ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Ranong (UNN)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดระนองระนอง (Ranong) เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบน ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพร ทิศใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตกติดกับพม่าและทะเลอันดามัน ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวแคบจากทิศเหนือสุดจรดใต้ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด  9 กิโลเมตร ที่เรียกว่า คอคอดกระหรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า บริเวณคอคอดกระมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาหุบเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก และภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง 1,700 ส่วนพื้นที่ราบมีบ้างเล็กน้อยตามชายฝั่งและบริเวณ 2 ฝั่งของแม่น้ำต่างๆ ในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจำนวน 62 เกาะ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่เกาะพยาม และเกาะช้าง  ระนอง หรือเมืองแร่นอง มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนองและเมืองตระ ระนองมีทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่มีชื่อเรียกกันในสมัยโบราณว่า  ตะกั่วดำ หรือดีบุกในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก ระนองจึงมีความสำคัญในฐานะเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีหลวงรัตนเศรษฐี ชาวจีนฮกเกี้ยนชื่อเดิม คอซู้เจียง ดำรงตำแหน่งนายอากรเมืองตระและเมืองระนอง นับเป็นเมืองแรกที่มีนายเหมืองเป็นนายอากรมาแต่โบราณ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดและได้มีการยุบเมืองตระเป็นอำเภอ เรียกว่าอำเภอกระบุรี โดยให้ขึ้นกับจังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา   ระนอง เป็นประตูสู่ภาคใต้ จังหวัดเล็กๆ เงียบสงบ ท่ามกลางหุบเขา ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ มีวัฒนธรรมไทย จีน และพม่าที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่จึงเต็มไปด้วยตึกโบราณในแบบสถาปัตยกรรมของชิโนโปรตุกีส และยังมีกลิ่นอายเพื่อนบ้านอย่างพม่าให้ได้สัมผัส มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุก ที่สร้างรายได้มหาศาลสู่จังหวัดสัมปานเหมืองแร่ มีบ่อน้ำร้อนอันขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งท้องทะเล ป่าเขา บ่อน้ำพุร้อน น้ำตก และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญสามารถจองตั๋วเครื่องบินไประนองได้ตลอดทั้งปี แต่ละฤดูก็มีสีสันแตกต่างกันไป สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม   เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดระนองได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB) ฤดูกาลระนอง ระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “มีฝนตกชุกที่สุดของประเทศ” หรือเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ และติดกับทะเลอันดามัน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้จังหวัดระนองมีฝนตกชุกกว่าจังหวัดอื่นๆ  และฝนตกเกือบตลอดปี และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว แต่อาจมีฝนตกในบางครั้ง เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และพัดพาเอาฝนมาตก และเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในคาบมหาสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก และอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23.6องศาเซลเซียส เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 39.6 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดคือเดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.9 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไประนอง คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศจองตั๋วเครื่องบินไประนอง   แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม มีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้อากาศร้อน  โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ำจากทะเลทำให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.70 – 35.60 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ ในช่วงเดือนตุลาคม  จึงทำให้มีฝนตกมากตลอดฤดูฝน และเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศแห้งและเย็นเนื่องด้วยอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   แต่เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว อากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป แต่มีปริมาณไม่มาก อุณหภูมิประมาณ 19.80 – 34.70 องศาเซลเซียส  
สายการบินที่มาลงระนอง
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – ระนอง มีบริการเที่ยวบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน 30 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลาบินโดยเฉลี่ย  1 ชั่วโมง 15 นาที ระยะทาง 502 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานระนอง ได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) และ แอร์เอเชีย (Air Asia)
วิธีการเดินทางในระนอง
 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานระนอง สู่ตัวเมืองระนองและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถตู้ ให้บริการรับส่งจากสนามบินสู่ตัวเมืองระนอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ       
 • รถสองแถว รถสองแถวไม้สุดคลาสสิกเอกลักษณ์ของเมืองระนอง จอดตามจุดต่างๆ ของเมือง รถออกทุกชั่วโมง สามารถเหมาเพื่อท่องเที่ยวในตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง โดยคิดราคาครึ่งวัน 1000 บาท เต็มวัน 1500 บาท      
 • รถสามล้อพ่วงข้าง  จุดจอดอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในตัวเมือง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย   
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ ในตัวเมือง เช่น หน้าสถานีขนส่ง ตลาดเทศบาล สถานีรถไฟ ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองระนองมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
 • เรือโดยสาร สำหรับการเดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ ซึ่งมีทั้งเรือโดยสารธรรมดาและสปีดโบ๊ท ซึ่งมีค่าโดยสารที่แตกต่างกัน โดยสปีดโบ๊ทจะแพงกว่า แต่ก็เดินทางได้สะดวกรวดเร็วกว่า
  ที่เที่ยวสำคัญระนอง 1.พระราชวังรัตนรังสรรค์ (Rattanarangsan Palace) ตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางระนอง  เป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมซึ่งสร้างขึ้นโดยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแล้ว นับว่าเป็น 1 ใน 19 พระราชวังของไทยที่มีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็นพระราชวัง พระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากรูปถ่าย และพระราชหัถเลขาที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในจดหมายเหตุทางราชการ โดยจัดจำลองบรรยากาศของพระราชวังเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้องบรรทมของพระราชินีและพระราชโอรส พระราชธิดา ห้องทรงพระอักษร ตัวพระราชวังจำลองทำจากไม้สักและไม้ตะเคียนทอง เป็นกลุ่มเรือนไม้ขนาดใหญ่มีทางเดินเชื่อมกันตลอด บริเวณด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะมีรูปปั้นคนงานทำเหมืองแร่ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุในสมัยนั้น นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไประนอง สามารถเดินถ่ายรูปด้านนอกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เสียค่าบำรุงคนละ 20 บาท หากต้องการชมด้านใน และห้ามถ่ายรูปภายในห้องต่างๆ  แต่สามารถถ่ายที่บริเวณระเบียงหรือทางเดินได้ 2.เกาะพยาม (Phayam Island) เกาะพยาม เพชรน้ำงามแห่งทะเลระนอง เจ้าของฉายามัลดีฟส์เมืองไทย เป็นเกาะใหญ่ 1 ใน 2 เกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะช้างที่มีขนาดใหญ่สุด เกาะพยามมีพื้นที่ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขา ป่าไม้ ที่ยังคงมีสัตว์ป่าอย่าง ลิง หมูป่า และนกชุกชุม โดยเฉพาะนกหายากอย่างนกเงือก และนกแก๊ก (นกเงือกขนาดเล็ก) มีหาดทรายสวยงามอยู่หลายหาด อาทิ อ่าวหินขาว อ่าวแม่ม่าย อ่าวใหญ่ อ่าวเขาควาย และอ่าวกวางปีป จุดดำน้ำลึกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง ดอกไม้ทะเล ฝูงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ใกล้ๆ กับสะพานท่าเรือขึ้นไปทางเหนือของเกาะ เป็นที่ตั้งของ “วัดเกาะพยาม” ที่มีโบสถ์กลางทะเล บนหลังคาประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหน้าออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตัวโบสถ์ นับเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเห็นแต่ไกลยามนั่งเรือมาสู่เกาะ อ่าวที่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไประนองนิยมมาเดินเล่น คือ อ่าวใหญ่ ที่ทอดตัวยาวทางตะวันตกของเกาะพยามประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวที่กว้างและสวยงาม ตลอดแนวชายหาดยังมีบาร์ บังกะโล ที่พักราคาประหยัดให้เลือกมากมาย อีกหนึ่งจุดไม่ควรพลาดคือ อ่าวเขาควาย ที่หาดทรายโอบโค้งเข้าหากันคล้ายเขาควาย กลายเป็นเวิ้งทะเลที่สวยงาม  ด้านซ้ายของหาดมีป่าชายเลนน้ำตื้นที่มีสภาพป่าสมบูรณ์มาก กิจกรรมยอดนิยมบนเกาะพยามคือ เดินป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน นั่งเรือพายไปลำคลองเพื่อดูนก พายเรือแคนู และดำน้ำชมปะการัง นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไประนอง เพื่อสำรวจเกาะพยามได้ตลอดปี 3.