ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Nan (NNT)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่านจังหวัดน่าน (Nan) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ668กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ11,472ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดจังหวัดอุตรดิตถ์ทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ทิศใต้ติดจังหวัดอุตรดิตถ์ลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ด้านเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ ส่วนพื้นที่ราบอยู่ทางด้านตะวันออกตามแนวฝั่งแม่น้ำ พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงจากเหนือไปใต้ ภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูแว เขตอำเภอปัว ซึ่งอยู่ติดชายแดนลาว ภูคาเป็นดอยที่สูงที่สุดอยู่ในอำเภอปัว สูงถึง 1,980 เมตร ดอยผากิ อยู่ในเขตอำเภอบ้านหลวง ติดกับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดเชียงราย แม่น้ำที่สำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดของชาวน่าน คือ แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก ไปบรรจบกันแม่น้ำปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ไม่อยากเสียเวลานั่งรถไปน่านนานๆ ก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปน่านกันได้   น่าน เมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรีหรือนันทบุรีศรีนครน่านหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในบริเวณจังหวัดน่าน เช่น เครื่องมือหิน กลองสัมฤทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีศพสำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ เป็นเครื่องยืนยันว่าดินแดนนี้มีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18ขุนน่านและขุนฟอง ได้นำผู้คนอพยพจากตอนบนของแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานยังที่ราบลุ่มตอนบนของแม่น้ำน่าน ใกล้กับเทือกเขาดอยภูคา และในปี พ.ศ. 1902 เจ้าพระยาการเมืองย้ายเมืองไปยังเวียงภูเพียงแช่แห้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำในปี พ.ศ. 1911 เจ้าพระยาผากองบุตรของเจ้าพระยาการเมืองได้ย้ายเมืองมายังฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นเมืองน่านในปัจจุบันนครเมืองน่านกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 หลังจากเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าเมืองน่านองค์สุดท้ายถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2474 จึงยกเลิกระบบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครนับแต่นั้นเป็นต้นมา   จังหวัดน่านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร ท้องทะเลแห่งขุนเขา สายลมหนาวและสายหมอก ที่พัดผ่านทุ่งข้าวสีเหลืองทอง ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้จองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อมาสัมผัสกับความสดชื่นและเขียวชอุ่มของวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนตระการตา นอกจากนี้ น่านยังมีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นเสน่ห์เป็นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาติอันสวยงามอย่างไม่ขาดสาย    เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดน่านได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)   ฤดูกาลของน่าน ลักษณะอากาศของจังหวัดน่านขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล2 ชนิดคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไปกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกทั่วไป และเนื่องจากจังหวัดน่านอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 25.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงที่สุด 44.1 องศาเซลเซียสส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนธันวาคมและมกราคมอุณหภูมิต่ำที่สุด 1.0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปน่าน น่านแบ่งออกได้เป็น3 ฤดูดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปีและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยอากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งแล้งเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม 
สายการบินที่มาลงน่าน
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ น่าน มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทั้งหมด 49 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์มีเที่ยวบินให้บริการจากทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองใช้เวลาบินโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง15นาทีระยะทางรวม 544 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังสนามบินน่านได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) และไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)
  วิธีการเดินทางในเมืองน่าน
 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์ สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถสองแถว ให้บริการในเขตตัวเมืองน่าน  ราคาค่าโดยสารคนละ 8 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถแท็กซี่เมืองน่านมีรถแท็กซี่ให้บริการประมาณ 10 คัน สามารถโทรเรียกผ่านศูนย์ได้ที่  089-263-1281 ให้บริการ 24 ชั่วโมงค่าโดยสารตามระยะทางมีราคากำหนดไว้ชัดเจน
 • รถสามล้อถีบ สามล้อโบราณซึ่งปัจจุบันมีให้บริการเพียงไม่กี่คัน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมน่านฟ้า อัตราค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 20 บาท
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีให้บริการทั่วเมืองน่าน ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 10บาท
 • รถเช่าในตัวเมืองน่านมีรถให้เช่าทั้ง รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
  ที่เที่ยวสำคัญน่าน
 1. 1.วัดพระธาตุแช่แห้ง (WatPhra That Chae Hang) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอภูเพียง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปีพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองนครน่านโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงิน และพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการเมืองเสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย หรือวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันองค์พระธาตุเป็นแบบล้านนาไทย เป็นเจดีย์ทรงระฆัง โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่านวิหารพุทธไสยาสน์ซึ่งอยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะงดงามชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้เดินทางไป ชุธาตุหรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ไร้โรคภัยและยังเป็นพระธาตุประจำปีเถาะหรือปีนักษัตรกระต่ายด้วย ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 จองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อร่วมงานได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
 2.  2.ดอยตีดู้ว์ (Doi Tee Doo) อันซีนแห่งใหม่ จุดชมทะเลหมอกใกล้ตัวเมืองน่าน หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้งบนยอดดอยสูงประมาณ 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 28 กิโลเมตรคำว่าดอยตีดู้ว์เป็นภาษาของชาวเขาเผ่าม้ง แปลว่า ใกล้ขอบฟ้า จัดทำขึ้นโดยชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นจุดพักรถริมทางไฮไลท์อยู่ที่จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ไผ่ยื่นไปในหุบเขา ตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกในยามเช้า และชมวิวพระอาทิตย์ตกในยามเย็นได้อย่างชัดเจนสวยงามสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เต็มอิ่มกับทิวทัศน์สวยงามด้วยภูเขาใหญ่น้อย ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว ที่นี่ยังมีลานกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปน่านได้มานอนดูดาวกันด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ทั้งโล้ชิงช้าม้งท้าทายสุดๆ เพราะอยู่ติดขอบเขา เดินชมไร่สตรอเบอร์รี่ ใส่ชุดชนเผ่าถ่ายรูป นั่งชิลที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร และอุดหนุนสินค้าเกษตรของชุมชนช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อเยี่ยมชมทะเลหมอก สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดคือ ช่วงฤดูหนาว
 3.  3.วังศิลาแลง (Wang Silalaeng) วังศิลาแลงตั้งอยู่ที่บ้านหัวน้ำ  ตำบลศิลาแลงอยู่ห่างจากตัวอำเภอปัวไปประมาณ 7 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับฉายาว่า แกรนด์แคนยอนเมืองปัวมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะช่องเขาแห่งนี้ จนเป็นร่องลึกและยาว ทำให้เกิดทัศนียภาพแปลกตารวมเป็นระยะทางมากกว่า 400 เมตร ประกอบด้วยวังน้ำและโตรกผาที่ธรรมชาติได้สร้างเป็นช่วงๆ ต่อกัน ทั้งหมด 4 วัง สามารถเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านเรียกขานกันมานานว่า “วังบอก” โดยเรียกตามลักษณะของหินที่เป็นช่องทรงกระบอก ว่ากันว่า วังแห่งนี้เป็น 1 ใน 13 รอยเลื่อนปัวมีภูมิลักษณ์แบบแก้วไวน์ (Y-glass) เมื่อกระแสน้ำกูนไหลผ่านหมุนวนกัดเซาะเป็นเวลานานหลายพันปี จึงทำให้หินเกิดเป็นทรงกระบอก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัง”เมื่อชาวบ้านอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้านหัวน้ำในปัจจุบัน ก็ได้สร้างเป็นฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร จึงเรียกได้ว่า แม่น้ำกูน หรือ วังศิลาแลงแห่งนี้ เป็นแม่น้ำที่ไหลเลี้ยงชาวตำบลศิลาแลงมาเป็นเวลาช้านานช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อเยี่ยมชมวังศิลาแลงคือช่วงฤดูร้อน ที่น้ำใสแจ๋วลงเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน
 4.  4.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (Sri Nan National Park)  ตั้งอยู่ที่อำเภอนาน้อย  เป็นอุทยานฯ ที่มีเทือกเขาสวย ๆ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีจุดชมวิวทะเลหมอกหลายจุด อาทิ จุดชมวิวผาชู้ เป็นจุดชมวิวที่ติดกับถนนที่เป็นหน้าผาใหญ่โดดเด่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้ที่สวยงาม ตลอดจนโขดหินและหน้าผาต่างๆ และแม่น้ำน่านที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามที่ราบลุ่มอย่างงดงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในฤดูหนาวได้ด้วย ที่ดอยผาชู้ยังเป็นที่ตั้งของเสาธงชาติไทยที่มีสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศจุดชมวิวดอยเสมอดาว ลานกว้างสีเขียวที่โค้งไปตามสันเขาเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและพระอาทิตย์ตกในยามเย็นแบบพาโนรามา เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขาและเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าส่วนกลางคืนดวงดาวบนท้องฟ้าก็ส่องแสงระยิบระยับงดงามไม่แพ้ที่ใด บริเวณดอยเสมอดาวยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมบรรยากาศสวยงามอีกด้วยผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผาที่มีรูปร่างเหมือนสิงโตนอนหมอบอยู่ ตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ชมดวงอาทิตย์ตกดินอันงดงาม แถมยังมีเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติอีกด้วยอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีจุดกางเต็นท์ให้บริการทั้งหมด 3 จุด บริเวณยอดดอยเสมอดาว ยอดผาชู้ และลานป่าสน มีร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปน่าน
 5.  5.บ่อเกลือ (Bo Klua) อำเภอเล็กๆ กลางหุบเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตรมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวในโลก บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณ ผลิตเกลือไว้บริโภคและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้ ในอดีตมีบ่อเกลือหลายบ่อ ปัจจุบันแห้งไปหมด เหลืออยู่เพียง 2 บ่อเท่านั้น ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ำบางส่วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้านโดยการทำเหลือจะหยุดทำในช่วงเช้าพรรษาและจะทำอีกครั้งในช่วงออกพรรษาซึ่งชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีดั้งเดิม โดยน้ำเกลือจะถูกตักจากบ่อส่งผ่านมาตามท่อสู่บ่อพักน้ำของแต่ละบ้าน เมื่อน้ำเกลือถูกพักไว้ให้สิ่งปนเปื้อนตกตะกอนแล้วจึงตักน้ำมาต้มในกระทะอีกกว่า 4 ชั่วโมง จนเกลือตกผลึกค่อยตักขึ้นมาพักไว้ในชะลอมไม้ไผ่ที่แขวนอยู่ด้านบนให้สะเด็ดน้ำ แล้วค่อยนำเกลือไปเติมสารไอโอดีนก่อนบรรจุใส่ถุงพร้อมขายนอกจากนี้ยังได้มีการนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้า สบู่ดอกเกลือ ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปน่านได้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
   บทความที่เที่ยวเชียงใหม่   กิจกรรมที่ต้องทำที่น่าน น่าน เป็นอีกหนึ่งเมืองสงบและจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่เหล่านักเดินทางต่างใฝ่ฝัน สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปน่านได้ในทุกฤดูเพราะมีกิจกรรมหลายหลากไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ เยี่ยมชมโบราณวัตถุ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ถ่ายรูปกับซุ้มต้นลีลาวดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเยี่ยมบ้านเก่ารูปแบบล้านนาโบราณอายุเกือบ 200 ปี ที่โฮงเจ้าฟองคำชมนาขั้นบันไดที่โครงการปิดทองหลังพระ ล่องแก่งลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริมชมนาขั้นบันไดแปลงพืชผักเมืองหนาว หยอกล้อกับแกะขนฟูแบบใกล้ชิดที่โครงการฯ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง นอนโฮมสเตย์ จิบกาแฟชั้นดีพันธุ์อะราบิก้าที่สวนยาหลวง แวะร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเที่ยวชมแพะเมืองผีแห่งน่านที่เสาดินนาน้อย หรือที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า ฮ่อมจ๊อม”  ชมวิวสูดไอหมอกที่ถนนลอยฟ้าสุดโรแมนติก เส้นทางสายปัว–บ่อเกลือ-แม่จริม (ทางหลวงหมายเลข 1256) ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไหว้พระ 5 วัด ของจังหวัดน่าน ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินทร์วัดมิ่งเมืองวัดศรีพันต้น และวัดพระธาตุช้างค้ำเที่ยวฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ชิมพิซซ่าเห็ดในตำนาน ชมวังศิลาแลงแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองปัวนั่งจิบกาแฟที่ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  อุดหนุนผ้าทอเมืองน่านและของที่ระลึกอีกมากมายที่ร้านลำดวนผ้าทอ ชมวิวชิมอาหารริมแพไม้ไผ่ที่วังน้ำปัวตำบลบ้านนาฝาง พักโฮมสเตย์ที่โรงเรียนชาวนา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของปัวเยี่ยมชมพระตำหนักภูฟ้า ที่ประทับของสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ร้านค้าสวัสดิการของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  เทศกาลที่สำคัญน่าน
 1. 1. งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุแช่แห้ง (HokPengWaisaMahathatChaeHaeng Fair) ประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง  หรือไหว้สาพระธาตุแช่แห้งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต ในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือนหก ณ วัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายและเศษสรีรังคารธาตุของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน จะมีขบวนแห่ผ้าทิตย์ห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และน้ำทิพย์สรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง นอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล รับโชคปีเถาะ เทศมหาชาติ บรรยายธรรม และมีการจุดบ๊อกไฟดอก (บั้งไฟ) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้านมีความสวยงามในยามราตรี งานมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมการตีกลองบูชา การแข่ง ขันจุดบอกไฟดอก มหกรรมตีกลองแอว และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อร่วมเทศกาลได้ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 
 2.  2. ประเพณีแข่งเรือ(Long Boat Racing Tradition) เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานาน บริเวณแม่น้ำน่านเรือที่เข้าแข่งแต่ละลำเป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น ด้วยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรงเอกลักษณ์โดดเด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ หัวเรือหรือโขนเรือแกะเป็นรูปพญานาคแบบล้านนา ชูคอสง่างาม หางเรือเป็นเป็นหางพญานาคงอนสูง  ตลอดลำเรือสลักลวดลายลงรักปิดทอง ติดกระจกสี ติดพู่ห้อยตรงหัวเรือและท้ายเรือ ตรงคอต่อหัวเรือปักธงประจำคณะชาวเมืองน่านเชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์ สามารถทำไร่ ทำนาได้ตามฤดูกาลการต่อเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำและบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์อีกด้วย จองตั๋วเครื่องบินไปน่าน เพื่อร่วมเทศกาลอันยิ่งใหญ่ได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 3.  3. เทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) เทศกาลศิลปะน่าน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนทำงานหลากหลายสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ภาพถ่าย ดนตรี หนังสั้น และวรรณกรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานทางศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายเมืองน่าน การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน 4 เผ่า การแสดงฟ้อนประกอบเพลงน่านบ้านเฮา การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าน่าน การแสดงงิ้ว การฉายหนังเก่า การแสดงละครหุ่นโจ - หน่า การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายจองตั๋วเครื่องบินไปน่านเพื่อร่วมเทศกาลได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดเป็นเวลา 3 วัน  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม