรที่ 61-63 ก่อนถึงอำเภอแม่สอดประมาณ 17 กิโลเมตร พะวอเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงหรือปกากะญอที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้ง ให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา ซึ่งลักษณะของ เจ้าพ่อพะวอ นั้น ร่างกายกำยำ สูงใหญ่ ถือง้าวเป็นอาวุธประจำตัว และมีใบหน้าที่ดุดัน มีการเล่าขานถึงวีรกรรมของท่านเจ้าพ่อพะวอ ที่คอยปักหลักต่อสู้กับชาวพม่า อย่างกล้าหาญและเสียสละชีพ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา แต่เดิมนั้นศาลพะวออยู่ที่เชิงเขาด้านทิศเหนือ ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2507 ได้มีการสร้างศาลจตุรมุขขึ้น และอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อพะวอและนักรบทั้งหลายมายังศาลใหม่ บริเวณเชิงเขาบนผาสูงทางด้านทิศใต้ ทั้งยังได้จัดสร้างรูปหล่อสำริดขนาดเท่าตัวจริงอีกด้วยด้วย ซึ่งประชาชนนิยมนำพวงมาลัยไปแขวนไว้ตรงมือของท่าน    และด้วยเหตุที่ท่านเป็นนักรบจึงชอบเสียงปืน ผู้ที่มาสักการะจึงมักจุดประทัดถวาย ศาลเจ้าพ่อพะวอเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยในแม่สอดและใกล้เคียงรวมถึงชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในฝั่งเมียนมาร์ด้วย สิ่งที่นำมาถวายจะเป็นรูปปั้นไก่ชน เชื่อกันว่าเจ้าพ่อพะวอ สามารถดลบันดาลความสุข ความสำเร็จ ความนิรันตรายทั้งปวงได้ ด้านช้างศาลเจ้าพ่อพะวอเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ มีภาพจิตรกรรมประดับฝาผนังหลายภาพ ศาลเจ้าพ่อพะวอจะมีงานบวงสรวงประจำปี ทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
 2. 2. วัดไทยวัฒนาราม (Wat Thai Wattanaram) เดิมชื่อวัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบไทยใหญ่ของพม่า จึงมีความงดงาม และวิจิตรบรรจง  โดดเด่นด้วยวิหารพระมหามุนี  หลังคาเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลายชั้น แต่ละชั้นประดับลวดลายต่างๆ ตามศิลปะพม่า ฐานของหลังคาวิหาร ประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ โดยรอบ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่ององค์ใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนีองค์จริง และยังมีเจดีย์โกนวิน  เป็นเจดีย์มอญทรงเครื่องสีทองตั้งอยู่ด้านซ้ายของวิหารพระมหามุนี ล้อมรอบด้วยกำแพงสีขาว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดทั้งองค์พระนอนประมาณ 40เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโล่งด้านหลังของวัด ส่วนศาลาการเปรียญนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวทรงเครื่องศิลปะแบบพม่า ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจำลองเป็นแผนที่ทวีป และมีการหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้ แสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพระมารดา  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่าทั้งแบบทรงเครื่อง และไม่ได้ทรงเครื่อง จำนวนมากอยู่สองด้านของพิพิธภัณฑ์  วัดไทยวัฒนารามแห่งนี้จะมีท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดเป็นพม่า และมีภายในวัดมีบรรยากาศไม่แตกต่างจากฝั่งพม่า นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอดเพื่อเที่ยวชมได้ เพราะอยู่ในตัวอำเภอแม่สอดไม่ไกลจากด่านชายแดนและตลาดริมเมย
 3. 3. น้ำพุร้อนแม่กาษา  (Mae kasa Hot Spring) แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังชองหมู่บ้านแม่กาษา หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว ที่ตำบลแม่กาษา ห่างจากแม่สอดไปทางอำเภอเมื่อย่างเท้าเข้าสู่หมู่บ้านแม่กาษา นักท่องเที่ยวจะได้กลิ่นกำมะถันอ่อนๆ และมีไอน้ำจางๆ ลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ข้างหมู่บ้าน ซึ่งมีบ่อน้ำร้อน 2 บ่อ บ่อใหญ่ประมาณ 2 เมตร บ่อเล็กกว้าง 1 เมตร และมีธารน้ำร้อนมารวมกับธารน้ำเย็น ที่บ่อจะเห็นฟองเดือดของน้ำได้ชัดเจน อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส  ธารน้ำร้อนที่พุ่งออกมาผสมกับน้ำจากผิวดินที่เป็นน้ำเย็น เกิดเป็นธารน้ำอุ่น สามารถต้มไข่ได้ทั้ง 2 บ่อ นอกจากนี้ยังมีนวดแผนไทยและมีห้องอาบน้ำร้อนให้บริการอีกด้วย  ใกล้ๆ กันยังมีบ่อน้ำร้อนโป่งคำราม หรือในอีกชื่อที่สุดเก๋ไก๋ว่า “อโรคยาศาลโป่งคำราม” ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นในถังไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่น ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นกำมะถัน แถมยังแยกส่วนสำหรับชายและหญิงชัดเจน เชื่อกันว่าเมื่อหลายล้านปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นปล่องภูเขาไฟ ทำให้ใต้ดินยังคงมีความร้อนขนาดที่ทำให้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาได้ และบางครั้งในช่วงกลางคืนจะมีเสียงน้ำเดือดจากใต้ดินขึ้นมา เป็นที่มาของชื่อโป่งคำรามนั่นเอง จุดเด่นของน้ำแร่โป่งคำราม คือ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน และจากการวิจัยยังพบว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีต่อสุขภาพ เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งดีต่อสุขภาพและผิวพรรณ ช่วยให้บรรเทาอาการของโรคกระดูกบางโรคได้และช่วยระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอาการเมื่อยล้าต่างๆ ได้ นอกจากแช่น้ำแร่แล้ว ยังมีสูตรพอกโคลนเพื่อให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โดยใช้โคลนจากโป่งที่เป็นโคลนละเอียดจนแทบจะเหมือนทราย ผสมกับน้ำมะขาม น้ำผึ้งป่า น้ำแร่ธรรมชาติ นำมาผสมกันตีให้ฟูแล้วพอกตัว พอกหน้า ก่อนที่จะไปแช่ในน้ำร้อน
 4. ตลาดดอยมูเซอ (Doi Muser Market) ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง 105   สายตาก-แม่สอด จัดว่าเป็นตลาดสดของชาวไทยภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะจำนวนร้านค้าแผงลอยและจำนวนความหลากหลายของสินค้าเกษตรภายในตลาด เรียกว่ามีเยอะแยะละลานตาไปหมด ตลาดดอยมูเซอในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ตลาด แบ่งเป็นตลาดเก่าและตลาดใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกันแค่ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ลักษณะของตลาดดอยมูเซอเก่าจะเป็นตลาดในแนวยาวเรียงรายขนานไปตามถนนสายหลัก ซึ่งบรรยากาศจะคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยภูเขา ชาวบ้านในแถบนั้น รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนมาจับจ่ายสินค้ากันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับตลาดดอยมูเซอใหม่ที่มีชีวิตชีวาแทบไม่ต่างกัน จะต่างกันก็แค่จำนวนร้านค้า และปริมาณสินค้าในตลาดที่มีมากกว่าตลาดเก่า แถมด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า พร้อมพื้นที่จอดรถเป็นสัดส่วน สามารถเดินเลี้ยวซอกแซกไปตามซอยนั้นซอยนี้ได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดดอยมูเซอก็คือ อัธยาศัยอันดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นธรรมชาติไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆ   สำหรับสินค้าที่มีขายอยู่ในตลาดมูเซอส่วนใหญ่จะเป็นของจำพวกผักและผลไม้ เมืองหนาวสดๆ อาทิ พริกกะเหรี่ยง บัวหิมะ ฟักเขียวชาวเขา เผือกหอมดอย ข้าวกล้องดอย ลูกพลับ สตรอเบอรี่ เป็นต้น ส่วนสินค้าจำพวก น้ำผึ้งป่า เห็ดหลินจือ สมุนไพรต่างๆ หรือแม้กระทั่งเนื้อหมูป่าที่มีให้เห็นเยอะมาก นอกจากผลหมากรากไม้ที่ชาวเขาตั้งใจปลูกมาขายแล้ว สินค้าจำพวกผ้าทอมือลวดลายสวยงาม กระเป๋า เสื้อผ้า ก็มีให้เลือก รวมถึงใบชา เมล็ดกาแฟ ข้าวดอย และของแห้งของฝากที่เราอาจเลือกซื้อติดมือกลับบ้านไปเป็นของฝากก็ดี หรือจะเก็บไว้กินเองก็ยังได้
 5. 5. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (Namtok Pha Charoen National Park) ใครที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด แล้วแนะนำให้ลองไปเที่ยวที่เที่ยวแม่สอดแห่งนี้ดู เพราะว่าเป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอด ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา  แหล่งท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ได้แก่ น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีระดับชั้นลดหลั่นลงมาถึง 97 ชั้น รอบๆ บริเวณน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบน้ำตก ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอดจะได้ชมความงดงามของดอกกระเจียวสีส้ม ชื่อพันธุ์ฉัตรทอง เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัดตากเพียงแห่งเดียว น้ำตกป่าหวาย น้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำห้วยและน้ำผุดที่ขึ้นมาจากรูใต้ดินหรือน้ำซับ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำอุ้มเปี้ยม มีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น ความสวยงามอยู่ที่กระแสน้ำตกไหลลงกระทบก้อนหินสีแดง ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ป่าไม้ธรรมชาติที่เขียวร่มรื่น จะมีต้นหวายขึ้นตามแต่ละชั้นของน้ำตก จึงเรียกน้ำตกป่าหวาย ภายในบริเวณน้ำตกแห่งนี้ยังมีน้ำตกพิศวง ที่มีลักษณะเป็นหลุมยุบลึกและมีน้ำตกไหลลงไป เสมือนกับน้ำไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนน้ำตกสายฟ้าหรือน้ำตกสายรุ้งมีต้นกำเนิดจากห้วยน้ำหนักมีน้ำตลอดปี น้ำตกมีความสวยงามตามธรรมชาติและละอองน้ำกระทบแสงแดดเป็นรุ้งกินน้ำ บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาดอยเกี๊ยะ เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ถ้ำเสือ ลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดิน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปแปลกๆ เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวหน้ายักษ์ ค้างคาวมงกุฎ และตุ๊กแกป่า  จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ เป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,018 เมตร ในฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอกตามหุบเขาและทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างสุดลูกหูลูกตา  

 

เทศกาลที่สำคัญในแม่สอด

 1. 1. เทศกาลคเณศจตุรถี (Ganesh Chaturthi) จองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด แล้วอย่าลืมเช็คปฎิทินไปเที่ยวเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาองค์พระพิฆเนศ ที่เหล่าชมรมคนรักพระพิฆเนศทั่วประเทศ ทั่วโลกจะพร้อมใจกันจัดงานพิธีคเณศจตุรถี เนื่องในวันประสูติของพระพิฆเนศ ในช่วงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า พระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้จึงมีการจัดพิธีกรรมบูชา และการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่ เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมือง และมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรเสริญถึงองค์พระพิฆเนศ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอแม่สอด   และนำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลใหญ่ บริเวณวงเวียนเล็ก หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ซึ่งทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสะดือมังกร ควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองและท้องถิ่นสืบไป นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เพื่อกราบสักการะขอพรองค์พระพิฆนเศวร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงาน ได้ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
 2.  2. เทศกาลอาหารบนดอย   (Doi Food Festival) ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมกิน ช้อป เที่ยวตามรอยอาหารถิ่นบนดอยอันขึ้นชื่อของแม่สอด ซึ่งเป็นอาหารสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็น  เส่งเผ่ ข้าวเหนียวแดงกวน   โรตีโอ่งเช้า   ขนม “โก้คลิ” ขนมของชุมชนเลี้ยงช้างชาวปกาเกอะญอ การออกร้านจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้า OTOP จากอำเภอต่างๆ และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน และการแสดงชนเผ่าจากวิทยาลัยโพธิวิชาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงอีกหลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ณ ถนนคนเดินไนท์บาร์ซาแม่สอด
 3. 3. ประเพณีตักบาตรตอนบ่าย (Afternoon Food Offerings to the Monks) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แล้อุปั๊ดตะก่า   ประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในโลกของชาวไทใหญ่ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอแม่สอด และได้สืบทอดมากว่า 100 ปี เป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธของคนเชื้อสายไทใหญ่ในแม่สอด  คำว่า “แล้อุปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธจากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นในหนึ่งวันก่อนวันเข้าพรรษาของทุกปี  หรือ ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 โดยจัดขึ้น ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน อำเภอแม่สอด   ถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เข้าร่วมในขบวนจะต้องเป็นชายที่นุ่งขาวเท่านั้น ห้ามมิให้หญิงเข้าร่วม แต่ก็สามารถเดินร่วมชมตามหลังขบวนได้ การแห่จะเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีสีสันจากขบวนตุงที่หลากหลายสี เป็นทิวแถวสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ของคนไทใหญ่ คือการ “รำโต” หรือชาวบ้านเรียกว่า “รำกินกะร่า” หรือเรียกว่าการรำสิงโตนั่นเอง สำหรับของที่รับมาจะนำขึ้นถวายแด่พระพุทธ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ วิหารและพระประธานบนกุฏิสงฆ์ แล้วนำข้าวของมาแยกออกให้เป็นประเภทเดียวกัน เพื่อใช้ตามกิจของวัดในตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งการแห่รับข้าวพระพุทธนี้จะมีทุกวันโกนตลอดเทศกาลพรรษา 3 เดือน มี 13 ครั้ง แต่ระหว่างช่วงกลางพรรษา ในวันเพ็ญเดือน 10 จะเป็นพิธีถวายข้าวพระพุทธครั้งใหญ่ประจำปี   

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ

เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย
Getting To and From the Airport
Finding a ride to or from the airport in Mae Sot can be a challenge. Luckily, now you can book your airport transport in advance with the Traveloka app. Partnering only with trusted transportation providers, we ensure your airport trip to be worry-free. Take a look at our various transport options and find one that best suits your needs.

เส้นทางยอดนิยม

ต้องการความช่วยเหลือ?