วัดบ้านหงาว (Ban Ngao Temple) ตั้งอยู่ที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง และอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกหงาว จุดเด่นของวัดอยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ที่สวยงามมาก มีลักษณะเป็นอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่าอุโบสถลอยฟ้า รอบอุโบสถเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลง 4 ทิศ บริเวณรอบๆ อุโบสถ มีหินแกะสลักเป็นเรื่องเล่าของเมืองระนอง ด้านล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใช้สำหรับการประชุมจัดสัมมนา ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้แร่ดีบุกถึง 3 ตัน รวมถึงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ หลวงพ่อดีบุก มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” และยังมีความสวยงามของฝาพนังที่แกละสลักเป็นลวดลายต่างๆ ภายในวัดมีวังมัจฉา บึงน้ำขนาดใหญ่ มีปลาจำนวนมากและขนาดใหญ่มาก เช่น ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุกยักษ์ ที่ริมน้ำเป็นที่ตั้งของกุฏิพระวัดบ้านหงาว มีฉากหลังเป็นเนินเขาหัวโล้น มีบันไดประมาณ 300 ขั้น เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิว 360 องศา บนยอดมีระฆังที่ไว้ตีเพื่อสิริมงคลในชีวิต  ฝั่งตรงข้ามอุโบสถเป็นน้ำตกหงาว ในช่วงหน้าน้ำจะเห็นเป็นสายน้ำตกลงมาดูสวยงามมาก  4.จุดชมวิวเขาฝาชี (Khao Phachee View Point) ตั้งอยู่บนยอดเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 30 กิโลเมตร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังฝ่ายอักษะ คือ ญี่ปุ่น ใช้เป็นจุดสังเกตการณ์และเป็นที่ตั้งฐานทัพ เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 259 เมตร เห็นได้รอบด้าน ตลอดจนชายแดนไทย-พม่าด้านอันดามัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเขาฝาชีจุดสูงสุดของภูเขาเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายฝาชี และอยู่ติดกับจุดที่แม่น้ำละอุ่นไหลมาบรรจบแม่น้ำกระบุรี ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายแดนระหว่างจังหวัดระนอง กับเมืองมะลิวัลย์ ของพม่า เกิดทะเลหมอกจับเต็มพื้นแม่น้ำกระบุรี   แม่น้ำละอุ่น และแม่น้ำมะลิวัลย์ โดยมีเทือกเขาและเกาะแก่งน้อยใหญ่ของฝั่งพม่าเป็นฉากหลัง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ที่นักท่องเที่ยวนิยมจองตั๋วเครื่องบินไประนอง เพื่อชมทะเลหมอกในยามเช้า และชมตะวันลับฟ้าในยามเย็น  ที่แสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสดสวยงดงามมากที่สุด 5.ก้องวัลเลย์ (Gong Valley) ตั้งอยู่ในหุบเขาบ้านบกราย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอกระบุรี  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบโฮมสเตย์ภายใต้ชื่อ “ก้องวัลเลย์”   เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงมากว่า 40 ปี โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อการค้า ก้องกาแฟ เป็นการเกษตรแบบยั่งยืน และยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน โดยรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง ความโดดเด่นของกาแฟก้องวัลเลย์ คือ เป็นกาแฟปลอดสารเคมีโดยธรรมชาติ ผสมผสานกรรมวิธีที่โบราณ ตั้งแต่การปลูก เก็บเมล็ด ตาก บ่ม คัดเมล็ด และคั่วมือในกระทะเล็กๆ ที่อุณหภูมิไม่ถึง 400 องศา โดยใช้ไม้พายคั่วที่ทำมาจากไม้บอระแวง ไม้ประจำจังหวัดระนอง และบดด้วยมือ อีกทั้งการผสมกาแฟพันธุ์โรบัสต้าหลายสายพันธุ์ทั้งเม็ดเล็ก เม็ดใหญ่ และเม็ดโทน ในการคั่วรวมกันเป็นการผสมโดยธรรมชาติ  ทำให้ก้องกาแฟมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะตัว กลายเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงส่งขายไปทั่วโลก ที่นี่ยังเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ Eco-Friendly ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไประนองได้ร่วมทำกิจกรรมกับในลักษณะครอบครัวและเพื่อนฝูง แล้วก็ยังเข้ามาศึกษาดูงานจากแปลงกาแฟสาธิตของที่นี่ได้อีกด้วย    กิจกรรมที่ต้องทำในระนอง ระนอง เมืองฝนแปด แดดสี่ มีสถานที่ต่างๆ มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ศิลปวัฒนธรรมของเมืองระนองที่พิพิธภัณฑ์บ้านเมืองแร่นอง ไหว้พระขอพรรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายที่วัดหาดส้มแป้น อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวารินและบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง  ชมวิวถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ภูเขาหญ้าสองสี และอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น ชมสระน้ำสีเขียวมรกตที่โอบล้อมด้วยหุบเขาที่ระนองแคนยอน เยี่ยมชมจวนเจ้าเมืองระนอง ไหว้พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ชมความงามของเจดีย์สีทองที่วัดวารีบรรพต