โปรโมชั่น ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรารายการที่บันทึกการจองของฉัน
THB

เข้าสู่บัญชีของคุณ

ยังไม่มีบัญชี?
ลงทะเบียน
หรือล็อกอินด้วย:

กรุณายืนยันตัวตน

เราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเดิมในการเข้าสูู่ระบบ กรุณายืนยันบัญชีของคุณ โดยเลือกช่องทางที่ต้องการให้เราส่งรหัสยืนยันให้:

1
2

ตั๋วเครื่องบินไป Sakon Nakhon (SNO)

จองตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน + โรงแรม
บริการรับส่งสนามบิน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร

สกลนคร (Sakon Nakhon) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 647กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 172เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605.8ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดบึงกาฬและหนองคาย ทิศใต้ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครพนมทิศ ตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ โดยพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบสูงมีป่าไม้ ส่วนทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงเชิงเขา ได้แก่ที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งมีลำห้วยที่เกิดจากภูเขาหลายแห่ง มีป่าไม้และทุ่งหญ้า ส่วนตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบต่ำ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองซึ่งมีบึงหนองหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด

สกลนคร เดิมมีชื่อว่า เมืองหนองหานหลวงตามชื่อของบึงน้ำที่เมืองตั้งอยู่  มีขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัฐนครเดิม เป็นผู้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโคตรบูร ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงใหม่หนองหารต่อมาในศตวรรษที่ 19 เมืองเชียงใหม่หนองหารได้ตกมาอยู่ในความปกครองของอาณาจักรสยาม และเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสกลทวาปีใช้ระบอบการปกครองแบบหัวเมืองโบราณ รัชกาลที่ 3 ทรงเปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็น สกลนคร ตั้งแต่บัดนั้นมา จนกระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 การปกครองเมืองสกลนครได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคมณฑลเทศาภิบาล โดยส่วนกลางส่งพระยาสุริยเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรก

 สกลนคร เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3,000 ปี เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจ  อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  และจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่ม "สามจังหวัดสนุก" ที่นักท่องเที่ยวนิยมจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนครอีกด้วย

 

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

 

ฤดูกาลของสกลนคร

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว และในช่วงฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.0องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี อุณหภูมิเฉลี่ย 42.5 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย -1.4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีคือ เดือนสิงหาคม 
 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทำให้จังหวัดสกลนครมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

 

สายการบินที่มาลงสกลนคร 

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – สกลนคร มีบริการเที่ยวบิน 30 เที่ยวบินต่อวัน จากสนามบินดอนเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงระยะทาง 534 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินสกลนครได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) และไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)

 

 

วิธีการเดินทางในสกลนคร

 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินสกลนคร สู่ตัวเมืองสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถสองแถวให้บริการรับส่งในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอใกล้เคียง ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง 
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองสกลนคร รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถตุ๊กตุ๊ก และรถสามล้อถีบ  ให้บริการวิ่งภายในตัวเมือง รถตุ๊กตุ๊ก ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมืองสกลนครที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองสกลนครมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก

 

ที่เที่ยวสำคัญสกลนคร

 1. 1. วัดพระธาตุเชิงชุม (WatPhra That Choeng Chum) ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์คือ พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ที่ซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายแดง ซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออก ด้านหน้าของพระธาตุเชิงชุมประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ที่มีพุทธลักษณะงดงามจัดอยู่ในสกุลศิลปะเชียงแสน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร รวมถึงมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้หนองหาร ซึ่งชาวสกลนครเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง รวมถึงขอพรให้มีโชคลาภ ได้เงินหมื่นเงินแสน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร เพื่อนมัสการพระธาตุเชิงชุมคือ ในวันขึ้น 9 ค่ำถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี ซึ่งจะมีงานประจำปีอันยิ่งใหญ่
 2. 2. หมู่บ้านท่าแร่ (Tha Rae Village) “ท่าแร่” หรือ “ท่าแฮ่” เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 เส้นทางสกลนครไปนครพนม ตำบลท่าแร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกเช่นเดียวกับเมืองในประเทศยุโรป  ถนนสายหลักของหมู่บ้านเรียงรายด้วยบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม เป็นอาคารสองชั้น ก่อด้วยอิฐเผา และวัสดุที่ยึดผนังเช่น ปูน ทราย ส่วน อุปกรณ์ประเภทเหล็กนั้นใช้ประกอบน้อยที่สุด เพราะมีราคาแพง เป็นภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่เด่นและแปลกตากว่าชุมชนอื่นในจังหวัดสกลนคร ชุมชนท่าแร่ถือเป็นศูนย์กลางของคาทอลิกระดับเขต เป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง โดยมีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นสถานที่ประพิธีกรรมทางศาสนา โดยเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ เพื่อระลึกถึงการนำคริสตชนฝ่าคลื่นลมอพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านนี้ เช่นเดียวกับเรือสำเภาโนอาห์ในพระคัมภีร์  ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี นับตั้งแต่ปี 1982 เป็นต้นมา จะมีประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสโดยเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู ขบวนรถจะตกแต่งด้วยดาวขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสันอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนครเพื่อร่วมงานได้ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี 
 3. 3. ทะเลสาบหนองหาร (Nonghan Lake) ทะเลสาบหนองหาร หรือหนองหารหลวง   เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด มีพื้นที่กว่า 77,000 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว  สันนิษฐานว่าหนองหารเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้างของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา   ทะเลสาบหนองหารประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ เกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบึงหนองหาร มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ ดินแดนแห่งตำนาน เป็นที่ตั้งของโบสถ์โบราณ บริเวณเกาะนั้นนอกจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วยังมีวัด ซึ่งไม่มีพระเลยแม้องค์เดียว เชื่อกันว่าเคยเป็นอยู่ของเมืองขอม เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมจากสมัยขอมเต็มไปหมด กิจกรรมห้ามพลาด คือนั่งเรือไปเยือนเกาะดอนสวรรค์  เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ และชื่นชมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนเกาะ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยๆ ปี มากกว่า 100 ต้น  มีพืชสมุนไพรหายากหลากหลายชนิดที่ควรศึกษา  มีพุทธสถานเก่าแก่ ภายใต้บรรยากาศอันเงียบสงบโดยเฉพาะในยามเย็น ที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดปี 
 4. 4. หมู่บ้านท่าเกลือ (Tha Kluea Village) สถานที่ท่องเที่ยวอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นการทำเกลือแบบโบราณที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคนโดยจะสูบน้ำเกลือจากใต้ดินลึกประมาณ 50 เมตรนำมาต้มในบ่อเกลือ โดยใส่ฟืนและคอยดูความร้อนให้สม่ำเสมอ ระยะเวลาที่ใช้ในการต้มเกลือแต่ละครั้งประมาณ 6 ชั่วโมง โดยจะแบ่งช่วงเวลาในการต้มออกเป็น 4 ช่วง คือเช้า-เที่ยงวัน  เที่ยงวัน-เย็น เย็น-เที่ยงคืน และเที่ยงคืน-เช้า ในระหว่างนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าเตาต้มเกลือ จนน้ำระเหยกลายเป็นผลึกเกลือสีขาวขุ่น  แล้วจึงตักเม็ดเกลือใส่ในสาดที่วางอยู่บนหลุมเล็กๆ น้ำเกลือที่ตกค้างอยู่จะไหลลงสู่หลุมเล็ก และจะถูกนำกลับมาต้มอีกครั้งหนึ่ง การต้มเกลือในอดีตจะทำตลอดทั้งวันทั้งคืน จากนั้นตักเกลือใส่ตะกร้าไม้ไผ่ผึ่งเกลือไว้ให้แห้ง เสร็จแล้วก็นำเกลือมาบรรจุกะทอที่ทำด้วยไม้ไผ่สานอย่างชะลอมเป็นรูปทรงกระบอก  หลังจากนั้นจะมีพ่อค้ามารับซื้อเกลือที่บรรจุใส่กะทอไว้รอการขาย เกลือกะทอสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานแรมปี  นอกจากทำเกลือสินเธาว์แล้ว คนแถวนี้ยังทำฟืมทอผ้า (อุปกรณ์สำหรับทอผ้า) และทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมด้วย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร เพื่อชมการทำเกลือแบบโบราณ อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี
 5. 5. อุทยานแห่งชาติภูพาน (Phuphan National Park) สัญลักษณ์สำคัญจังหวัดสกลนคร  อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 7 ของประเทศ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  664.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อต้านทหารกองทัพญี่ปุ่น ณ ถ้ำเสรีไทย จุดท่องเที่ยวสำคัญของภูพานได้แก่ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกตาดโตน น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้  น้ำตกห้วยใหญ่ น้ำตกคำหอม น้ำตกปรีชาสุขสันต์ น้ำตกที่มีสภาพป่าแวดล้อมสมบูรณ์มาก โค้งปิ้งงู ถนนที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศไทย เป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนกับงูเลื้อย ริมทางตกแต่งด้วยไม้ดอก  และมีหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้ชมด้วย นอกจากนี้ยังมีสะพานหินธรรมชาติที่ถูกเรียกว่า “ทางผีผ่าน” ลักษณะคล้ายซุ้มประตูสวยงามน่ามหัศจรรย์มากให้แวะชม จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของอุทยานฯ คือ ผานางเมิน เป็นแนวหินทอดตัวยาวประมาณ 50 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามารถชมวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร ส่วนด้านล่างหน้าผามีทางเดินไปลานสาวเอ้ ซึ่งเป็นลานหินธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางป่าเขาและบริเวณหน้าผาสูงชัน ในเดือนสิงหาคมจะได้พบเห็นดอกไม้ขึ้นสลับสีเป็นทุ่งกว้าง สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร เพื่อชมธรรมชาติอันงดงามได้ตลอดทั้งปี 

 

 

กิจกรรมที่ต้องทำสกลนคร

สกลนคร ดินแดนแห่งธรรมะ แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เที่ยวได้ครบทุกความต้องการ ทั้งชมธรรมชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชิมอาหารอร่อย เริ่มต้นทริปด้วยการสักการะพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร  เยี่ยมชมพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ถ่ายรูปหมู่พระตำหนักและไม้ดอกดอกไม้ประดับนานาพรรณ ชมบัวหลากหลายสายพันธ์ที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยชมความงดงามของงานแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติบนหน้าผาหินที่วัดถ้ำผาแด่น สำรวจหมู่บ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่ที่ประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 พระเกจิอาจารย์สายพระกรรมฐานชื่อดังแห่งภาคอีสาน พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโรที่วัดป่าอุดมสมพร แ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย  จันสาโรในวัดป่าสุทธาวาส แวะถ่ายรูปชิคๆ ที่ฟาร์มฮัก (Farm Hug) แวะหยอกเย้าน้องหมาไซบีเรียนฮัสกี้ที่โซนาต้า คาเฟ่ (Sonata’s Café) เที่ยวชมเขื่อนน้ำอูนที่อำเภอพังโคน แวะถ่ายรูปชิลๆ ที่สามอังคารฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนแห่งแรกของสกลนคร  ชมรูปปั้นพญาเต่างอยที่อุทยานแห่งชาติห้วยหวด   เยือนพระธาตุนารายณ์เจงเวง ปรางทรงขอมที่มีประวัติการสร้างมาพร้อมพระธาตุภูเพ็ก ปั่นจักรยานชมวิวหนองหาร นั่งเรือเที่ยวเกาะดอนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรรมเวิร์คช้อปการทำแก้วเซรามิก และเลือกซื้อหาสินค้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  เลือกซื้อผ้าย้อมครามเป็นของฝากที่ถนนคนเดินผ้าคราม หน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

เทศกาลที่สำคัญสกลนคร

 1. 1. เทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม (Phra That Cherng Chum Festival) จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน    ในวันขึ้น 9 ค่ำ - 15 ค่ำเดือนยี่ของทุกปี ณ วัดพระธาตุเชิงชุม ชมขบวนแห่พระพุทธรูป เครื่องสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน  จากลานรวมใจไทสกล ผ่านวัดสะพานคำ ลานคนเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร แห่เครื่องสักการะและต้นผ้าป่ารอบพระธาตุฯ ก่อนเริ่มพิธีบูชาพระรัตนตรัยตามจารีตประเพณี ไฮไลต์คือการฟ้อนภูไทถวายพระธาตุ ณ ลานองค์พระธาตุเชิงชุม  ทั้งนี้เหล่าสาวภูไทซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวสกลนครจากชุมชนต่างๆ พร้อมใจกันมาฟ้อนรำกว่า 5,000 คน สะท้อนศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุ มีหลายคนเดินทางไกลจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียง วิถีชีวิตของคน 6 ชนเผ่า คือ ภูไท ย้อ กะเริง โซ่ โย้ย และลาว  การเล่นดนตรีอีสานคณะหมอลำ และการแสดงสินค้าท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนคร เพื่อมากราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม
 2.   2. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (Wax Castle Festival) งานประเพณีงานบุญสุดยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ณ สนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยช่วงกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ชาวคุ้มต่าง ๆ จะนำปราสาทผึ้งที่ตนเองตกแต่งประดับด้วยโคมไฟหลากสี มาตั้งประกวดแข่งขัน ณ สนามมิ่งเมือง สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ เป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้ง โดยเคลื่อนขบวนไปตามถนนในเขตเทศบาล ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ภายในงานยังพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดพานบายศรี เทศกาลของดีของแซ่บเมืองสกล นิทรรศการ เทศกาลอาหารปลอดภัย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จองตั๋วเครื่องบินไปสกลนครเพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
 3. 3. งานกาชาดรวมน้ำใจไทสกล (Red Cross Ruam Nam Jai Thai Sakon) เดิมมีชื่องานว่า “เที่ยวหนองหาร ชมภูพานเผ่าไทย ชิมข้าวหอมใหม่ไทสกล” เป็นงานประจำปีของจังหวัดสกลนคร โดยจัดขึ้นหลังการจัดงานฉลองเมืองสกลนครครบรอบ 150 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชนต่างๆ ที่เป็นชนชาติพันธุ์ของชาวสกลนครให้คงอยู่ตลอดไป โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร  เช่น ภูไท โส้ ย้อโย้ย กะเลิง กะตาก ลาว ญวนและจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเช่น การประกวดนางสาวสกลนคร การออกร้านแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การจัดพาแลง การแสดงมหรสพต่างๆ การออกร้านกาชาด การจำหน่ายสินค้าราคาถูกของร้านค้าเอกชน นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปสกลนครเพื่อร่วมงานได้ในเดือนธันวาคมของทุกปี 

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ

เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย
Getting To and From the Airport
Finding a ride to or from the airport in Sakon Nakhon can be a challenge. Luckily, now you can book your airport transport in advance with the Traveloka app. Partnering only with trusted transportation providers, we ensure your airport trip to be worry-free. Take a look at our various transport options and find one that best suits your needs.

เส้นทางยอดนิยม

ต้องการความช่วยเหลือ?