โปรโมชั่น ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับเรารายการที่บันทึกการจองของฉัน
THB

เข้าสู่บัญชีของคุณ

ยังไม่มีบัญชี?
ลงทะเบียน
หรือล็อกอินด้วย:

กรุณายืนยันตัวตน

เราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเครื่องเดิมในการเข้าสูู่ระบบ กรุณายืนยันบัญชีของคุณ โดยเลือกช่องทางที่ต้องการให้เราส่งรหัสยืนยันให้:

1
2

ตั๋วเครื่องบินไป Phrae (PRH)

จองตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน + โรงแรม
บริการรับส่งสนามบิน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแพร่

แพร่ (Phrae) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ของจังหวัดมีประมาณ 5,847,462 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 555 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดพะเยา ลำปาง และน่าน ทิศใต้ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดลำปาง ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นแนวเทือกเขาฝีปันน้ำกลาง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขาฝีปันน้ำตะวันออก พื้นที่ภายในวงรอบเป็นพื้นที่ราบซึ่งลาดเอียงไปทางใต้ลงแม่น้ำยม ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในทางการเกษตรกรรม มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำยมไหลผ่านที่ราบของจังหวัดแบ่งออกเป็น   2  บริเวณ คือที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่  และสูงเม่นเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด บริเวณที่ 2 เป็นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอลองและวังชิ้น ที่ราบนี้มีขนาดเล็กกว่าบริเวณแรก ที่ราบทั้ง 2 แห่งมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน อยากไปเที่ยวน่าน ก็จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่กันได้เลย 

ก่อนที่จะจองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ ก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแพร่กันก่อนดีกว่า ซึ่งแพร่ เป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่อดีต มีประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง เพราะไม่มีประวัติของตนเอง นอกจากปรากฏในตำนานพงศาวดารและจารึกของเมืองอื่นๆ บ้างเล็กน้อย เช่น หลักฐานจากตำนานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง สันนิษฐานว่าเมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยม เดิมเรียกว่า นครพลหรือพลนคร เวียงโกศัยหรือโกศัยนคร และ เมืองแพล มีชื่อเต็มว่า โกเสยุยธชุชพลวิชยแพร่แก้วเมืองมุร ในอดีตเคยตกอยู่ในอำนาจของพม่า ขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีบ้าง และเป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2458 ทางการได้ประกาศให้รวมหัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นเป็นมณฑล โดยจัดให้เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองลำปาง รวมเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ต่อมาใน พ.ศ. 2476 มีประกาศยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ แบ่งเป็นภาคๆ เมืองแพร่จัดอยู่ในภาคที่ 5 ที่ทำการภาคตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2500 ทางราชการได้ประกาศยกเลิกการปกครองแบบภาค ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดแพร่จวบจนปัจจุบัน

แพร่ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน เมืองเล็กๆ อันเป็นประตูเมืองแห่งล้านนา ที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามและหลากหลาย เนื่องจากมีชุมชนหลายกลุ่ม ทั้งชาวล้านนา ไทยพวน และชาวเขา วัดวาอารามบ้านเรือนโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาทุกสารทิศ มีธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีเรือนไม้โบราณพร้อมของสะสมล้ำค่าให้เยี่ยมชม มีวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนอีกทั้งภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดมาเนิ่นนานให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นที่ตั้งของแหล่งโอโซนมีหมู่บ้านที่อากาศดีบริสุทธิ์อันดับ 7 ของประเทศ มนต์เสน่ห์ของเมืองแพร่กำลังรอการมาเยือนจากผู้คนให้จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ เพื่อไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง 

 

เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดแพร่ได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

ฤดูกาลของแพร่  

จังหวัดแพร่อยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้ง จากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ มีภูเขาติดต่อกันล้อมรอบบริเวณจังหวัดไว้ทั้ง 4 ทิศ และมีบางส่วนปกคลุมด้วยป่าไม้ จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีโดยประมาณ 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปี อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 43.6 องศาเซลเซียส  ในช่วงฤดูฝนอุณหภูมิจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำและไม่ร้อนมาก ส่วนฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น เดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนาวที่สุด อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 4.6 องศาเซลเซียส ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ 

ฤดูกาลของจังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในตอนเช้าจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วไป โดยจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้ประมาณ 17 –20 วัน ส่วนในตอนเที่ยงถึงค่ำจะมีฟ้าหลัวแห้งแล้งปกคลุมเกือบตลอดเดือน ในบางปีอากาศจะหนาวเย็นช้ากว่ากำหนด 
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนอากาศจะร้อนจัดที่สุด ในระหว่างฤดูร้อนจะมีฟ้าหลัวปกคลุมเกือบทั้งวัน
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบปี 

 

สายการบินที่มาลงแพร่

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – แพร่ มีบริการ 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินดอนเมือง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ระยะทาง 487 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากสนามบินดอนเมือง  ไปยังสนามบินแพร่ คือ นกแอร์ (Nok Air) ให้บริการเที่ยวบินตรง 2 เที่ยวบินต่อวัน

 

วิธีการเดินทางในแพร่

 • รถสองแถว มีหลายเส้นทางให้เลือกใช้บริการ ได้แก่ สายสีแดง สายร้องกวางเมืองสอง จุดจอดรถอยู่ที่หน้าโรงเรียนพิริยาลัย สีน้ำเงิน สายสูงเม่นเด่นชัย จุดจอดรถอยู่บริเวณหน้าอาชีวะแพร่   
 • รถสามล้อ ให้บริการรับส่งภายในตัวเมือง คิดราคาตามระยะทางและความสามารถในการต่อราคา 
 • สามล้อถีบ การนั่งสามล้อถีบชมเมืองเก่า เป็นกิจกรรมสุดคลาสิกและห้ามพลาดของเมืองแพร่ 
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในตัวเมืองสะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองแพร่มีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก

 

ที่เที่ยวสำคัญในแพร่

 1. 1. วัดพระธาตุช่อแฮ (Wat Prathat Cho Hae) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ ประมาณ 9 กิโลเมตร  พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879 - 1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราชหรือพระเจ้าลิไทย โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ศิลปะเชียงแสน ย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง รอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม ภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยมีหลวงพ่อช่อแฮเป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ เป็นศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย มีหน้าตักกว่าง  3.8  เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนลงรักปิดทอง มีอายุหลายร้อยปี มีการสันนิฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากสร้างองค์พระธาตุ ทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุยังมีพระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีผู้นิยมมากราบไหว้ขอพรกันมาก สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนา และชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุ ในวันขึ้น 9  - 15 ค่ำ เดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
 2.  2. คุ้มเจ้าหลวง (Khum Chaoluang) สถานที่เก่าแก่โบราณคู่เมืองแพร่มายาวนาน ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดดเด่นสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมผสมยุโรปที่เรียกว่า เรือนขนมปังขิง อาคารสีเขียวอ่อน 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐฉาบปูน หลังคาทรงปั้นหยา เชิงชายประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม สร้างโดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย จุดเด่นของอาคารหลังนี้อยู่ที่โครงสร้างอาคารไม่มีเสาเข็ม แต่ใช้ไม้ซุงเนื้อแข็ง ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่และไม้แดง รองรับฐานเสาทั้งหลัง ภายใต้ตัวอาคารซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร เป็นคุกใต้ดินมีอยู่ด้วยกัน 3 ห้อง ห้องกลางเป็นห้องทึบแสงสว่างส่องเข้าไปไม่ได้ ใช้เป็นที่คุมขังทาส บริวารที่ทำผิดร้ายแรง ส่วนห้องทางปีกซ้ายและขวา มีช่องพอให้แสงส่องเข้าไปได้บ้าง ใช้เป็นที่คุมขังผู้มีความผิดขั้นลหุโทษ พื้นอาคารชั้น1 จะสังเกตเห็นว่ามีช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กหลายๆ ช่องที่สามารถเปิดปิดได้ ช่องนั้นทำไว้สำหรับสอดส่องและหย่อนอาหาร ภายในอาคารโอ่โถง หรูหรา และยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของเจ้าหลวงที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อคราวที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 และได้รับพระราชทาน รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาให้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภท อาคารสถาบันและสาธารณะ ซึ่งภายในก็จะมีแท่นบรรทมของพระองค์รวมอยู่ด้านใน ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3.  