ชมพระอาทิตย์ตกที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน สัมผัสชีวิตฟาร์มสเตย์ บ้านไร่ไออรุณ แวะกินอาหารใต้รสเด็ดร้านถอดรองเท้า ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดอ่าวเคย  สำรวจเกาะกำ เกาะญี่ปุ่นและเกาะค้างคาวที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน เยือนหมู่บ้านชาวประมง พักโฮมสเตย์ ชิมอาหารพื้นบ้านรสเด็ดที่บ้านแหลมนาว สำรวจเกาะค๊อกเบิร์น (Cock Burn) หมู่เกาะช้างเผือก จิบกาแฟสดที่ห้วยค้างคาว เรียนรู้ระบบนิเวศของผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ตามหาปูเจ้าฟ้า เล่นน้ำตกหงาวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว นั่งกินลมชมธรรมชาติที่ระนองแกรนด์แคนยอน นั่งเรือไปชมค้างคาวแม่ไก่นับพันตัวที่เกาะค้างคาว ชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เฝ้าดูนกแก๊กที่เกาะช้าง เกาะที่ใหญ่ที่สุดของระนอง เล่นน้ำตก สำรวจเส้นทางธรรมชาติที่น้ำตกปุญญบาล ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติแสนสวยของอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น ชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรีที่คอคอดกระ ช้อปปิ้งตลาดสะพานยูง ตลาดชุมชนที่ตำบลเขานิเวศน์ แวะตลาดนัดวัฒนธรรมที่ถนนคนเดินหงาว   อ่านบทความที่เที่ยวระนองได้ที่นี่  ทริปพาเที่ยวระนอง ลองแล้วจะรักมัลดีฟส์เมืองไทย พาเที่ยวมัลดีฟส์เมืองไทย ระนอง ลองแล้วจะรัก แบบฉบับไม่แพง   เทศกาลที่สำคัญในระนอง
 1. 1. งานเสด็จพระแข่งเรือ (Boat Procession and Races) งานประเพณีที่สำคัญของอำเภอกระบุรี เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2450 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 112 ปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาของทุกปี ตั้งแต่วันแรม 1 – 3 ค่ำ เดือน 11  กิจกรรมในงาน คือ การแข่งขันเรือพระน้ำ โดยจะมีการนำเรือมาตกแต่งให้สวยงาม และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือ แล้วแห่ไปตามลำน้ำกระบุรี โดยผ่านบริเวณย่านชุมชน ซึ่งจะเป็นการจัดร่วมระหว่างชาวไทยและชาวพม่า การประกวดเรือประเภทสวยงาม และประเภทตลกขบขัน การประกวดเพลงเรือ ณ ลำน้ำกระบุรี บริเวณคอคอดกระ ส่วนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีก็จะจัดให้มีงานมหรสพ ตลอดจนการแสดงต่างๆ ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไประนอง เพื่อไปร่วมชมงานได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 2. 2. งานปิดทองพระถ้ำพระขยางค์  (Phra Khayang Chinese New Year Festival) จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี เป็นเวลา 3 วัน ณ บริเวณถ้ำพระขยางค์ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และให้ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าชมความสวยงามของถ้ำ ตลอดจนพันธุ์ไม้และว่านต่างๆ ที่หายาก ภายในงานจะมีการจัดริ้วขบวนแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืดสู่ถ้ำพระขยางค์ การแสดงแสงเสียงตำนานถ้ำพระขยางค์ การประกวดขวัญใจถ้ำพระขยางค์ การประกวดขวัญใจมิตรภาพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด การประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีอำเภอกระบุรี การประกวดโคขุนโคเนื้อ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงมโนราห์ การล่องเรือชมทิวทัศน์บริเวณถ้ำพระขยางค์ และการแข่งขันเซปักตะกร้อ นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไประนอง เพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 3.  3. งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่   (Mineral Water and Songkran Festival) สงกรานต์น้ำแร่หนึ่งเดียวในโลก  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิทธ พระพุทธรูปประจำจังหวัดระนอง ไปตามถนนสายสำคัญภายในตัวเมืองระนอง การทำบุญตักบาตร พิธีสวดน้ำแร่พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร พร้อมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีอาบน้ำแร่ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากปากบ่อน้ำแร่ทุกบ่อ ภายในสวนรักษะวารินทร์ แหล่งน้ำที่สำคัญในการนำไปใช้เป็นน้ำพุทธมนต์ในพิธีที่สำคัญๆ ของประเทศ  ชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำแร่ประดับแสงสีขนาด 30 เมตรหนึ่งเดียวในไทย พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ การประกวดกลองยาว การแสดงวัฒนธรรมไทย-พม่า นิทรรศการ 12 นักษัตร แช่น้ำแร่ร้อน ชิมอาหารถิ่นพื้นเมืองระนองจากร้านดัง ผัดหมี่กระทะยักษ์ และ ศิลปะการแสดงท้องถิ่น จองตั๋วเครื่องบินไประนองเพื่อร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 13   - 15 เมษายน   

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม