ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Trat (TDX)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตราดตราด (Trat) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ตราดก็มีสนามบินเช่นเดียวกัน หากใครที่อยากไปเที่ยวตราด ก็จองตั๋วเครื่องบินไปตราดกันได้แล้วตอนนี้ ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีภูมิ โดยมีแม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน มีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่ 52 เกาะ เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด จังหวัดตราดมีสัณฐานคล้ายหัวช้าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความยาวมากกว่าความกว้าง ตอนบนและตอนกลางมีความยาวใกล้เคียงกัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นและเนินเขาเตี้ยๆ ทางตอนบนของจังหวัดเป็นภูเขาและที่สูง ในตอนกลางมีที่ราบแคบ ทางตอนบนบางแห่งและชายฝั่งทะเลตอนใต้ช่วงเทือกเขาบรรทัดติดกับจังหวัดจันทบุรี เป็นเทือกเขาหินแกรนิตมีความแข็งแกร่ง และยังมีที่ราบชายฝั่งทะเลเกือบตลอดแนว เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอย่างหนาแน่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง ตราด เป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ณ บริเวณอ่าวเมืองตราด มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย นับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหาร ก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมืองตราดยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์ ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามกันในปี พ.ศ. 2371 ตราดเป็นแหล่งกำลังพล และเสบียงอาหารมีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด สมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกครั้ง กองทัพเรือไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำน่านน้ำไทยอย่างกล้าหาญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทั่วไปในนาม "ยุทธนาวีที่เกาะช้าง" โดยฝ่ายไทยสามารถรักษาเมืองยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้  ตราด จังหวัดปลายสุดของภาคตะวันออกของไทย เจ้าของคำขวัญ “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา” เมืองเกาะสวยของทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นับเป็นจังหวัดซึ่งมีเกาะในทะเลอ่าวไทยมากที่สุดกว่า 52 เกาะ โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีเกาะกูดที่ได้รับสมญาว่า อันดามันแห่งทะเลตะวันออก นอกจากความสวยงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ น้ำทะเลสวยใส หาดทรายขาว และป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีจุดดำน้ำชื่อดัง ตราดยังเป็นเมืองที่มีเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารและผลไม้หลากหลาย จนถูกเรียกขานว่าเป็น อัญมณีแห่งทะเลตะวันออกไทย ที่สำคัญคือ สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปตราด เพื่อท่องเที่ยวเกาะในฝันของนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี   เช็คมาตรการสนามบินตราดได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB) ฤดูกาลตราด  ลักษณะภูมิอากาศของตราดเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี และด้วยพื้นที่ของจังหวัดมีเกาะต่างๆ มากมาย ถึง 52 เกาะ จึงเป็นเสมือนกำแพงกั้นบังคลื่นลม ทำให้พื้นที่ของจังหวัดตราดไม่เคยได้รับความเสียหายจากลมพายุเลย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เขตชายฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส   จังหวัดตราดแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศจะร้อนขึ้นแต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ท้าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส เป็นช่วงทะเลสวยเหมาะกับการเล่นน้ำ และไม่ค่อยมีพายุฝนเหมือนกับช่วงฤดูฝน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทำให้อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทำ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก 
  สายการบินที่มาลงตราด 
 •  เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – ตราด มีเที่ยวบินให้บริการ 30  เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินดอนเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 582 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ – ตราด จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินตราด ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)  
    วิธีการเดินทางในตราด รถสองแถว ให้บริการในตัวเมืองตราด และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มีหลายเส้นทาง อาทิ 
 • ตราด-แหลมงอบ คิวรถอยู่ที่สถานีขนส่งตราด และตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ค่าโดยสาร 40 – 50 บาท
 • ตราด-ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ค่าโดยสาร 40 บาท
 • ตราด-แหลมศอก คิวรถอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ค่าโดยสาร 30 บาท
 • ตราด-เขาสมิง-แสนตุ้ง-ท่าจอด คิวรถอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ค่าโดยสาร 30 บาท
 • ตราด-เขาสมิง-บ่อไร่ คิวรถอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ค่าโดยสาร 60 บาท  
 • ตราด-คลองใหญ่ คิวรถอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ค่าโดยสาร 90 บาท  
 • ตราด-บ้านหาดเล็ก ค่าโดยสาร 25 บาท
รถสองแถวบนเกาะช้าง จอดรับนักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ด่านเก่าและท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อ่าวสับปะรด อัตราค่าโดยสารไปหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว บ้านมาบค้างคาวและหาดไก่แบ้ คนละ 50 บาท ไปหาดท่าน้ำและอ่าวใบลาน คนละ 80 บาท ไปบางเบ้าคนละ 100 บาท รถยนต์รับจ้างทั่วไป ชาวตราดเรียกกันว่า รถมาสด้า เป็นรถกระบะเล็กที่มีช่องขึ้นลงด้านข้าง เหมาะสำหรับการเดินทางในระยะใกล้ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองตราด คิวรถจอดอยู่ที่ด้านหน้าของตลาดโต้รุ่งใกล้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและด้านหลังของตลาดโต้รุ่ง รถตู้ประจำทาง ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังเกาะช้าง เส้นทางบ้านสลักคอก บ้านเจ๊กแบ้ บ้านสลักเพชรและบ้านโรงถ่าน คิวรถอยู่บริเวณภายในวัดกลางชัยมงคล ใกล้กับห้างตราดสรรพสินค้า ออกเวลา 10.00,12.00 และ 15.00 น. ค่าโดยสารคนละ 120 บาท (รวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่เซ็นเตอร์พอยท์) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง        รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในตัวเมืองที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง รถเช่า ในตัวเมืองตราดมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก เรือเฟอร์รี่ ให้บริการนำรถยนต์ข้ามไปท่องเที่ยวที่เกาะช้าง มีให้บริการ 2 บริษัท ได้แก่ 
 • เฟอร์รี่เซ็นเตอร์พอยต์ ออกจากท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยต์ ทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวเดียว 100 บาท ไปกลับ 160 บาท เข้าเทียบท่าที่ด่านเก่าของเกาะช้าง
 • เกาะช้างเฟอร์รี่” ออกจากท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ที่อ่าวธรรมชาติ ทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวเดียว 100 บาท ไปกลับ 160 บาท เข้าเทียบท่าที่อ่าวสับปะรดของเกาะช้าง
เรือโดยสาร ให้บริการรับส่งไปยังเกาะท่องเที่ยวสำคัญๆ ได้แก่   
 • เรือโดยสารเกาะหวายพาราไดส์ ออกจากท่าเทียบเรือแหลมงอบไปยังเกาะหวายทุกวัน ค่าโดยสาร 250 บาท   
 • เรือโดยสารคิงส์เคแคร์ โชควุฒิชัย และ โชคนฤพล  ให้บริการรับส่งที่เกาะกูด ออกจากท่าเรือด่านเก่า ค่าโดยสาร 200 บาท
 • เรือด่วนเกาะกูดเฟอร์รี่ นิลมังกร ออกจากท่าเทียบเรือแหลมศอกไปยังเกาะกูดทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 350 บาท
 • เรือโดยสารบางเบ้าโบ๊ต เรือไม้โชคสุริยา ออกจากท่าเทียบเรือบางเบ้า เกาะช้างทุกวัน โดยจะแวะรับส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะหวาย-เกาะหมากและเกาะกูด อัตราค่าโดยสารท่าเทียบเรือบางเบ้า-เกาะหวาย 300 บาท เกาะหมาก 400 บาทและเกาะกูด 700 บาท
 • เรือเร็ว เป็นการเดินทางสู่เกาะหวายและเกาะหมาก โดยเรือเร็วปาหนัน และเรือเร็วลีลาวดี ออกจากท่าเทียบเรือกรมหลวงฯ ไปยังเกาะหวายและเกาะหมากทุกวัน ค่าโดยสาร 450 บาท  ส่วนเรือเร็วของบางเบ้าโบ๊ต ออกจากท่าเทียบเรือบางเบ้า เกาะช้าง เวลา 12.00 น. แวะรับส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะหวาย เกาะหมากและเกาะกูด อัตราค่าโดยสารท่าเทียบเรือบางเบ้า-เกาะหวาย 400 บาท เกาะหมาก 550 บาทและเกาะกูด 900 บาท
  ที่เที่ยวสำคัญตราด
 1. 1. เกาะช้าง (Koh Chang) เกาะช้าง เกาะที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก แต่น้อยคนจะรู้ว่า เกาะช้างของตราดเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งอ่าวไทย แต่ยังเป็นรองจากเกาะภูเก็ตที่อยู่ฝั่งอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่มากถึง 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะมากถึง 52 เกาะ เกาะช้างอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีชายหาดธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง ชายหาดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ ทอดตัวยาวจากทางเหนือจรดใต้ ทางตอนกลางชายฝั่งตะวันตกของเกาะจะให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีสีสัน ผู้คนที่ร่าเริงและคึกคัก เช่น บนหาดทรายขาว ซึ่งเป็นหาดที่มีความยาวที่สุด   หรือถ้าเป็นหาดทางตอนใต้สุดของเกาะก็จะให้บรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากกว่า ชายหาดที่มีชื่อเสียงอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง ได้แก่ หาดคลองสน หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ โดยแต่ละหาดมีการเชื่อมต่อกันด้วยถนนที่ตัดผ่านชายฝั่งทางด้านตะวันตกจากท่าเรือหลักและทอดยาวไปจนถึงหาดไก่แบ้ นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยเกาะใหญ่มากมายในบริเวณใกล้เคียงที่งดงามไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น เกาะช้างน้อย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม เกาะง่าม เกาะหมาก หรือเกาะที่อยู่ทางใต้มากที่สุดอย่างเกาะกูด ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่น่าประทับใจในความงามธรรมชาติน่าประทับใจในความงามธรรมชาติ เกาะช้างยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หมู่บ้านชาวประมงบ้านสลักคอก และบ้านสลักเพชร มีอาหารทะเลสดๆ ให้ลองลิ้มกันอย่างเต็มที่มีกิจกรรมล่องเรือมาดหรือกอนโดลาเมืองไทย เลาะเรื่อยตามลำน้ำเที่ยวป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์สุดๆ มีกิจกรรมหลายอย่างให้เพลิดเพลิน เช่นเช่ารถมอเตอร์ไซต์ขับเที่ยวเกาะ ปั่นจักรยานรอบๆ ชุมชนเก่า ขี่ช้าง อาบน้ำให้ช้าง ตกหมึก ดำน้ำดูปะการังและสัตว์ทะเลน้ำตื้น สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปตราดเพื่อสัมผัสธรรมชาติอันงดงามได้ตลอดปี
 2.  2. เกาะกูด (Koh Kood) “อัญมณีทะเลตะวันออก” คือฉายานามของเกาะกูด อยากไปเที่ยวเกาะกูด ก็จองตั๋วเครื่องบินไปตราดได้ ด้วยความสวยและใสสะอาดของน้ำทะเลสีมรกตรอบๆ เกาะ เป็นเกาะใหญ่รองจากเกาะช้าง และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว เมื่อนึกถึงเกาะที่มีความสวยงามของน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทย นอกจากน้ำทะเลที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งแล้ว เกาะกูดที่ยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีภูเขาและที่ราบสันเขา อีกทั้งต้นมะพร้าวริมหาดเป็นแถวทิว มีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นหลายแห่ง เช่น อ่าวบางเบ้าที่มีหาดทรายขาวทรงโค้งยาวหลายร้อยเมตร เป็น ที่สุดแห่งจุดชมพระอาทิตย์ตก อ่าวคลองยายกี๋ อ่าวพร้าว หาดตะเคียน หาดคลองเจ้า มีสะพานไม้ยาว 100 เมตรทอดไปสู่ทะเล และสามารถนั่งเรือล่องตามลำคลองไปที่น้ำตก ยามค่ำมีหิ่งห้อยให้ชมด้วย และยังมีอ่าวจาก อ่าวตะเภา อ่าวง่ามโข่ หาดคลองหิน ทุกหาดทุกอ่าวมีทะเลน้ำใสสวย เชิญชวนให้ลงแหวกว่ายให้ชุ่มฉ่ำ พร้อมกับดำน้ำดูปลาและปะการัง นอกจากกิจกรรมทางทะเลแล้ว บนตัวเกาะเองก็มีอีกหลายจุดให้ไปเยี่ยมชม เช่น จุดชมวิวบ้านอ่าวใหญ่ ต้นไม้ยักษ์ เขาเรือรบ น้ำตกคลองเจ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์น่าประทับใจในธรรมชาติอันเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวสูงของเกาะกูด  ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการจองตั๋วเครื่องบินไปตราดเพื่อเยือนเกาะกูด คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบ อุณหภูมิกำลังเย็นสบาย ส่วนช่วงฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน คลื่นลมจะรุนแรง ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปเกาะกูด  