3. บ้านนาคูหา ( Banna Khuha) หมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขา ตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมือง ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ถูกจัดให้อยู่ใน 1 ใน 5 ของเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงอาหาร หรือ Gastronomy  นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่สามารถเดินทางจากจังหวัดแพร่ผ่านบ้านสวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ไปตามถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สลับทุ่งนาเขียวขจี หน้าหมู่บ้านมีรูปปั้นน้องวัว 2 ตัว คอยต้อนรับ มองเห็นพระธาตุอินทร์แขวนจำลองอยู่บนหน้าผา จุดเช็คอินจุดแรกคือ วัดนาคูหา โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปหรือพระเจ้าตนหลวงองค์สีทองอร่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีภูเขาเป็นฉากหลัง โดยมีสะพานไม้ไผ่ลัดกลางทุ่งนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามอย่างใกล้ชิด สุดสะพานไม้ไผ่เป็นสวนผสมที่ปลูกพืชหลากหลาย และเป็นทางผ่านไปยังถ้ำนาคูหาที่มีตาน้ำผุดธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงให้เกษตรกรบ้านนาคูหา จนกลายเป็นอันซีนแห่งใหม่ของเมืองแพร่ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีบ่อเตาบนภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย เตาหรือเทา เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่พบได้จากแหล่งน้ำจืดที่สะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้น สามารถรับประทานสดหรือแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเตา ที่บางกรอบไม่อมน้ำมัน ที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ให้พักผ่อน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวนาคูหา และท่องเที่ยวแนวแอดแวนเจอร์ เช่น เที่ยวถ้ำ ปีนขึ้นผาหัวสิงห์ เป็นต้น  
 4. 4. บ้านทุ่งโฮ้ง (Thung Hong Village) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองม่อฮ่อม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองไปตามตามทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 3 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโฮ้งเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นชาวไทยพวน เรียกว่า “บ้านตั้งโฮ้ง” หมายความว่า ทั่งที่ใช้รองรับในการตีเหล็ก จึงเกิดการสึกหรอหรือเป็นแอ่งหรือหลุม เนื่องจากประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือน จะมีอาชีพตีเหล็ก ใช้เป็นภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ จนได้ขนานนามว่าบ้าน “ตั้งโฮ้ง” ต่อมาได้เปลี่ยนหรือเพี้ยนไปเป็น “ทุ่งโฮ้ง” อีกอาชีพหลักของชาวบ้านทุ่งโฮ้งคือการทำผ้าม่อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปเชิงหัตถกรรม (OTOP Village Champion Handicrafts Tourism) ม่อฮ่อมเป็นคำพื้นเมือง หม้อเป็นภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน้ำ ห้อมเป็นพืชล้มลุกที่ใช้ลำต้นและใบมาหมักในน้ำตามกรรมวิธีโบราณ ได้เป็นน้ำสีกรมท่า แล้วทำผ้าขาวไปย้อมจนได้ผ้าที่เป็นสีกรมท่าที่เรียกว่า ผ้าม่อฮ่อม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่อว่า เนื้อดี ทนทาน และสวยงาม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งโฮ้งและชาวแพร่มาช้านาน เป็นที่นิยมสวมใส่ทั้งในชีวิตประจำวันและงานประเพณีต่างๆ ถนนสายหม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ้ง ตลอดสองข้างทางกว่า 4 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าขายสินค้าม่อฮ่อม มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าและของที่ระลึกต่างๆ หลากหลายดีไซน์ มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัยให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ได้เลือกซื้อในราคาไม่แพง 
 5. ถ้ำผานางคอย (Tham Pha Nang Khoi) ถ้ำผานางคอย มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำนางคอย ตั้งอยู่ที่บ้านผาหมู อำเภอร้องกวาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ตัวถ้ำอยู่บนหน้าผาสูง 50 เมตร หน้าถ้ำมีลานหินกว้าง มีลักษณะเป็นถ้ำทะลุเข้าออกได้ 2 ทาง ตัวถ้ำมีความลึกยาวประมาณ 150 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ลักษณะของถ้ำโค้งงอเป็นข้อศอกไปทางซ้าย และทางขวาเป็น 3 ตอนด้วยกัน ภายในถ้ำเป็นพื้นดินเรียบ บางตอนมีเหวลึก มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ส่องแสงสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ สุดทางของถ้ำมีก้อนหินงอกขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายหญิงสาวนั่งอุ้มลูกไว้ในอ้อมกอด ชาวบ้านเรียกหินก้อนนี้ว่า หินนางคอย เบื้องหน้าของหินนางคอยมีหินย้อย ลักษณะคล้ายรูปหัวใจดูแปลกตาสวยงาม นอกจากนี้เกือบถึงปลายถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ซึ่งชาวบ้านได้นำมาตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ได้สักการะบูชาและขอพรเมื่อเข้ามาเยี่ยมชม เป็นถ้ำที่ปลอดภัยเนื่องจากอยู่บนผ้าไม่ได้อยู่ใต้ดิน จึงไม่มีน้ำไหลผ่าน ภายในถ้ำมีการทำทางเดินสามารถเดินได้อย่างสะดวก พร้อมไปแสงสว่างตกแต่ง และป้ายบอกถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์บอกเล่าตำนาน "ผานางคอย" โดยแบ่งออกเป็น 13 จุดให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ได้ชม แต่ละจุดมีชื่อเรียกอย่างไพเราะ ได้แก่ คูหาสวรรค์วิเศษ เทพอารักษ์นครา นาคาสถิต งามพิศ อนงค์สนาน หิมพานต์พิจิตร เนรมิตม่านแก้ว มรกตเพริดแพร้ววิจิตรา บูชาพระมุนี นทีชลเนตร ธารเทพอธิษฐาน คชสารพิทักษ์ ลานรักพระนาง และหินนางคอยซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของถ้ำ 

 

อ่านบทความที่เที่ยวแพร่ ได้ที่นี่ 

10 ที่เที่ยวเมืองแพร่ แค่ลองไปเที่ยว แล้วจะหลงรัก

 

เทศกาลที่สำคัญแพร่

 1. ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ (Wat Phra That Cho Hae Festival) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อบวรพระพุทธศาสนา จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ โดยเริ่มขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจะเดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นจำนวนมาก ด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริย์แผ่บารมีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้มาสักการะ การนั้นจึงกระทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดแพร่ ภายในงานมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยริ้วขบวนของทุกอำเภอ การฟ้อนรำ ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนแห่ตุงหลวง ขบวนเครื่องสักการะเพื่อบูชาองค์พระธาตุจากทั้ง 8 อำเภอในแพร่ ขบวนแห่พระธาตุ 1,000 ปี ขบวนแห่ผ้าแพรห่มองค์พระธาตุประจำวันเกิด ขบวนแห่กังสดาล ขบวนแห่หมากเป็ง ขบวนต้นผึ้ง ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ 12 ราศี ซึ่งประกอบด้วยขบวนตุง 12 ราศี ขบวนข้าวตอกดอกไม้ ต้นหมาก ต้นผึ้ง ต้นดอก การเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปแพร่ เพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
 2. เทศกาลสงกรานต์ (Songkran Festival) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน เป็นประจำทุกปี บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จัดงานสงกรานต์ถึงวันที่ 17 เมษายนของทุกปี  โดยในวันที่ 13 เมษายนเป็นวันเริ่มต้นวันสงกรานต์ของจังหวัดแพร่ จะมีการแข่งขันจุดสะโป้ก เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย มีการประกวดอาหารพื้นเมือง ในวันที่ 16 มีงานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และถนนดนตรี (Phrae Symphony Orchestra) ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ มีการเชิญชวนให้ใส่เสื้อหม้อห้อมไปชมการแสดงดนตรีดุริยางค์ล้านนา พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรักความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้รวมญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงได้พบปะสังสรรค์กัน ทุกคนใส่เสื้อผ้าม่อฮ่อม นำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน ดังคำกล่าว "ใส่หม้อห้อมล้อมวงกิ๋นข้าว หมู่เฮาม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง" และส่งท้ายในวันที่ 17 เมษายน ด้วยขบวนแห่สงกรานต์สุดอลังการจากทุกอำเภอ มารวมตัวกันที่ถนนเจริญเมือง เพื่อแห่ไปยังสนามหลวงจังหวัด สถานที่ประกวดนางงามสงกรานต์ ไฮไลท์อยู่ที่วันสุดท้ายที่ชาวแพร่และนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแพร่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน
 3. ประเพณีตานสลากข้าวหม้อ  (Tan Salak Fairประเพณีพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดแพร่ และหนึ่งเดียวในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัวและในมุมมองศาสนา“หม้อดินเป็นการสร้างกุศโลบาย ให้ผู้คนได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เปรียบชีวิตดังเหมือนหม้อดิน ซึ่งแตกสลายได้ง่าย ต้องประคับประคองชีวิตให้ดี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ  ประเพณีตานสลากข้าวหม้อ ชาวบ้านจะนำหม้อดินเผาบรรจุเครื่องไทยธรรม ประกอบด้วย พริก ข้าวสาร เกลือ หอม เมี่ยง หมาก ไม้ขีดไฟ อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้และสิ่งของอื่นๆ พร้อมกับดอกไม้ มัดรวมกับ “ยอด” หรือธนบัตรที่เสียบที่ไม้เหลาให้เล็กๆ ยาวประมาณฟุตครึ่ง จำนวนเงินตามกำลังศรัทธา ซึ่งในสมัยก่อนมักจะเป็นดอกเข็มหรือดอกซ่อมพอ ถวายพระภิกษุสงฆ์ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่จะมาโดยไม่มีการนิมนต์มาก่อน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับ รวมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป   โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 08.00 น. ชาวบ้านจะนำหม้อดินบรรจุเครื่องไทยธรรมและเส้นตานมาวางไว้ในพระอุโบสถ จากนั้นจะได้มีพิธีทางศาสนา เวนตานเส้นสลาก และถวายเส้นสลาก นักท่องเที่ยวสามารจองตั๋วเครื่องบินไปแพร่เพื่อร่วมงานได้ช่วงเดือนสิงหาคม

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ

เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย
Getting To and From the Airport
Finding a ride to or from the airport in Phrae can be a challenge. Luckily, now you can book your airport transport in advance with the Traveloka app. Partnering only with trusted transportation providers, we ensure your airport trip to be worry-free. Take a look at our various transport options and find one that best suits your needs.

เส้นทางยอดนิยม

ต้องการความช่วยเหลือ?