ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Buri Ram (BFV)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ (Buri Ram) ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 412 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 179 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ  มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ติดกับจังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ โดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และที่ราบขั้นบันได และภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ โดยพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีเทือกเขาพนมดงรักที่มีความสูงมาก แต่ก่อนจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีสนามบิน แต่ตอนนี้สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์กันได้แล้ว   บุรีรัมย์ ได้ชื่อว่า ดินแดนปราสาทหิน ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและประวัติศาสตร์โบราณหลายพันปี มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง  รวมทั้งพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า “เครื่องถ้วยเขมร” ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 ลุล่วงถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา ครั้นสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบัน    บุรีรัมย์ ในอดีตได้รับฉายาว่า "บุรีรัมย์ตำน้ำกิน" อันเป็นคำเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองที่มีภาวะการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่นและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ และประวัติศาสตร์โบราณหลายพันปี ได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อีกทั้งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งกีฬา มีมรดกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยมีงานศิลปะหัตถกรมลือเลื่อง คือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์  มีประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น งานดอกฝ้ายคำบาน มหกรรมว่าวอีสาน ประเพณีขึ้นเขากระโดง และงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่าเที่ยวไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์จำนวนมากในแต่ละปี   สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)   ฤดูกาลของบุรีรัมย์ บุรีรัมย์มีลักษณะภูมิอากาศแบบสะวันนาหรือทุ่งหญ้าเมืองร้อน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ที่พัดประจำฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนเข้าสู่ไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทย ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของบุรีรัมย์เป็นที่ราบสูงและเทือกเขาสูงมาก และพื้นที่บางส่วนเป็นป่า ทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวอากาศไม่ถึงกับหนาวจัด โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.2 องศาเซลเซียส   ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 7.8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสภาพอากาศก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 3 ฤดู ได้แก่
 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี นอกจากนี้ยังอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หรือพายุฤดูร้อน และลูกเห็บเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย อีกทั้งร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี  
 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากมองโกเลียและจีน ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้ง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปี
  สายการบินที่มาลงบุรีรัมย์
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ มีบริการ 37 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ระยะทาง 320 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินบุรีรัมย์ได้แก่ นกแอร์ (Nok Air)  และ ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)
  วิธีการเดินทางในบุรีรัมย์
 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากสนามบินบุรีรัมย์ สู่ตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินและรถยนต์ สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถโดยสารประจำทาง ให้บริการรับส่งจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่างๆ   ส่วนใหญ่ คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่ง
 • รถสองแถวให้บริการรับส่งในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอใกล้เคียง ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง 
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถตุ๊กตุ๊ก ให้บริการวิ่งภายในตัวเมือง คิวรถอยู่ที่หน้าสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟบุรีรัมย์  ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมืองบุรีรัมย์สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองบุรีรัมย์มีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
  ที่เที่ยวสำคัญในบุรีรัมย์
 1. 1. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Phanom Rung Historical Park) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เทวสถานศิลปะขอมโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ได้รับการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 18 แผนผังของปราสาทได้รับการออกแบบตามคติความเชื่อและความนิยมในศิลปะเขมร คือเน้นความสำคัญของส่วนประกอบเข้าหาจุดศูนย์กลาง วางศูนย์กลางประตูอยู่ในแนวเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้น ปรางค์ประธานหันหน้าสู่ทิศตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นทิศแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องกระทบศิวลึงค์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ ซึ่งอยู่ด้านในของตัวปราสาทและส่องแสงลอดช่องประตูอีกฝั่ง ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตูที่เรียงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์   ในรอบ 1 ปี  จะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์นี้เพียง 4 ครั้ง คือ เห็นพระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน เห็นพระอาทิตย์ตก 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและตุลาคม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ เพื่อชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ในช่วงเดือนเมษายน ยังสามารถเข้าร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนอีกด้วย  
 2. 2. วนอุทยานเขากระโดง  (Khao Kradong Forest Park) ชาวบ้านนิยมเรียก เขากระโดง เป็นปากปล่องภูเขาไฟดับสนิทแล้ว ที่ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณรายล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ บนยอดเขากระโดงมีปรางค์กู่โบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และ พระสุภัทรบพิตร  พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ และสะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน หรือบันไดนาคราช ซึ่งเป็นบันไดจำนวน 297 ขั้น เพื่อขึ้นไปสักการบูชาพระสุภัทรบพิตรบนยอดเขา จากจุดที่ตั้งขององค์พระสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ รวมทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่หาชมได้ยาก เช่น ต้นโยนีปีศาจ ที่มักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟ และมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์เดินชมทัศนียภาพบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ สูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนยอดเนินขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือ เขากระโดง ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุคือ บริเวณที่เป็นหุบเขา ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำ  นับเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย  
 3.  3. วัดเขาพระอังคาร   (Wat Khao Pha Angkhan) ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคาร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว อยู่ห่างจากหมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 3 กิโลเมตร ภูเขาลูกนี้เป็นเนินเขาฐานกว้าง เมื่อมองจากที่สูงเป็นรูปคล้ายพญาครุฑกำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้า โดยหันหัวไปทางใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านถาวรส่วนลำตัวต้นปีกซ้าย เป็นโบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า ปีกซ้ายเนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก เป็นหมู่บ้านเจริญสุข ส่วนหางไปทางทิศเหนือ คือบ้านสวายสอ    สันนิษฐานว่าสร้างมาในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง และมีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ โดยพบใบเสมาหินบะซอลต์สมัยทวารวดี ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาเหล่านี้มีภาพสลักรูปบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 อายุประมาณ 1,300 ปี สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรูปเจ้าเมืองขอม   ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดปี 
 4. 4. เพลาเพลิน (Play La Ploen) เพ ลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ (Play La Ploen : Boutique Resort & Adventure Camp) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ อุทยานไม้ดอกแห่งแรกของภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่อำเภอคูเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร พื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บูติกรีสอร์ทและอุทยานไม้ดอก  ในส่วนของบูติกรีสอร์ท ประกอบไปด้วยหลากหลายโซน อาทิ โซนห้องสัมมนา โซนนิทรรศการเพื่อการศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของใช้ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นเก่าที่หาชมได้ยาก โซนสวนสไตล์อังกฤษ โซนฟาร์มม้าแคระนำเข้าจากอังกฤษ ในส่วนของอุทยานไม้ดอก มีทั้งหมด 6 โรงเรือน ซึ่งมีดอกไม้และพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันไป  มีทั้งพรรณไม้ตามฤดูกาล  เฟิน พืชกินแมลงและสับปะรดสี กล้วยไม้หลากหลายพันธ์ กระบองเพชรและพืชเขตร้อน และดอกหน้าวัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ศิลปะอีสานใต้ และยังมีโซนแอดเวนเจอร์แคมป์ให้ได้สนุกสนานกับการโรยตัวและไต่หน้าผา หอเอนปิซ่าและกำแพงเมืองจีนจำลอง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การย้อมสีต้นไม้ใบหญ้า และกิจกรรมรอยไทย ที่มีให้เลือกทั้งการทำขนมไทย การทำเครื่องหอม  อีกทั้งยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ Made in Buriram ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย 
 5. 5. สนามช้างอารีนา (Chang Arena) สนามฟุตบอลช้างอารีนา เดิมชื่อ ไอ-โมบาย สเตเดียม (i-Mobile Stadium) มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (Thunder Castle Stadium) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือทีมปราสาทสายฟ้า เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนาม เพื่อให้ได้บรรยากาศใกล้ชิดระหว่างกองเชียร์กับพื้นสนาม เป็นสนามที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียและสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ (AFF) ผ่านมาตรฐานสนามกีฬาระดับเอจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี (AFC) และได้รับการบันทึกลงกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ดส์ (Guinness of World Records) ว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลก ที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน สนามแห่งนี้มีความจุ 32,600 ที่นั่ง สนามฟุตบอลใช้หญ้าแพตพารัมย์จากออสเตรเลีย ซึ่งมีความนุ่มเป็นพิเศษช่วยเซฟนักกีฬาเมื่อล้มลงไป นอกจากนี้ใต้ผืนหญ้ายังฝังลักกี้ไฟเบอร์แซน ที่มีคุณสมบัติในการช่วยระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำขังบนสนาม  สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ เพื่อเข้าชมฟรีได้ตลอดปี ยกเว้นวันที่ทีมมีแข่งขัน  
  กิจกรรมที่ต้องทำในบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้มีดีเพียงแค่ปราสาทหิน แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไว้เอาใจนักเดินทางทั้งสายธรรมชาติ สายวัฒนธรรมและสายชิม เริ่มทริปด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันก่อนเลย อันดับแรก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ที่วงเวียนช้าง สักการะบูชาศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ ขอพรพระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหงส์ ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์ ที่วัดป่าเขาน้อย สักการะพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ที่วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน   เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมโบราณที่ปราสาทหินเมืองต่ำ ชมปรางศิลาแลงที่เรียกว่า “ธรรมศาลา” ที่ปราสาทบ้านบุ แวะถ่ายรูปสุดชิคที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ส่องนกใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจที่หาดปราสาททอง สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บ้านสวนนอก    ชมนิทรรศการภูมิศาสตร์แสดงสภาพภูมิศาสตร์อีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ชมวิวสัมผัสทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดง  เล่นน้ำคลายร้อน ปั่นจักรยานชมวิวที่เขื่อนลำนางรอง  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก ล่องเรือแพ ปั่นจักรยานน้ำ ชมทัศนียภาพตามลำน้ำมาศ ชมการทอผ้าแบบต่างๆ ซื้อผ้าหางกระรอกเป็นของฝากที่ชุมชนบ้านสนวนนอก   แวะจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวนคุณปู่บุรีรัมย์ และปลายนาคาเฟ่ อุดหนุนผ้าย้อมดินภูเขาไฟของกลุ่มทอผ้าภูอัคนี ที่ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข ช้อปปิ้งที่บุรีรัมย์ คาสเซิล คอมมูนิตี้มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ถนนคนเดินเซราะกราว บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   เทศกาลที่สำคัญในบุรีรัมย์
 1. 1. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (Khao Phanom Rung Festival) จัดขึ้นในวันศุกร์ – อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน หรือวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปี เพื่อสักการะองค์พระศิวะมหาเทพ และเหล่าเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาศาสนสถานแห่งนี้ โดยในช่วงเวลานี้จะมีปรากฏการณ์สำคัญ ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงตามความยาวของปราสาท นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์สามารถมองลอดประตูทางด้านทิศตะวันตกฝ่ากรอบประตูต่างๆ กว่า 10 ช่อง ทะลุผ่านประตูปรางค์ประธาน และทะลุออกซุ้มประตูหน้า ความยาว 88 เมตร มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกรอบประตูพอดี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ปราสาทพนมรุ้ง ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีและเทพพาหนะทั้งสิบ การแสดงแสง สี เสียง และย้อนรอยอดีตพนมรุ้ง และการแสดงระเบิดภูเขาไฟจำลอง ชิมอาหารพื้นเมือง ณ ตลาดย้อนยุคเมืองแปะ ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ณ บริเวณลานโพธิ์ก่อนขึ้นปราสาท
 2.  2. เทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ (Buriram Volcano Festival) จัดขึ้นวันที่ 28-30 ธันวาคม ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด  สัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง พร้อมชมแสงเสียงแบบตระการตา ถ่ายทอดเรื่องราวความลับของภูเขาไฟทั้ง 6 ของเมืองบุรีรัมย์ รวมไปถึงตำนานความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากที่สุดในประเทศไทย  สักการะพระสุภัทรบพิตร พระพุทธบาทเขากระโดง และปราสาทเขากระโดง พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง บริเวณปากปล่องภูเขาไฟยังมีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารพื้นเมือง ร้านค้าจำนวนกว่า 80 ร้าน ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ล่วงหน้า เพื่อเดินทางไปเที่ยวชมสะพานแขวนลาวาข้ามปากปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิทมาแล้วนับแสนปี ชมวิวสัมผัสลมหนาว  บนยอดภูเขาไฟกระโดง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 265 เมตร
 3.   3. มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ (Isan Grand Kite Tradition) ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวอีสานใต้ ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ โดยจัดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรง การเล่นว่าวของชาวบุรีรัมย์มีความเชื่อกันว่าเป็นการบวงสรวงและขอขมาเจ้าแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่ พระแม่โพสพ เป็นการการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่ละปี และเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยแต่ละหมู่บ้านจะทำว่าวแอกมาแข่งขันชิงรางวัลกัน ตัดสินกันที่ความสวยงาม เสียงแอกของว่าวเมื่อลอยติดลมบน และลีลาของว่าวบนท้องฟ้า นอกจากนี้มีการประกวดขบวนแห่ว่าวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม มหรสพการละเล่น และการแสดงสินค้าพื้นบ้าน  สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปบุรีรัมย์ เพื่อร่วมงานได้ที่สนามกีฬาจังหวัดอำเภอห้วยราชในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

Xperience อื่นๆ ใน Buri Ram

เส้นทางยอดนิยม