 3.  3. เกาะหมาก (Koh Mak) เกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติท่ามกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของฝั่งอ่าวไทย เกาะหมากมีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ในท้องทะเลตราด รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 300 กว่าคนเท่านั้น ใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแหลมสนและบ้านอ่าวนิ ทำให้เกาะหมากมีบรรยากาศเงียบสงบเป็นอย่างมาก ไม่มีสถานบันเทิงเริงใจ วิถีชีวิตของชาวบ้านเรียบง่าย ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ นอกเหนือไปจากสภาพภูมิประเทศยังคงเดิมๆ จะเห็นสวนยาง สวนมะพร้าวและสวนผลไม้อยู่มากมาย จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม แต่มีความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อพักผ่อนเติมพลังไฟให้กับชีวิต จุดน่าสนใจของเกาะหมากมีหลายแห่ง เช่น อ่าวนิดซึ่งเป็นท่าเรือของเกาะ มีที่พักหลายแห่งและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์อีกด้วย อ่าวขาวถือเป็นอ่าวที่เงียบสงบมากเหมาะกับการลงเล่นน้ำ นอนพักผ่อนเต็มที่ ฟังเสียงคลื่นทะเลซัดสู่ชายหาด ยามเย็นมองตะวันขอบฟ้าขอบทะเลสวยงาม อ่าวแหลมสวนใหญ่ เป็นอ่าวที่มีชายหาดที่ยาวเกือบ 2 กิโลเมตร และสวยงามที่สุดค่อยๆ ลาดลงสู่ทะเล สามารถเล่นน้ำได้ดี และมองเห็นเกาะผีและเกาะขาม ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหาดด้วย นอกจากนั้นยังมี อ่าวโปร่ง อ่าวตาล อ่าวไผ่ อ่าวลม อ่าวพระ ซึ่งล้วนแล้วมีความสวยงามน่าลงแหวกว่ายเล่นน้ำทะเลสีฟ้าใสกันให้ฉ่ำใจ หรือจะนั่งๆ นอนๆ อาบแดดก็สบาย แต่หากอยากดำน้ำชมปะการังสวยๆ งามๆ ก็ต้องที่หมู่เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปตราดเพื่อไปเที่ยวเกาะหมาก คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบและท้องฟ้าปลอดโปร่ง
 4. 4. หาดทรายดำ (Black Sand Beach) หาดทรายดำแห่งเดียวในสยาม นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศของธรรมชาติ ปัจจุบันมีเพียง 5 แห่งในโลก หาดทรายดำหรือหาดหัวสวน  ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ มีลักษณะเป็นสันทรายทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร มีความเชื่อกันว่า หาดทรายดำสามารถรักษาโรคได้ เพียงแค่ไปนอนหมกตัวอยู่ในทราย ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างแห่กันมาที่หาดทรายดำกันมากขึ้น ทั้งเพื่อรักษาโรคและเที่ยวชมความงดงามแปลกตาของหาดทรายสีดำ ซึ่งมีชื่อทางวิชาการว่า ไลโมไนต์ (Limonite) เป็นแร่ที่เกิดจากการยุบตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอย ผสมด้วยควอตซ์ พูดตามภาษาชาวบ้านว่า เป็นแร่ที่เกิดจากการผุกร่อนของเหล็กนั่นเอง หาดทรายดำหัวสวนแห่งนี้อยู่ในบริเวณป่าชายเลน เนื่องจากมีลมมรสุมได้พัดเอาทรายไปอยู่ในบริเวณป่าชายเลน ซึ่งมีโคลน และเปลือกหอยจำนวนมาก จนกลายเป็นหาดทรายสีดำสนิท ต่อมาป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำได้รับการฟื้นฟู มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปูดำ ปูแสม ปลาชนิดต่าง ๆ หอยขี้ค้อน และนกหลายชนิดอาศัยเป็นแหล่งหากิน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชนิดต่างๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานได้จัดพื้นที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปตราดได้ทำสปาเท้า และมีศาลาชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้เพลินกับการเที่ยวชมระบบนิเวศน์แห่งป่าชายเลนอีกด้วย หาดทรายดำสามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. แต่ถ้าหากอยากเห็นทรายหาดกว้างใหญ่ ให้ไปช่วงเวลาน้ำลง สามารถเช็คตารางน้ำขึ้น-น้ำลงก่อนได้
 5.  5. บ้านน้ำเชี่ยว (Ban Nam Cheaw) บ้านน้ำเชี่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ ซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำคลองจะไหลแรงและเชี่ยวมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านน้ำเชี่ยว นับเป็นชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ที่มีชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานับ 100 ปี ตั้งแต่ชาวมุสลิมหรือแขกจามอพยพมาจากเขมร มาตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 นับแต่นั้นมาชาวพุทธและชาวอิสลาม ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ในชุมชนนี้บ้านชาวพุทธและชาวอิสลามตั้งอยู่ปะปนกัน โดยไม่ได้แบ่งแยก นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวลัดเลาะไปในชุมชน เพื่อชมวิถีชีวิตอันน่าประทับใจของการอยู่ร่วมกัน ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับการทำประมง เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีคลองน้ำเชี่ยวไหลผ่านกลางชุมชนสู่อ่าวไทย ชาวมุสลิมมีอาชีพประมงพื้นบ้าน ออกเรือหาปลาในคลอง และในอ่าวไทย ส่วนชาวพุทธมักจะมีอาชีพทำสวนผลไม้ หรือสวนยาง นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปตราดจะได้เห็นบ้านเรือนที่ยังมีรูปแบบเก่าๆ ผสมกับแบบทันสมัย รวมถึงมัสยิด วัดพุทธเก่าแก่ และเห็นงานหัตถกรรมจักสานท้องถิ่นอย่าง งอบน้ำเชี่ยว ที่ทำจากใบจาก  มีหลายแบบหลากสไตล์ นับเป็นเอกลักษณ์ของบ้านน้ำเชี่ยว ชิมอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ และนั่งเรือชมป่าชายเลนและปากอ่าว นอกจากจะเป็นชุมชนสมานฉันท์แล้ว บ้านน้ำเชี่ยวยังมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว โดยมีรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือไทยแลนด์ทัวริสต์อะวอร์ดเป็นการันตี มีโฮมสเตย์รอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรีของคนในชุมชน จุดเด่นสุดๆ ของบ้านน้ำเชี่ยวที่ต้องไม่พลาดไปเช็คอินคือ สะพานสูงที่พาดผ่านคลอง สะพานนี้มีชื่อว่า สะพานวัดใจ มีความสูงมากเพราะต้องให้เรือประมงลอดผ่านได้ นอกจากนั้นในพื้นที่ป่าชายเลนมีสะพานไม้ให้เดินและยังมีหอดูสูงที่สร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวในมุมกว้างและดูนกด้วย 
  อ่านบทความที่เที่ยวตราด ได้ที่นี่  ไปเที่ยวตราดกันมั้ย? รีวิวทริปเที่ยวตราด แบบ Budget Trip   เทศกาลที่สำคัญตราด
 1. 1. งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง (The Koh Chang Yutthanavi Day) พิธีระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นการยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทย จัดขึ้นวันที่ 17 – 21 มกราคม ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ เกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น พิธีลอยพวงมาลา มีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือและส่วนราชการต่างๆ การแสดงดนตรี การออกร้านงานกาชาด มีมหรสพสมโภชตลอดงาน การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตราดและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกคุณภาพดี จองตั๋วเครื่องบินไปตราดเพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
 2. 2. วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด (Trat Fruit Fair) จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ขบวนแห่รถผลไม้จากทุกอำเภอในจังหวัดตราด การประกวดธิดาระกำหวาน  การประกวดผลไม้ ได้แก่ ระกำหวาน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มังคุดผิวมัน มังคุดผิวกระ สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ลองกอง และเงาะพันธุ์โรงเรียน การจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมฟรี การประกวดอาหารพื้นบ้าน การประกวดประกอบอาหารคาว ประกวดประกอบอาหารหวานจากผลไม้ การแข่งขันรับประทานผลไม้ การเปิดตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูก การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกอบอาหาร ข้าวผัดน้ำพริกระกำเปรี้ยว กระทะยักษ์ ไว้เลี้ยงประชาชนผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย จองตั๋วเครื่องบินไปตราดเพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 3.  3. งานวันตราดรำลึก (Trat Memorial Day) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 ภายในงานมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวตราด การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดการแสดงขบวนเรือประดับไฟ และละครประวัติศาสตร์ตราดรำลึก การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์การเกษตร และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ จองตั๋วเครื่องบินไปตราด เพื่อร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม ของทุกปี      

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

Xperience อื่นๆ ใน Trat

เส้นทางยอดนิยม